Keutamaan persaudaraan serta pujian terhadap sikap perpaduan
Posted by akarimomar under adab persaudaraan
Leave a Comment
Bersambung dari keutamaan pergaulan dan persaudaraan

Dengan itu sudah jelaslah, bahawa buahnya budi pekerti yang baik menimbulkan rasa perpaduan dan menghalang rasa kesepian jiwa.

Dalam hal ini terdapat banyak huraian yang menyimpulkan berbagai kepujian terhadap sikap perpaduan itu, terutama sekali bila yang menyebabkan ikatan itu, ialah taqwa atau agama ataupun cinta kepada Allah.

Kepujian-kepujian itu ada yang terdiri dari ayat-ayat al-Quran, Hadis-hadis Rasulullah s.a.w., atau atsar para sahabat dan tabi’in, semuanya cukup dan lengkap.

Allah s.w.t. telah berfirman untuk memperlihatkan kebesaran kurniaNya ke atas kaum Mu’minin, katanya:

“Maka kamu sekalian, dengan sebab kurniaNya itu menjadi saudara.” (ali-Imran: 103)

Maksud dari ayat tersebut ialah kurnia perpaduan antara satu dengan yang lain.

Allah s.w.t. mencela perpecahan dan menegah dengan keras sikap itu dalam firmanNya:

“Berpegang teguhlah dengan tali Allah bersama-sama, dan janganlah berpecah-belah” (ali-Imran: 102)

Rasulullah s.a.w. pula telah bersabda:

“Sesungguhnya orang yang paling hampir kedudukannya kepadaKu, ialah orang yang paling terbaik budi pekertinya. Mereka yang bersikap merendah diri dan senang bermesra dan dimesrai.”

Sabdanya lagi:

“Seorang Mu’min ialah orang yang senang bermesra dan dimesrai dan tiada gunanya pada orang yang tidak tahu bemersra dan tidak suka dimesrai.

Sabdanya lagi:

“Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, dikurniakannya seorang teman yang saleh. Apabila terlupa diingatkan dan apabila teringat ditolong oleh teman itu.”

Lagi sabdanya:

“Tiadalah dua orang yang saling cinta-mencintai kerana Allah itu, melainkan yang lebih dicintai oleh Allah itu, ialah orang yang lebih banyak cintanya kepada rakannya.”

Sabdanya lagi:

“Sesungguhnya Allah s.w.t. telah berkata:

Sudah pastilah kecintaanKu itu terhadap orang-orang yang ziarah-menziarahi keranaKu.

Sudah pastilah kecintaanKu itu terhadap orang-orang yang cinta-mencintai keranaKu.

Sudah pastilah kecintaanKu itu terhadap orang-orang yang bersusah payah keranaKu.

Dan sudah pastilah kecintaanKu itu terhadap orang-orang yang tolong-menolong keranaKu.”

Lagi sabdanya:

“Sesungguhnya orang yang amat dicintai oleh Allah, ialah orang yang senang bermesra-mesra dan senang dimesrai. Dan sesungguhnya orang yang amat dibenci oleh Allah, ialah orang yang suka menaburkan kata-kata nista dan suka memecah-belahkan antara sesama saudara.”

Dari atsar pula, apa yang diriwayatkan dari al-Fudhail rahimahullah Ta’ala, katanya:

Ah! Engkau ingin menetap dalam Syurga Firdhaus, serta harap bertetangga dengan Allah di dalam rumahNya (Syurga) bersama-sama para Nabi dan Siddiqin, Syuhada dan Salihin! Amalan apakah yang telah anda kerjakan? Syahwat manakah yang telah anda tinggalkan? Kemarahan yang mana satukah telah anda manahan diri? Keluarga yang mana satu telah anda perhubungkan? Kekhilafan saudaramu, sudahkah anda maafkan? Orang dekat yang mana telah anda jauhkan kerana mencari keredhaan Allah? Dan dengan orang jauh yang mana telah anda dekatkan kerana mencari keredhaan Allah!

Dia berkata lagi: Seseorang yang mengamat-amati wajah saudaranya kerana cinta dan rahmat adalah melakukan suatu ibadat.