Sejarah Wahhabi

Menanggapi banyaknya permintaan pembaca tentang sejarah berdirinya Wahabi maka kami berusaha memenuhi permintaan itu sesuai dengan asal usul dan sejarah perkembangannya semaksima mungkin berdasarkan berbagai sumber dan rujukan kitab-kitab yang dapat dipertanggung-jawabkan, di antaranya ialah Fitnatul Wahabiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan [beliau dituduh sebagai syiah oleh wahabi], I’tirofatul Jasus AI-Injizy pengakuan Mr. Hempher, Daulah Utsmaniyah dan Khulashatul Kalam karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan lain-lain.

Nama Aliran Wahabi ini diambil dari nama pelopornya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed tahun 1111 H / 1699 M). Asalnya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain dan di antara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India dan Syam.

Kemudian pada tahun 1125 H / 1713 M, dia terpengaruh dengan seorang orientalis Inggeris bernama Mr. Hempher yang bekerja sebagai pengintip Inggeris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggeris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggeris memang telah berhasil mendirikan ideologi-ideologi baharu bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Baha’i. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam tumpuan program kerja kaum kolonial dengan alirannya Wahabi.

Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan sunni pengikut madzhab Hanbali, bahkan ayahnya Syaikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya. Namun sejak awal lagi, ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik bahawa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh masyarakat untuk berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak lama kemudian, firasat itu benar. Setelah perkara itu terbukti ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus kepadanya.

Keluarga Membantah Tindakan Ekstrim Muhammad Abdul Wahab

Bahkan abang kandungnya, Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab, ulama besar dari madzhab Hanbali, menulis buku bantahan kepadanya dengan judul As-Sawa’iqul Ilahiyah Fir Raddi Alal Wahabiyah. Tidak ketinggalan pula salah seorang gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman AI-Kurdi as-Syafi’i, menulis surat berisi nasihat: “Wahai Ibn Abdul Wahab, aku menasihatimu kerana Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahawa orang yang ditawassuli mampu memberi manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahawa selain Allah tidak mampu memberi manfaat mahupun mudharat, kalau dia menentang bolehlah dia kau anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul A’zham (kelompok majoriti) di antara kaum muslimin, kerana engkau menjauhi dari kelompok terbesar, orang yang jauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin.”

Sebagaimana diketahui bahawa madzhab Ahlus Sunah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. Allah berfirman :

“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka bergelumang dalam kesesatan) dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Surah: An-Nisa 115)

Salah satu dari ajaran yang (diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah mengkufurkan kaum muslim sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain-lain. Berbagai dalil yang disampaikan ahlussunnah wal jama’ah berkaitan dengan tawassul, ziarah kubur serta maulid, ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, Muhammad bin Abdul Wahab berterusan mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri.

Pada satu kesempatan seseorang bertanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, “Berapa banyak Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadhan?” Dengan segera dia menjawab, “Setiap malam Allah membebaskan 100 ribu orang, dan di akhir malam Ramadhan Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadhan” Lelaki itu bertanya lagi “Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai satu peratus pun dari jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahawa hanya pengikutmu saja yang muslim.” Mendengar jawaban itu Ibn Abdil Wahab pun terdiam seribu bahasa. Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggambil peduli nasihat ayahnya dan guru-gurunya itu.

Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najed. Orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang minimum banyak yang terpengaruh. Termasuk di antara pengikutnya adalah penguasa Dar’iyah, Muhammad bin Saud (meninggal tahun 1178 H / 1765 M) pendiri dinasti Saudi, yang dikemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluaskan wilayah kekuasaannya. Ibn Saud sendiri sangat patuh kepada perintah Muhammad bin Abdul Wahab.

Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seseorang dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahawa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih, dan membunuh orang musyrik dijamin syurga.

Sejak mula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansiy, Tulaihah Al-Asadiy dan lain-lain. Kelihatan dia mempunyai keinginan mengaku sebagai nabi, ini nampak jelas sekali ketika dia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan jolokan Al-Anshar, sedangkan pengikutnya dari luar daerah digelar Al-Muhajirin. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan dua syahadat di hadapannya kemudian harus mengakui bahawa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik, begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahawa para ulama besar sebelumnya telah mati kafir.

Kalau mahu mengakui perkara tersebut dia diterima menjadi pengikutnya, kalau tidak dia akan dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam dengan dalih, kononya untuk pemurnian akidah, dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam di hadapannya, sehingga seorang pengikutnya berkata : “Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad, kerana tongkatku masih mampu digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tidak ubah seperti Nabi di hadapan umatnya. Pengikutnya semakin ramai dan wilayah kekuasaannya semakin luas. Kedua, Muhammad Bin Abdul Wahab bekerja sama untuk membenteras tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab, seperti tawassul, ziarah kubur, peringatan Maulid dan sebagainya. Tidak menghairankan apabila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menyerang, memecahkan, menghapuskan makam-makam yang mulia.

