Abuya Maliki Akan Senantiasa Dikenang……….. Bhg. 2
Sambungan dari bahagian 1 …..

Pendidikan: Beliau رضي الله عنه mendapat pendidikan formal di Madrasah al-Falah dan Madrasah Tahfiz al-Quran di Makkah. Manakala pengajian tidak formal pula beliau dapati dari halaqah-halaqah ilmu di Masjidilharam. Beliau رضي الله عنه dikatakan sudah menghafal al-Quran diusia 7 tahun, manakala menghafal kitab Muwattho ketika berusia 15 tahun. Dan mendapat jolokan ‘Muwattho Yang Berjalan’ kerana penguasaan dan kepakaran beliau mengenai kitab tersebut.

Setelah itu beliau رضي الله عنه mengembara ke banyak negara untuk menuntut ilmu daripada para ulama tersohor seperti di India, Libya, Mesir, Maghribi, Pakistan dan Indonesia. Beliau juga menuntut di Universiti al-Azhar diperingkat ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran (PhD). Beliau berjaya meraih ijazah kedoktoran dalam bidang hadits di Universiti al-Azhar dengan taqdir Muntaz (cemerlang) ketika berusia 25 tahun.

Guru-guru beliau: Beliau mempunyai guru yang tidak terkira banyaknya. Antaranya:

Ulama Mekah dan Madinah

Sayyid ‘Alawi bin Sayyid ‘Abbas al-Maliki al-Hasani (ayahnya, wafat 1391H)
Syaikh Muhammad Yahya Aman al-Makki al-Hanafi (1387H)
Syaikh Muhammad al-‘Arabi at-Tabbani (wafat 1390H)
Syaikh Hasan bin Said al-Yamani (wafat 1391H)
Syaikh Hasan bin Muhammad al-Masyaath (wafat 1399H)
Sayyid Muhammad bin Amin al-Kutbi (wafat 1404)
Syaikh ‘Abdullah Said al-Lahji (wafat 1410H)
Syaikh Muhammad Nur Saif bin Hilal (wafat 1403H)
Syaikh Muhammad Yasin bin ‘Isa al-Fadani al-Makki (wafat 1410H)
Syaikh ‘Abdullah bin Ahmad Dardum (1407H)
Syaikh Ishaq bin Hasyim ‘Azuz al-Makki
Al-Habib Hasan bin Muhammad Fad’aq
Al-Habib ‘Abdul Qadir bin ‘Aydrus al-Bar
Syaikh Muhammad Kholil bin ‘Abdul Qadir Toibah al-Makki
Syaikh Ahmad bin Yaasiin bin Ahmad al-Khiyari asy-Syafie al-Madani, Syaikh al-Qurra di Madinah al-Munawwarah
Syaikh Hasan bin Ibrahim asy-Syair, Syaikh al-Qurra di Madinah al-Munawwarah
Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Mubarak al-Ihsaai
Syaikh Muhammad bin Abu Bakar al-Mulla al-Ihsaai
Syaikh Muhammad al-Musthofa ibn al-Imam ibn ‘Abdul al-Qadir al-‘Alawi asy-Syanqiti
Syaikh Muhammad al-Mujtaba bin Mukhtar bin Mujtaba asy-Syanqiti
Syaikh al-Mu’ammar Dhiyauddin Ahmad ibn asy-Syaikh ‘Abdul ‘Azim al-Qaadiri al-Madani (bermuar lebih daripada 100 tahun)
Syaikh ‘Abdul Ghafur bin Syah al-‘Abbasi al-Madani an-Naqsyabandi

Ulama Hadramaut/Yaman

Al-Habib ‘Umar bin Ahmad bin Sumaith
Al-Habib ‘Alwi ibn ‘Abdullah bin Aydrus bin Syihab at-tarimi
Al-Habib Muhammad bin ‘Alwi bin Syihab
Al-Habib ‘Abdur Rahman ibn Shohib ‘Sabil al-Muhtadin’ al-Habib ‘Abdullah bin ‘Alwi al-Atthos
Al-Habib ‘Abdul Qadir bin Ahmad as-Seggaf @ as-Saqqaf

Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thoha al-Haddad
Al-Habib “Alwi bin ‘Abdullah as-Saqqaf Aal al-Qaadhi
Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz bin ‘Abdullah bin Syaikh Abi Bakar bin Salim
Al-Habib ‘Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan al-‘Atthos
Sayyid Hasan bin Ahmad bin ‘Abdul Baari al-Ahdal al-Yamani
Sayyid Muthohhar bin Mahdi al-Ghurbani,
Sayyid Ismail bin Mahdi al-Ghurbani, pengarang kitab Nafasul Rahman.
Syaikh Fadhl ibn Muhammad bin ‘Awadh BaFadhal at-Tarimi
Sayyid Ahmad bin Muhammad Zubaarah, Mufti Yaman
Sayyid Muhammad Yahya Dum al-Ahdal al-Yamani
Al-Mu’ammar Buhaanuddin Abu Muhammad as-Sayyid Ibrahim bin Umar bin ‘Aqiil Ba’alawi al-Husaini al-Hadhrami, Mufti Ta`iz

