Buku Jawapan Kepada Salafiyyah Al-Wahhabiyyah.

Muka Depan.
Muka Belakang.
Muka Depan.
Muka Belakang.

Kedua-dua buku di atas adalah tulisan Allamah Dr Hassan Ali Al-Saqqaf Al-Qurasyi Al-Hasyimi dan telah diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamihan Mat Zin Al-Ghari. Kedua-dua buku ini adalah jawapan serta penjelasan terhadap dalil-dalil Syeikh Al-Baani dan kesamaran yang dinyatakan dalam kitabnya Sifatussolah an-Nabi s.a.w. Buku ini telah disemak oleh Sahibul Fadhilah Dato’ Hj. Mohd Saleh Hj. Ahmad dan Dr Muhammad Uthman El-Muhammady.
Kandungan buku ini amat baik sekali untuk dibaca kerana sumbernya berteraskan kepada hadis-hadis yang sahih apatah lagi hadis-hadis berkenaan ditakhrijkan dan dijelaskan statusnya berdasarkan pendapat ulama yang sememangnya diiktiraf sebagai pakar hadis.
Buku ini tampil menjelaskan kesamaran yang diutarakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab sekitar permasalahan solat. Masalah bida’ah, melafazkan niat, solat menghormati waktu, doa qunut, wirid, zikir, doa dan lain-lain dijelaskan satu persatu oleh pengarangnya.
Untuk mendapatkan buku ini bolehlah berhubung terus dengan Al-Fadhil Ustaz Zamihan sendiri dan buku ini juga telah ditempah oleh Jabatan Agama Singapura sebanyak 5000 nashkah. Segala permasalah daripada mengambil wuduk hinggalah memberi salam diperjelaskan dengan begitu terperinci sekali di dalam buku yang begitu baik ini.