Bahkan, pada tahun 1802, mereka menyerang Karbala-Iraq, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam, Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Thalib. Kerana makam tersebut dianggap tempat mungkar yang berpotensi mensyirikan manusia kepada Allah. Dua tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di Hujrah Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam.

Keberhasilan menakluk Madinah berlanjutan. Mereka masuk ke Makkah pada tahun 1806, dan merosakkan kiswah, kain penutup Ka’bah yang diperbuat dari sutera. Kemudian, merobohkan puluhan kubah di Ma’la, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan gendang dengan penuh kegembiraan. Mereka juga mencaci-maki ahli kubur bahkan sebahagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Gerakan kaum Wahabi ini membuatkan Sultan Mahmud II, penguasa Kerajaan Usmani, Istanbul-Turki, murka. Para perajurit Sultan Mahmud II yang bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali, dihantar memerangi pengikut wahabi untuk melumpuhkannya. Pada tahun 1813, Madinah dan Makkah berjaya ditawan kembali.

Gerakan Wahabi semakin pudar. Tetapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Sa’ud bangkit kembali mengusung fahaman Wahabi. Pada tahun 1924, ia berhasil menduduki Makkah, lalu ke Madinah dan Jeddah, dia memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. Sejak itu, hingga kini, fahaman Wahabi menjadi pemerintah di Arab Saudi.

Memusnahkan Tinggalam Islam

Dewasa ini, pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi melalui wakil-wakil diplomasi mereka termasuk di Malaysia. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang dan penuh dengan pergolakan pemikiran, ini disebabkan kelompok ekstrem itu selalu menidakkan pemikiran dan pemahaman agama Sunni-Syafi’i yang sudah utuh. Terbukti pada hari ini, isu-isu khilafiyyah diperdebatkan seolah-olah bersalahan dengan aqidah majoriti umat Islam.

Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam yang berada di Ma’la (Makkah), di Baqi’ dan Uhud (Madinah) semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan mengunakan dinamit penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah kelahiran Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam, iaitu di Suq al Leil diratakan dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir unta, namun kerana desakan kaum Muslimin antarabangsa yang bermatian menentang, maka dibangunkan perpustakaan. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai-nilai luhur Islam.

Sebagaimana AI-Qubbatul Khadra (kubah hijau) tempat Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam dimakamkan juga akan dihancurkan dan diratakan, tetapi kerana ancaman antarabangsa, maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan membatalkan niatnya. Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan dimodifikasi termasuk maqam Ibrahim akan diratakan tetapi kerana banyak yang menentangnya maka ia dibatalkan.

Pengembangan kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan tempat-tempat bersejarah Islam.

Semakin habis segala bangunan, tempat dan kawasan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam dan sahabatnya. Bangunan itu dibongkar kerana khuatir dijadikan tempat keramat. Bahkan sehingga kini, tempat kelahiran Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam terus terancam dan akan dibongkar untuk perluasan tempat parkir. Sebelumnya, rumah Rasulullah Shollallu Alaihi Wassalam juga sudah terlebih dahulu diratakan dengan rakus oleh Wahabi. Padahal, disitulah Rasulullah berulang-alik menerima wahyu. Di tempat itu juga putera-puterinya Baginda Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam dilahirkan serta Saidatina Khadijah Al-Kubro meninggal dunia.

Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan wahabisme sangat aktif dalam proses pemusnahan ini. Kaum Wahabi memandang tempat-tempat bersejarah itu mampu menjadi “kiblat” pemujaan berhala baharu. Sami Angawi, pakar arkitektur Islam di wilayah tersebut mengatakan bahawa beberapa bangunan dari era Islam kuno diancam kemusnahan. Di lokasi bangunan berusia lebih 1400 tahun akan dibangunkan jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jamaah haji dan umrah.

Kerakusan wahabi ini dibuktikan pada hari ini dengan perancnagan pembinaan bangunan paling tinggi di dunia, Kingdom Tower dengan kos AS$19.52 bilion (RM59.11 bilion). Bangunan itu setinggi 1.6 kilometer iaitu dua kali ganda lebih tinggi dari bangunanBurj Khalifa di Dubai, Emiriyah Arab Bersatu (UAE) yang kini menjadi bangunan paling tinggi di dunia. Akan dibina di Jeddah dan mengandungi hotel, apartmen mewah dan sebuah pusat beli-belah.

