Majlis Ilmu bersama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith di Kelantan


1.0 TUJUAN

Kertas cadangan ini dibentangkan bertujauan
untuk mendapat pandangan Jawatankuasa Majlis Muasolat mengenai Daurah Ilmu
Bersama al-Allamah al-Habib Zain Sumaith di Negeri Kelantan.

2.0 LATAR BELAKANG

Majlis Muasolat akan mengadakan
Daurah Ilmu bersempena dengan kesudian al-Allamah Al-Habib Zain Sumaith untuk
berkunjung ke Negeri Kelantan. Ini bagi memenafaatkan semaksimum mungkin
keberadaan al-Allamah al-Habib terutama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan
metod dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Daurah ilmu ini akan dikongsikan bersama
dengan negara dan negeri jiran seperti Thailand, Terengganu, Pahang, Pulau
Pinang dan Kedah.

3.0 MATLAMAT

3.1 Mengukuhkan ikatan ukhuwah Islamiyah
antara ulamak dan masyarakat nusantara dengan ulamak antarabangsa

3.2 Meneruskan metod pengajian secara talaqi
dalam rangka melahirkan generasi pelapis ulamak-ulamak mu’tabar

3.3 Memperjelaskan prinsip-prinsip aqidah
dan metod dakwah ahlu sunnah wal jamaah menerusi fikrah para Habaaib

3.4 Meneruskan kelangsungan pengajian ilmu
Islam secara bersanad

3.5 Menghebahkan negeri Kelantan sebagai
satu destinasi pengajian ilmu-ilmu Islam di peringkat global.

4.0
BIODATA AL-ALLAMAH AL-HABIB

Al-Alaamah al-Muhaqqiq al-Faqih al-’Abid
az-Zahid al-Murabbi ad-Da`ie ila Allah as-Sayyid al-Habib Zain bin Ibrahim bin
Zain bin Muhammad bin Zain bin ‘Abdur Rahman bin Ahmad bin ‘Abdur Rahman bin
‘Ali bin Saalim bin `Abdillah bin Muhammad Sumaith bin ‘Ali bin ‘Abdur Rahman
bin Ahmad bin ‘Alawi bin Ahmad bin ‘Abdur Rahman bin ‘Alawi (‘ammul Faqih).

Beliau
dilahirkan pada tahun 1357H di Jakarta, Indonesia. Beliau telah diberi didikan
awal agamanya oleh ayahandanya sendiri dan juga dengan para ulama dan pemuka
habaib di Jawa. Sedari kecil beliau telah dibawa oleh ayahandanya untuk hadir
ke halaqah ilmu, rohah dan mawlid yang dianjurkan oleh Habib ‘Alwi bin Muhammad
al-Haddad di Bogor yang merupakan naqib para saadah di Tanah Jawa. Habib ‘Alwi
ini adalah seorang ulama dan waliyUllah yang terkemuka pada masanya. Beliau
wafat pada tahun 1373H dan dimakamkan di Empang, Bogor di mana hingga saat ini
makamnya diziarahi dan terkenal sebagai Keramat Empang Bogor. Beliau inilah
antara guru awal Habib Zain. Selain itu, Habib Zain juga sering dibawa
ayahandanya untuk meneguk ilmu dan hikmah di majlis seorang lagi ulama dan
waliyUllah iaitu Habib ‘Ali bin ‘Abdur Rahman al-Habsyi (Habib ‘Ali Kwitang).

Dalam
tahun 1371H, ketikanya usianya lebih kurang 14 tahun, Habib Zain telah dibawa
oleh ayahandanya ke Tarim al-Ghanna. Di sana beliau meneruskan pengajiannya di
Rubath Tarim dan berguru dengan ramai ulama terkemuka yang telah memberinya
sanad dan ijazah mereka seperti Habib Muhammad bin Saalim BinHafidz (lihat
gambar sebelah, beliau adalah ayahanda Habib ‘Umar), Habib ‘Umar bin ‘Alawi
al-Kaaf, Habib ‘Alawi bin ‘Abdullah Bin Syihaabuddin, Habib Ja’far bin Ahmad
al-’Aydrus, Habib Ibrahim bin ‘Umar bin ‘Aqil, Habib Abu Bakar ‘Aththas bin
‘Abdullah al-Habsyi, Habib Salim bin ‘Alawi Khird, Habib ‘Abdur Rahman bin
Haamid as-Sariy, ‘Allaamah Syaikh Mahfuz bin Saalim al-Zubaidi, Syaikh Saalim
bin Sa`id Bukair BaGhitsaan al-Mufti, Syaikh Fadhl bin Muhammad BaFadhl, Habib
Muhammad bin Hadi as-Saqqaf, Habib Ahmad bin Musa al-Habsyi, ‘Allaamah
al-Muhaddits Sayyid ‘Alawi bin ‘Abbas al-Maliki al-Makki, Habib ‘Umar bin Ahmad
BinSumaith, Habib Ahmad Masyhur bin Taha al-Haddad, Habib ‘Abdul Qaadir bin
Ahmad as-Saqqaf dan Habib Muhammad bin Ahmad asy-Syaathiri. Asuhan dan didikan
selama 8 tahun di Kota Tarim dengan ulama-ulamanya itu menjadikan Habib Zain
seorang ulama dan faqih yang melaut ilmunya di samping hafalannya akan segala
mutun para ulama antaranya matan az-Zubad dan al-Irsyad
bagi Ibnu al-Muqri` sehingga bab al-jinayah.

