Berjemaah syarat utama tingkat kualiti ummah

Posted by epondok di November 15, 2011

Rate This

 

BUDAYA hidup dengan sifat saling tolong-menolong serta muafakat adalah anugerah nikmat Allah SWT yang sangat besar dan tinggi ganjarannya. Pepatah Melayu juga sangat menekankan gaya hidup ini dengan kata-kata, bersatu teguh, bercerai roboh dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Justeru, amalan gaya hidup ini perlu sentiasa disuburkan supaya terus terpelihara dan dijadikan prinsip pegangan walaupun dalam kesenangan serta pemodenan dikecapi kini. Allah SWT mengingatkan dalam firman yang bermaksud: Berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah-belah dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan-Nya kepada kamu, ketika kamu bermusuh-musuhan, dipersatukan-Nya hati kamu, sehingga kamu menjadi saudara dengan nikmat-Nya dan kamu dulu telah berada pada jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan kamu akan ayat keterangan-Nya, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk hidayah-Nya. (Surah Ali-Imran, ayat 103)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Wajiblah kamu bersama-sama dengan jemaah dan berwaspadalah kamu terhadap perpecahan. (Hadis riwayat al-Tirmizi)

Oleh itu, kita perlu memelihara nikmat ini supaya tidak luntur dan terhakis khususnya dalam gaya hidup hari ini yang cenderung ke arah kehidupan secara individualistik atau keakuan berbanding semangat kekitaan.

Keutuhan sebenar masyarakat bergantung kepada kerjasama dan keharmonian hidup bermuafakat. Hal ini telahpun diterjemah dan disuburkan dalam kelompok kecil masyarakat iaitu komuniti organisasi melalui kerja berpasukan.

Cara bekerja secara berpasukan atau amal jamaie dilihat sebagai strategi berkesan ke arah pencapaian matlamat, jalinan interaksi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman serta semangat setia kawan yang efektif.

Mewujudkan sistem kerja berteraskan amal jamaie penting dalam organisasi sebagai strategi peningkatan produktiviti dan interaksi interaktif. Sistem kerja ini akan memberi kesan langsung dalam meningkatkan keupayaan individu dan keberkesanan sesuatu kerja serta meningkatkan kepuasan.

Sistem ini sudah diterapkan dalam ajaran Islam lebih 1,400 tahun lalu melalui kekuatan berjemaah. Konsep ini bukan sekadar bermaksud kerja secara beramai-ramai tetapi bersama-sama.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berperang pada jalan-Nya, dengan berbaris-baris (tersusun rapi) seolah-olah mereka seperti bangunan yang sangat kukuh. (Surah al-Saff, ayat 4)

Konsep berjemaah sudah disebatikan melalui himpunan amalan termasuklah solat berjemaah, ibadat haji dan semangat kejiranan. Bukan sekadar satu strategi, ia adalah galakan bersifat nilai tambah di sisi syarak iaitu apabila dilaksanakan menjadi suatu ibadah dan beroleh ganjaran pahala.

Jika mengusahakan kerja halal itu suatu ibadah, bekerja secara berpasukan adalah sunnah yang menambah ganjaran pahala dalam satu masa. Ini menjadikan amal jama`ie sebagai sistem amalan yang efektif bagi umat Islam.

Contohnya, ibadat solat jika dilakukan secara berpasukan atau berjemaah mendapat imbuhan berganda sebanyak 27. Begitulah juga amal jama`ie dalam bekerja, akan membolehkan organisasi menambah produktiviti tanpa menambah sumbernya.

Antara kelebihan dan kekuatan amal jamaie ialah penggemblengan idea, usaha, tenaga, pengetahuan dan teknologi untuk mencapai sesuatu matlamat. Amal jama`ie juga membantu meningkatkan moral kakitangan dan kepuasan bekerja kerana semua terbabit menyampaikan hasrat dan pandangan dalam urusan organisasi.

Prinsip amal jamaie yang perlu diberikan penekanan dan perhatian oleh komuniti organisasi ialah pertama, penentuan matlamat yang khusus serta benar-benar difahami setiap ahli pasukan; kedua, menghormati pandangan ketua; ketiga, keterbukaan untuk mendengar setiap pandangan dan menerima persetujuan diputuskan majoriti.

Keempat, memberi pandangan secara berhikmah; kelima, mengutamakan kepentingan dan menghindarkan kemudaratan pelanggan daripada kepentingan diri; keenam, setiap ahli pasukan memberikan komitmen dan pembabitan secara aktif; ketujuh, mengutamakan nilai saling menghormati, membantu supaya kejayaan saling dikecapi dan kekurangan dihadapi bersama.

Pantang larang dalam operasi amal jamaie hendaklah dihindarkan seperti sifat mementingkan diri, tidak jujur, menikam dari belakang kerana ahli pasukan sebegini akan melemahkan semangat, menggagalkan pencapaian matlamat, merugikan organisasi serta melenyapkan pahala dan keberkatan bekerja.