Masa untuk tiba di menara bangunan itu ialah 12 minit dengan menggunakan lif dan mempunyai 275 tingkat. Projek pembinaan itu dibiayai syarikat Kingdom Holdings Company (KHC) milik keluarga diraja Arab Saudi yang dipengerusikan Putera Alwaleed Bin Talal. Syarikat Emaar yang membina Burj Khalifa difahamkan memenangi kontrak untuk mendirikan bangunan berkenaan.

Daripada Abu Hurairah R.A ia berkata; suatu ketika Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam melihat di tengah-tengah orang ramai. Lalu baginda didatangi oleh seseorang yang menanyakan kepadanya: “Wahai Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam bilakah terjadinya kiamat?” Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam menjawab dengan bersabda: “Tidaklah orang yang ditanya mengenai masalah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya. Iaitu, jika seorang ammah (hamba perempuan) melahirkan majikannya, itulah yang termasuk di antara tanda-tandanya. Juga apabila orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian menjadi pemimpin masyarakat, maka itu juga di antara tanda-tandanya. Demikian pula apabila para pengembala domba berlumba-lumba meninggikan bangunan, maka itulah salah satu tandanya di antara tanda-tanda yang lima, yang mana tidak mengetahui yang sesungguhnya selain Allah SWT.” Kemudian baginda membacakan ayat berikut ini: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim” (Hadis Riwayat Ibn Majah)

“Pada saat ini kita sedang menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Bahagian demi bahagian bersejarahnya diratakan untuk dibangun tempat parkir,” katanya kepada Reuters. Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun terakhir. Bahkan sebahagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak Arab Saudi menjajah pada tahun 1932. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan dari Dewan Keagamaan Kerajaan pada tahun 1994.

Dalam maklumat tersebut tertulis, “Pelestarian bangunan bangunan bersejarah berpotensi menyebabkan umat Muslim menja penyembah keapda berhala.” (Bukankah penyataan ini mirip gerakan Free Manson?)

Nasib kawasan bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Ar-Rasul Shollallahu Alaihi Wassalam. Semua jejak jerih payah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam itu musnah dimodernisasikan mengikut nafsu Wahabi. Sebaliknya mereka mendatangkan para arkeologi (ahli purbakala) dari seluruh dunia dengan biayaan ratusan juta dollar untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum jahiliyah mahupun sebelumnya dengan dalih menghapuskan bid’ah. Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahawa zaman pra Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, tidak diragukan lagi ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu keraguan di kemudian hari. Keraguan di kalangan generasi akan datang yang akan tertanya, benarkah Islam ini wujud di daerah Makkah dan Madinah? Jika benar, dimanakah kesan-kesannya ? Tuan-Puan, perancangan penghapusan jelik ini dibuat dengan terancang kononya atas nama pembersihan akidah, wahabi juga mendapat laba dunia!

Menyebarkan Fahaman Pelik

Gerakan wahabi dipimpin oleh jurudakwah yang radikal dan ekstrim, mereka menebarkan kebencian permusuhan dan didukung oleh sumber kewangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tidak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bid’ah. Syirik selawat syifa? Mereka menuduh Syeikh Jaafa Barzanj kuno ? Karut belajar dan mengajar sifat 20? Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan, mereka tidak pernah mengakui jasa para ulama Islam kecuali kelompok mereka sendiri.

Di negara kita (MALAYSIA) ini mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang menyebarkan dan meng-Islam-kan penduduk nusantara ini.

Mereka mengatakan ajaran para wali itu bercampur dengan kemusyrikan Hindu dan Budha, padahal para Wali itu telah meng-Islam-kan 90 % penduduk nusantara ini. Mampukah wahabi-wahabi itu meng-Islam-kan yang 10% selebihnya? Mempertahankan yang 90 % dari terkaman orang kafir saja mereka tidak mampu, apatahlagi mahu menambah 10 % di kalangan mereka. Bahkan Arab Saudi menjual maruah Islam dengan mendokong sekutu mereka Amerika dan Britain dalam memerangi Islam. Di Iraq, Arab Saudi dengan lemah lembut menyediakan lapangan terbangnya sebagai transit tentera-tentera kuffar laknatullahi alaih. Tetapi, semudahnya mereka mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah SWT.

Jika bukan kerana Rahmat Allah yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwah ke negara kita, tentu orang-orang yang menjadi “pejuang” kaum wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembahan berhala atau masih kafir. (Naudzu billah min dzalik).