Setelah kira-kira 8 tahun menuntut di Tarim, Habib Zain telah disuruh oleh guru
beliau Habib Muhammad bin Saalim BinHafiz untuk pindah ke al-Baidha` untuk
mengajar dan berdakwah di samping meneruskan pengajian dengan para ulama di
sana antaranya kepada mufti al-Baidha`, Habib Muhammad bin ‘Abdullah al-Haddar.
Kedatangannya ke al-Baidha` disambut dengan penuh kegembiraan oleh Habib
Muhammad bin ‘Abdullah al-Haddar. Habib Zain telah ditugaskan oleh Habib
Muhammad al-Haddar untuk mengajar dan membantu beliau dalam berdakwah. Kagum
dengan beliau, akhirnya Habib Muhammad al-Haddar telah menikahkan beliau dengan
puterinya. Habib Zain terus menetap di al-Baidha` dan meneruskan pengabdiannya
terhadap ilmu dan dakwah di mana beliau menjadi tempat rujuk dan mufti.
Ketinggian ilmunya diakui oleh para ulama sehingga Habib Muhammad al-Haddar
menyatakan bahawa apabila sesuatu permasalahan itu telah dijawab oleh Habib
Zain, maka tidaklah perlu untuk membuat rujukan lain.

Setelah kira-kira 21 tahun menetap di al-Baidha`, maka pada bulan Ramadhan
1406, Habib Zain telah berhijrah ke kota nenda beliau al-Mustafa s.a.w.,
Madinah al-Munawwarah, untuk menjadi pengasuh Rubath Habib ‘Abdur Rahman bin
Hasan al-Jufri. Beliau berganding dengan Habib Saalim asy-Syaathiri untuk
mengasuh Rubath al-Jufri tersebut. Setelah Habib Saalim pulang ke Tarim untuk
mengasuh Rubath Tarim, maka tanggungjawab di Rubath al-Jufri dipikul sepenuhnya
oleh Habib Zain sehingga kini. Selain melahirkan ramai murid yang menjadi ulama
dan da`ie, beliau juga telah menghasilkan beberapa karya yang berbobot,
antaranya “al-Manhaj as-Sawi syarhu Ushul Thoriiqah as-Saadah Ali
Baa ‘Alawi” dan “al-Ajwibah al-Ghaliyyah fi ‘Aqidah
al-Firqah an-Naajiyyah“. Kitabnya “al-Manhaj as-Sawi“
sekitar 700 halaman menerangkan dengan terperinci mengenai 5 usul yang menjadi
asas bagi jalan para saadah Bani ‘Alawi (Thoriqah Bani ‘Alawi) iaitu (1) ilmu;
(2) amal; (3) wara`;(4) khauf dan (5) ikhlas. Selain kitab-kitab tersebut,
sejumlah fatwa-fatwa beliau juga telah dikumpul dan dibukukan oleh sebahagian
murid-murid beliau.

Moga-moga Allah memelihara dan melanjutkan usia Habib Zain bin Ibrahim
BinSumaith. Semoga kita dan sekalian umat dapat mengambil manfaat dengan
keberadaan beliau atas muka bumi ini. Allahumma aamiin.

5.0 NAMA PROGRAM

DAURAH ILMU BERSAMA AL-ALLAMAH
HABIB ZAIN SUMAITH

6.0 TARIKH

11, 12, 13, dan 14 Rejab 1432H bersamaan
13, 14, 15 dan 16 Jun 2011M (Isnin – Khamis)

Masa : 9.00 – 11.00 pagi dan Lepas Maghrib hingga 11 malam

7.0 TEMPAT

Balai Islam Lundang, Kota Bharu,
Kelantan.

8.0 PENGANJUR

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Kelantan

Majlis Muasolat Negeri Kelantan

9.0 AGENDA PROGRAM

Mendalami kitab secara talaqi
bersanad. Antara kitab yang dicadangkan ialah:

a) Feqah (Umdah)

b) Tasauf (Risalah Muawanah)

c) Tauhid (al-Firqah an-Najiah)

d) Samail Muhammadiyah lil Turmizi

e) Al-Arbain Nawawiyah

10.0
SASARAN

Peserta yang difokuskan ialah
guru-guru agama dan masyarakat umum dari :

– Thailand

– Kelantan

– Terengganu

– Pahang

– Kedah

– Perlis