Ulama Mesir

Syaikh Muhammad al-Hafidz bin ‘Abdul Lathif at-Tijani al-Mishri, Syaihul Hadits di Mesir (wafat 1398H)
Syaikh Hasanain bin Muhammad Makhluf, Mufti Mesir (wafat 1411H)
Syaikh Sholeh bin Muhammad al-Ja’fari, Imam dan tenaga pengajar di Jami’ al-Azhar
Syaikh Amin bin Mahmud Khottob al-Subki al-Mishri
Al-Mu’ammar Syaikh Muhammad bin ‘Abdullah bin Ibrahim al-‘Aquuri, murid kepada al-Amir ash-Shoghir, Syaikh Ibrahim al-Baajuuri dan al-Mu’ammar Abi ‘Ali Hasan al-‘Adawi – mereka semua adalah belajar dari al-Amir al-Kabir
Syaikh asy-Syarif Muhammad bin Ibrahim Abu al-‘Uyuun al-Azhari al-Khalwati

Ulama Indonesia

Al-Habib al-Mu’ammar ‘Ali bin ‘Abdurramhan bin ‘Abdullah al-Habsyi – Habib Ali Kwitang
Al-Habib ‘Ali bin Hussin bin Muhammad al-Atthos – Habib ‘Ali Bungur
Al-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim as-Sari
Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zein al-Haddad
Al-Habib Syaikh bin Salim bin ‘Umar al-‘Atthos
Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ibn asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim
Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan al-‘Atthos
Al-Habib al-Mu’ammar ‘Abdur Rahman bin ‘Abdullah al-Habsyi al-Falimbani – murid kepada Habib ‘Ali bin Muhammad bin Hussin al-Habsyi, pengarang Simtud Durar
Al-Habib Ahmad bin Hasan al-‘Atthos
Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan al-‘Atthos
Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan al-Kaf – murid kepada al-Habib Ahmad bin Hasan al-‘Atthos

Ulama Syam

Asy-Sayyid asy-Syarif Muhammad al-Makki bin Muhammad bin Ja’far al-Kattani, Mufti Mazhab Maliki di Dimasyq
Syaikh Hasan bin Muhammad Marzuq Hanabakah al-Maidani al-Dimasyqi
Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad ‘Ali bin ‘Abdul Ghani ‘Uyun al-Sud al-Hims, Syaikh al-Qurra`
Syaikh Muhammad Sholeh bin ‘Abdullah al-Farfur al-Hasani ad-Dimasyqi
Syaikh Muhammad As’ad al-‘Abaji, Mufti Mazhab Syafie di Halab
Abu Ahmad Syaikh Muhammad Sa’id bin Ahmad al-Idlibi ar-Rafie al-Halabi asy-Syafie
At-Thobib (Dr. – perubatan) asy-Syaikh Muhammad Abu al-Yusr bin Muhammad Abi al-Khair bin Ahmad ‘Aabidin al-Husaini ad-Dimasyqi al-Hanafi, Mufti Negara Syam

Ulama Maghribi, Tunisia dan al-Jazaair (Algeria)

Syaikh asy-Syarif ‘Abdul Kabiir bin Muhammad as-Soqili al-Maahi al-Husaini al-Maghribi
Sayyid ‘Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari al-Maghribi
Sayyid ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari al-Maghribi
Syarif Muhammad Munthasir Muhammad az-Zamzami bin Muhammad bin Ja’far al-Kattani
Sayyid ‘Abdullah bin Muhammad Qanun al-Hasani al-Maghribi
Syaikh al-Faaruaqi bin ar-Rahaali al-Marakeshi
Syaikh Muhammad at-Thohir ibn ‘Asyuur at-Tunisi
Syaikh at-Thoyyib bin al-Maulud bin Musthofa al-Mahaaji al-Jazaairi

Ulama Hind (India) dan Pakistan

Syaikh Muhammad Zakariyya bin Muhammad Yahya al-Kandahlawi tsumma al-Madani, Syaikhul Hadits di Sahaaranpuur
Syaikh Habibur Rahman ibn Muhammad Shoobir bin ‘InayatuLlah al-A’azomi, Syaikhul Hadits di Madzhar al-Ulum, Madras
Syaikh as-Sayyid Muhammad Yusuf ibn Muhammad Zakaria al-Banuuri, Syaikhul Hadits di Karachi
Syaikh Muhammad Syafii’ bin Muhammad Yaasiin al-Utsmaani ad-Deobandi, Mufti Pakistan
Syaikh Zafar Ahmad al-Utsmaani at-Tahaanawi al-Hind
Syaikh Muhammad Ibrahim al-Balyawi
Syaikh as-Sayyid Fakhruddin Ahmad al-Murad Abadi, Syaikhul Hadits di Deoband
Syaikh al-Mufti as-Sayyid Mahdi Hasan Syahjahanburi
Syaikh al-Mufti Mahmud bin Syaikh Muhammad Siddiq al-Multani
Syaikh Muhammad Yusuf bin Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, Amir (Ketua) Jemaah Tabligh
Syaikh In’amul Hasan, Naib Ketua Jemaah Tabligh
Syaikh Muhammad Anzor Syah bin Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri
Syaikh al-Mufti Musthofa bin al-Imam Ahmad Redho Khan al-Barilawi al-Hind
Syaikh Abu al-Wafa al-Afghaani al-Haidaraabaad

Selain dari seorang yang mahir di dalam selok-belok ilmu hadits, beliau juga adalah seorang yang mahir di dalam ilmu fiqih 4 mazhab. Dan beliau رضي الله عنه pernah mengatakan:

أنا ابن المذاهب الأربعة

Ertinya: Aku nak kepada empat mazhab. Yakni, beliau رضي الله عنه menguasai keempat-empat mazhab iaitu Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali

al-fanshuri-kenaliulama.blogspot.com