Oleh karena itu janganlah dipercayai apabila mereka mengaku-akukan sebagai fahaman yang hanya berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum salaf serta mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya, itu semua omongan kosong. Merekalah para wahabbi yang telah menoreh jantung umat Islam dengan catatan hitam dalam sejarah dengan membunuh ribuan orang di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang dinamakan Saudi). Tidakkah anda ketahui bahawa yang dibunuh pada waktu itu terdiri dari para ulama yang sholeh dan alim, bahkan anak-anak juga mereka bunuh,pukul di hadapan para ibu yang melahirkan mereka.

Jangan Lupa Pembunuhan Keji wahabbi !

Tragedi berdarah ini terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih membenteras bid’ah, padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid’ah?” Kerana nama negeri Sayyiduna Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam digantikan dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham wahabi yaitu As-Sa’ud! Rujuk kitab Al Qowa’idul Arba karya Al-Imam Al-mujaddid Muhammad bin Abdil Wahab An Najdiy. Gelaran Al-Imam, An-Najdiy dan Al-Mujaddid alfaqir mengambil secara langsung daripada pentaksub wahabbi ke atas Muhammad Abdul Wahab An-Najdiy.

Ingatan Daripada Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam

Sungguh Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam telah memberitakan akan datangnya Faham Wahabi ini dalam beberapa hadits, ini merupakan tanda kenabian Baginda Shollallahu Alaihi Wassalam dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih, sebagaimana terdapat dalam kitab shahih BUKHARI & MUSLIM dan lainnya.

Diantaranya: Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadith ini dalam bab berjudul: Sabda Nabi Shollallahu Alaihi Wasallam: “Fitnah itu (datang) dari sebelah timur”. Kemudian, beliau meriwayatkan beberapa hadith, termasuklah doa Nabi Shollallahu Alaihi Wasallam dengan matan (lafaz):

اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
Maksudnya: “Ya Allah Ya Tuhanku! Berkatilah negeri Syam kami, Ya Allah Ya Tuhanku! berkatilah negeri Yaman kami”. Mereka (para Sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah! (Doakanlah) juga untuk negeri Najd kami”. Baginda (terus) berdoa: “Ya Allah Ya Tuhanku! Berkatilah negeri Syam kami, Ya Allah Ya Tuhanku! Berkatilah negeri Yaman kami”. Mereka (para Sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah! (Doakanlah) juga untuk negeri Najd kami”.

“Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Qur’an namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka (tidak sampai ke hati), mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, mereka tidak akan mampu kembali seperti anak panah yang tidak akan kembali ketempatnya, tanda-tanda mereka ialah bercukur (Gundul/Botak).” (HR Bukhari no 7123, Juz 6 hal 20748). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ibnu Hibban

Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam pernah berdoa: “Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman,” Para sahabat berkata: Dan dari Najed, wahai Rasulullah, beliau berdo’a: “Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman,” dan pada yang ketiga kalinya beliau SAW bersabda: “Di sana (Najed) akan ada keguncangan fitnah serta di sana pula akan muncul tanduk syaitan.” Dalam riwayat lain dua tanduk syaitan.

Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan, bahawa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul). Dan ini adalah merupakan nas yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul Wahab, kerana dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut kepalanya hingga mereka yang mengikuti tidak diiktiraf didalam majlisnya sebelum bercukur gundul. Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal: “Tidak perlu kita menulis buku untuk menolak Muhammad bin Abdul Wahab, kerana sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam itu sendiri yang telah menegaskan bahawa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul), kerana ahli bid’ah sebelumnya tidak pernah berbuat demikian.” Al-Allamah Sayyid AIwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Quthub Abdullah AI-Haddad menyebutkan dalam kitabnya Jala’uzh Zholam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam : “Akan keluar di abad kedua belas (setelah hijrah) nanti di lembah BANI HANIFAH seorang lelaki, yang tingkahnya bagaikan sapi jantan (sombong), lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar, pada zaman itu banyak terjadi kekacauan, mereka menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin” AI-Hadits.

BANI HANIFAH adalah kaum nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Saud. Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid AIwi menyebutkan bahawa orang yang tertipu ini tiada lain ialah Muhammad bin Abdul Wahab.

Adapun mengenai sabda Nabi Shollallahu Alaihi Wassalam yang mengisyaratkan bahawa akan ada kegoncangan dari arah timur (Najed/Najdiy) dan dua tanduk syaitan, sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan dua tanduk syaitan itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pendiri ajaran wahabiyah ini meninggal pada tahun 1206 H / 1792 M.

WALLAHU’ALAM

“وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”

[Majalah bulanan Cahaya Nabawiy No. 33 Th. III Sya’ban 1426 H / September 2005 M]

Al-Haqir illa ALLAH Al-Ghaniy:
Al-Mukminun

http://almukminun.blogspot.com/2011/06/sejarah-wahhabi.html