Sambutan mawlid Junjungan Nabi SAW adalah satu sunnah hasanah (satu sunnah yang baik) daripada sunnah – sunnah yang diisyaratkan kepadanya oleh Junjungan Nabi SAW dengan sabdaan baginda: “Sesiapa yang mengadakan dalam agama suatu amalan yang baru yang baik, nescaya baginya ganjaran pahalanya dan pahala sesiapa yang beramal dengannya; Dan sesiapa yang mengadakan suatu sunnah yang buruk, maka atasnya balasan dosanya dan dosa orang yang beramal dengannya. ” – Fatwa Syaikhul Azhar Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah