ISU TANDUK SYAITAN
SAMADA IRAQ ? ATAU NAJD ?
OLEH SYEIKH MUHD HUSNI GINTING

Kita Mengetahui Bahwa Iraq Adalah Negeri Yang Berkat Juga. Bukti Keberkatan Iraq Adalah Pindahnya Ulama-Ulama Besar Dari Golongan Sahabat Ke Iraq Seperti Imam Ali Bin Abi Thalib, Abdullah Bin Mas`Ud, Anas Bin Malik, Ammar Bin Yasir, Hudzaifah Bin Yaman, Sa`Ad Bin Abi Waqash, Imran Bin Hushain.

Jikalau Negeri Iraq Tidak Berkat Bagaimana Boleh Para Sahabat Pindah Ke Iraq Berbondong-Bondong. Di Negeri Iraq Pula Terbitnya Banyak Ulama Hadis Dan Mazhab Ahlussunnah Seperti Mazhab Imam Hanafi, Imam Ahmad Bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri Dan Sufyan Bin Uyaynah, Timbulnya Di Baghdad Ulama Dan Fakar-Fakar Qira`Ah Dan Nahu.

Berbeda Dengan Najd Yamamah Yang Tidak Terdapat Sedikitpun Para Sahabat Yang Bermukim Di Situ Bahkan Para Sahabat Datang Ke Najd Yamamah Untuk Memerangi Orang Kafir Dan Murtad Pengikut Musailamah.

Bagaimana Boleh Kita Katakan Bahawa Iraq Tempat Yang Terkutuk Dan Tidak Berkat Sementara Iraq Telah Mengeluarkan Jutaan Ulama. Kenapa Wahabi Mengikuti Mazhab Hanbali Sedangkan Imam Ahmad (Itu Sendiri) Berasal Dari Iraq ?

Pembunuhan Imam Ali RA Di Tangan Orang-Orang Khawarij Suatu Fitnah Yang Lebih Kecil DiBandingkan Dengan Fitnahnya Musailamah Al-Kadzab Yang Berasal Dari Najd Yamamah Yang Telah Mengaku Nabi Dan Membunuh Puluhan Para Sahabat Sehingga Umar Bin Khatab Menjadi Sangat Takut Sekali Akan Habisnya Penghafal Al-Quran Disebabkan Serangan Musailamah

Musailamah Dan Pengikutnya Tergolong Orang-Orang Yang Kafir Dan Menyesatkan Orang Lain Sementara Orang-Orang Khawarij Masih Dalam Keadaaan Islam. Sebagaimana Di Dalam Riwayat Ibnu Abbas Dari Imam Ali RA Di Dalam Sahih Bukhari, Mereka (Golongan Khawarij) Adalah Pelampau Yang Keluar Dari Batasan.

Demikian Juga Pandangan Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bahawa Khawarij Telah Keluar Dari Jemaah Tetapi Tidak Keluar Dari Islam. Dengan Demikian Tahulah Kita Bahwa Fitnah Yang Terdapat Di Najd Yamamah Lebih Besar Dari Fitnah Yang Berada Di Iraq. Di Najd Juga Tedapat Khawarij Dan Golongan Qaramithoh Yang Kafir.