Hak kedua ibu-bapa dan anak
Posted by akarimomar under adab persaudaraan
Leave a Comment
Sudah menjadi jelas sekali, bahawa apabila sudah pasti ditunaikan hak-hak bagi kaum kerabat dan keluarga, maka yang paling terutama sekali didahulukan dari mereka itu, ialah yang ada perhubungan dengan keturunan, maka haknya semakin bertambah-tambah lagi dipastikan dan diistimewakan.

Bersabda Rasulullah s.a.w.:

“Berbaktilah kepada ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, kemudian yang terhampir denganmu, dan yang terhampir.”

Pernah Rasulullah s.a.w. yang ditanya oleh seorang, katanya Wahai Rasulullah! Adakah lagi yang masih diwajibkan atas saya untuk berbakti kepada kedua ibu-bapa saya, setelah keduanya meninggal dunia? Rasulullah s.a.w. menjawab: Ya, iaitu memohonkan kerahmatan kepada keduanya memintakan keampunan bagi kedua-duanya, menunaikan segala janji-janjinya, memuliakan semua rakan temannya serta menghubungkan silatur-rahim yang tidak boleh terhubung, melainkan dengan keduanya.

Bersabdanya Rasulullah s.a.w. lagi:

“Sesungguhnya setinggi-tinggi darjat kebaktian, ialah bila seseorang itu suka menghubungi keluarga kesayangan ayahnya, sesudah ia meninggal dunia.”

Sabdanya lagi:

“Allah merahmati seorang ayah yang mendorong anaknya untuk berbakti kepadanya.”

Maksudnya: Menolong anak itu agar ia tiada menderhaka kepada ayahnya, disebabkan keburukan perbuatannya sehari-hari.

Lagi sabdanya: Semakan antara anak-anakmu dalam pemberian.

Sabda yang lain pula: Adalah menjadi hak bagi anak ke atas ayahnya agar ia memperelokkan budi pekertinya dan memperbaguskan namanya.

Selain itu hendaklah menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak sekalian.

Al-Aqra’ bin Habis, suatu hari melihat Rasulullah s.a.w mencium cucunya al-Hasan r.a., lalu ia berkata kepada Nabi s.a.w.: Saya mempunyai sepuluh orang anak, tetapi tidak pernah saya mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah s.a.w. berkata: Sesungguhnya orang yang tiada berbelas kasihan tiada akan dibelas kasihani.

Berkata Mu’awiyah kepada al-Ahnaf bin Qais: Apa yang dapat engkau katakan kepada anak-anak? Al-Ahnaf menjawab: Wahai Amirul Mu’minin, mereka itu buah hati kita dan tulang belakang kita. Kita ini laksana bumi yang hina bagi mereka, dan langit yang meneduhi kehidupan mereka.

Tersebab merekalah kita berhempas pulas atas setiap jerih-jerih. Oleh itu kiranya mereka meminta sesuatu darimu berikanlah kepadanya. Kiranya mereka marah, segera pujuk mereka, nescaya akan diberikan kamu kasih sayangnya, dan diredhai kamu segala usahanya.

Jangan sekali-kali kamu menjadi kunci yang berat (penghalang) terhadap kemahuannya, nescaya mereka akan merasa jemu terhadap kehidupan kamu, seraya mencita-citakan kematian kamu dengan segera. Kelak mereka akan merasa benci pula untuk mendekatkan diri dengan kamu.

Selesai mendengar kata-kata itu, Mu’awiyah pun berkata pula: Sungguh tepat sekali kata-katamu itu, wahai Ahnaf. Sebenarnya engkau telah tunjukkan bagiku jalan, bagaimana harus aku meredhai sesiapa yang aku menaruh marah dari anak-anakku.

Kemudian al-Ahnaf pun diberikan oleh Mu’awiyah hadiah yang sangat bernilai.

Seterusnya harus kita mengetahui bahawa setengah para alim-ulama, berpendapat, bahawa mentaati kedua ibu bapa itu wajib, sekalipun dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara syubhat (yakni belum tentu halal haramnya). Hanya yang dilarang mentaatinya ialah dalam perkara-perkara yang sudah jelas haramnya saja.

Seseorang anak tidak boleh meninggalkan kedua ibu-bapanya kerana pelayaran yang mubah (harus) atau yang sunnat melainkan dengan mendapat izin dari keduanya terlebih dahulu.

Bersabda Rasulullah s.a.w.:

“Hak saudara yang tua ke atas saudara yang muda, adalah seperti haknya seorang ayah ke atas anak-anaknya.”

http://bimbinganmukmin.wordpress.com/2011/06/12/hak-kedua-ibu-bapa-dan-anak/