Posted by: Habib Ahmad | 11 Januari 2012

Bertabarruk dengan kubur Rasulullah s.a.w

Bertabarruk dengan kubur Rasulullah s.a.w

Posted by epondok di Januari 11, 2012

Rate This

 

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

SEPERTI yang telah kita bincangkan minggu lepas, terdapat banyak riwayat daripada Salafus Soleh yang merakamkan bahawa mereka menerima dan beramal dengan bertabarruk dengan kesan-kesan atau bekas peninggalan Nabi SAW dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan ini turut dipegang oleh Ibnu Taimiyyah dan Imam Al-Zahabi seperti yang kita petik di bawah. Mereka ini merupakan di antara rujukan pilihan bagi kelompok yang cenderung anti-tabarruk pada zaman ini.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Abdullah ibn Umar SAW pernah dilihat meletakkan tangannya di atas tempat duduk Rasulullah SAW di mimbarnya. Kemudian dia meletakkan tangannya itu di mukanya.” Diriwayatkan daripada Ibnu Qusait dan al-’Utbi: “Apabila masjid telah kosong, para sahabat Nabi SAW mengusap tombol mimbar yang terletak berhampiran kubur Nabi SAW dengan tangan kanan, kemudian mereka menghadap kiblat seraya memanjatkan doa. “Berkata al-Mulla Ali al-Qari, pensyarah kitab al-Syifa: Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad. (Al-Shifa’, 3:518)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Syeikh Ibnu Taimiyyah daripada Imam Ahmad. Beliau memberi rukhsah mengenai mengusap mimbar dan tombol kayu tersebut dan menyebut bahawa Ibnu Umar, Sa’id ibn al Musayyib, dan Yahya ibn Sa’id RA dari kalangan fuqaha Madinah, melakukan perkara tersebut. (Ibnu Taimiyyah, Iqtido’ Sirot al-Mustaqim, H: 367)

Ketika Amir al-Mukminin, Umar ibn al-Khattab RA hampir wafat, beliau berkata kepada anaknya, Abdullah RA, Pergilah kamu kepada Ummul Mukminin, Sayyidah ‘Aisyah RA dan katakanlah, “Umar menyampaikan salam kepadamu.” Jangan kamu katakan Amir al-Mukminin, kerana hari ini aku bukan lagi ketua kaum Mukminin. Katakan juga kepadanya, bahawa, “Umar ibn Khattab meminta izin untuk dikebumikan bersama (berdekatan) kedua orang sahabatnya (Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA).”

Maka Abdullah RA pun memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Lalu dia pun masuk dan mendapati Sayyidah Aisyah RA sedang duduk menangis. Abdullah RA berkata, “Umar menyampaikan salam kepadamu dan meminta izin untuk dikebumikan berhampiran kedua orang sahabatnya.” ‘Aisyah berkata, “Sebenarnya aku menginginkan tempat itu untuk diriku. Tetapi hari ini, aku akan mendahulukan dia (Umar RA) daripada diriku.”

Setelah kembali, maka dikatakan, “Ini Abdullah ibn Umar RA telah kembali.” Umar ibn Khattab RA berkata (kepada para sahabat), “Angkatlah aku.” Lalu beliau disandarkan oleh salah seorang sahabatnya kepada Abdullah RA. Umar RA berkata, “Apakah berita yang kamu bawa?” Dia berkata, “Berita yang kamu suka, wahai Amir al-Mukminin! Kamu telah diizinkan.” Umar RA berkata, “Alhamdulilah, tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku selain daripada itu. Sekiranya aku telah wafat, bawalah aku dan ucapkanlah salam kepada ‘Aisyah, dan katakanlah, “Umar meminta izin.” Jika dia mengizinkan aku, maka masukkanlah aku. Tetapi jika dia menolakku, kembalikanlah aku ke perkuburan kaum Muslimin. (riwayat Bukhari dalam kitab Janaiz)

Pandangan Imam Al-Zahabi

Berkata al Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Zahabi: Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad ibn Abdul Mun’im lebih daripada sekali, telah menyampaikan kepada kami Abu Ja’far al-Soidalani secara bertulis, telah menyampaikan kepada kami Abu Ali al-Haddad secara berdepan, telah menyampaikan kepada kami Abu Nu’aim al-Hafiz, telah menyampaikan kepada kami Abdullah ibn Ja’far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn ‘Asim, telah menyampaikan kepada kami Abu Usamah, daripada Ubaidillah, daripada Nafi’ daripada Ibnu Umar RA, “Sesungguhnya dia membenci perbuatan mengusap kubur Nabi SAW.” Saya berpendapat: Ibnu Umar RA membenci perbuatan tersebut kerana melihat ketiadaan adab dan ketidaksopanan orang yang berkunjung ke kubur Nabi SAW.

Imam Ahmad RA pernah ditanya tentang hukum mengusap kubur Nabi SAW dan mengucupnya. Maka dia tidak berpendapat, perbuatan tersebut adalah salah. Telah meriwayatkan daripadanya anaknya, Abdullah ibn Ahmad.

Justeru, sekiranya ditimbulkan persoalan: Kenapa sahabat tidak melakukan perbuatan tersebut? Maka dijawab: Kerana mereka dapat melihat dan bertemu dengan Rasulullah SAW dengan mata kepala mereka sendiri semasa Baginda SAW masih hidup. Mereka bergaul dengannya dan mencium tangannya. Nyaris-nyaris mereka berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan air wuduknya.

Mereka mengagih-agihkan rambutnya yang suci pada musim haji yang agung. Apabila Baginda SAW berludah, belum pun sempat ludahnya jatuh ke tanah, ia telah disambut oleh tangan seorang sahabat, lalu dia menyapu mukanya dengan air ludah tersebut.

Adapun kami, disebabkan kami tidak berpeluang mendapat tuah atau keuntungan yang begitu sempurna dan indah, maka kami lebih sepatutnya mengunjungi kuburnya dengan penuh iltizam, penghormatan, penyerahan dan mengucupnya. Adakah kamu tidak melihat, bagaimana Thabit al-Bunani telah melakukannya? Beliau telah mengucup tangan Anas ibn Malik RA dan meletakkan tangannya ke mukanya sambil berkata, “Ini adalah tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah SAW.” Perbuatan sebegini tidak akan digerakkan oleh seorang Muslim kecuali kerana lonjakan kasih yang bersangatan terhadap Rasulullah SAW.

Bahkan, sememangnya seorang Muslim itu disuruh mengasihi Allah dan Rasul SAW melebihi kasihnya terhadap dirinya, anak-anaknya, manusia seluruhnya, harta benda, syurga dan bidadarinya. Bahkan, terdapat sebahagian daripada kaum Mukminin itu mengasihi Abu Bakar RA dan Umar RA melebihi daripada kasih terhadap diri mereka sendiri.

Diceritakan kepada kami, bahawa ketika Jundar berada di bukit al-Biqa’, dia mendengar seseorang mencaci Abu Bakar RA. Lalu dia menghunus pedangnya dan memenggal kepala orang tersebut.

Tetapi jika dia mendengar orang mencaci dirinya atau bapanya belum tentu dia akan menghalalkan darah orang tersebut. Lihatlah, seorang sahabat yang berada dalam kecintaan yang begitu mendalam terhadap Nabi SAW berkata, “Bolehkah kami sujud kepadamu?” Maka Baginda SAW bersabda, “Tidak boleh.”

Sekiranya mereka diizinkan, sudah pasti mereka akan sujud kepadanya kerana membesarkan dan memuliakan Baginda SAW, bukan kerana menyembah atau beribadat kepadanya sebagaimana sujud saudara-saudara Nabi Yusuf AS kepadanya. Begitu jugalah dengan perbuatan, sujud seorang Muslim kepada kubur Nabi SAW kerana membesarkan dan memuliakan Baginda SAW. Ia tidak dikira kufur pada asalnya, tetapi dikira berdosa melakukannya. Justeru, ketahuilah bahawa ini adalah perkara yang dilarang, begitu juga dengan melakukan solat menghadap kubur. (Al-Zahabi, Mu’jam Al-Syuyukh, 1:73-74)

Posted by: Habib Ahmad | 11 Januari 2012

PENGAJIAN BA’ALAWI

Posted by: Habib Ahmad | 10 Januari 2012

Pengurusan Keluarga – Masalah Gaji Isteri

Pengurusan Keluarga – Masalah Gaji Isteri

Sepasang suami isteri beranak dua tinggal di bandar besar. Selama ini hanya suaminya yang bekerja dengan pendapatan sekitar RM 4,000 sebulan. Dengan nilai sebegitu, segala keperluan asas hidup di kota boleh dikatakan beres, tetapi tidak mewah. Suatu ketika si isteri yang punya kelulusan terasa ingin berkerjaya pula. Selepas berbincang dengan si suami, si isteri pun diizinkan bekerja. Pendapatannya bagus juga, mencecah RM 3,000.

Dari segi pendapatan keluarga, pasangan ini mendapat keuntungan besar. Kalau dulunya RM 4,000, kini sudah RM 7,000 sebulan. Masalah timbul… mereka berselisih faham tentang perjalanan pendapatan RM 7,000 sebulan itu. Si suami berasa si isteri patut juga mengeluarkan sebahagian gajinya untuk menguruskan keluarga. Si isteri pula berasa gajinya tidak boleh disentuh kerana harta isteri adalah milik isteri sepenuhnya. Jadi perjalanan hidup sehari-hari mereka ada sedikit ketidakselesaan hasil meningkatnya pendapatan bulanan keluarga mereka itu.

Saya berikan panduan lebih kurang begini…

1. Kedua-dua orang mesti faham dan akur… bahawa segala harta si isteri termasuklah pendapatannya adalah hak milik si isteri. Maka secara umumnya si suami tidak boleh menyentuh gaji si isteri. Selesai satu perkara.

2. Kedua-dua orang juga mesti faham dan akur… bahawa si isteri berjaya mendapat pekerjaan dan pendapatan sebegitu hanyalah dengan keizinan si suami. Atas keizinan si suami, si isteri dapat RM 3,000 sebulan. Jika si suami tidak mengizinkan, si isteri dapat gaji RM 0 sebulan. Maka, isteri yang solehah tentunya akan menghargai keizinan si suami dengan sepadannya, dan sanggup berkongsi perbelanjaan menguruskan keluarga dengan jumlah yang sepatutnya. Diizinkan memperoleh RM 3,000 berbanding RM 0, padankah si isteri mengeluarkan hanya RM 100 sebulan untuk perbelanjaan keluarga, dan menyimpan atau mengguna RM 2,900 untuk dirinya sendiri? Timbang-timbangkan.

3. Kedua-dua orang juga mesti faham dan akur… bahawa dengan keluar bekerjanya si isteri :

a. Perbelanjaan si suami bertambah untuk membeli susu anak. Sebelum ini percuma kerana si isteri menyusukan anak sendiri di rumah.

b. Perbelanjaan si suami bertambah untuk membayar gaji pengasuh anak-anak. Sebelum ini percuma kerana si isteri yang menjaga anak-anak.

c. Perbelanjaan si suami bertambah untuk makan minum. Apabila kedua-dua orang bekerja, makan malam biasanya di luar (restoran) kerana si isteri penat bekerja seharian. Silap-silap sarapan dan minum petang pun di kedai. Padahal sebelum ini belanjanya rendah kerana makan di rumah.

d. Perbelanjaan si suami bertambah untuk pengurusan dan kebersihan rumah. Terpaksa menggunakan khidmat pembantu rumah ataupun memanggil orang membersihkan rumah seminggu dua kali. Ataupun pakaian dihantar ke kedai dobi. Sebelum ini percuma.

Maka sifirnya begini… sebelum mengizinkan si isteri mendapat RM 3,000 sebulan, si suami tidak perlu mengeluarkan wang untuk susu, pengasuh, makan minum di luar hampir setiap hari, pembantu/pembersih rumah, dobi dan lain-lain. Selepas memberikan keseronokan kepada si isteri dengan pendapatan RM 3,000 sebulan, secara automatik si suami terpaksa pula mengeluarkan wang untuk menanggung itu semua. Maksudnya kegembiraan dan kekayaan isteri ditambah oleh suami, tetapi keserabutan dan kekurangan wang pula yang ditambah oleh si isteri buat suaminya. Yang si isteri tidak mengizinkan wangnya digunakan untuk perbelanjaan keluarga, semua RM 3,000 adalah hak mutlaknya, padahal semua perbelanjaan yang disebutkan di atas tadi berpunca daripada si isteri pergi bekerja. Kalau si isteri tidak pergi bekerja, semua perbelanjaan di atas boleh dikatakan tidak wujud.

Si suami mengeluh, kalau ditahunya dia akan menanggung beban perbelanjaan sebegitu, lebih baiklah dia tidak memberi izin kepada isterinya bekerja tempoh hari. Bukannya keluarga mereka bertambah mewah, tapi bertambah parah. Bukannya selama ini mereka tidak cukup makan minum dan tidak sempurna pengurusan keluarga, cuma mahu duit lebih kononnya untuk hidup yang lebih selesa. Ingatkan dengan bertambahnya duit, bertambah selesalah keluarga. Sebaliknya bertambah kusut dan kewangan suami bertambah sempit. Tak sampai pertengahan bulan, wang suami sudah kering. Apabila diminta dari isteri, isteri menganggapnya sebagai hutang. Aduh, malang nasib sahabatku.

Penyelesaiannya… tidak lain adalah kebijaksanaan dalam membuat pertimbangan.

1. Si suami mesti faham dan akur bahawa harta isteri adalah milik isteri. Si suami tidak boleh pandai-pandai mengguna atau memaksa si isteri menggunakan wang itu untuk menguruskan perbelanjaan keluarga.

2. Si isteri pula mestilah menghargai keizinan si suami untuk dirinya mendapat pendapatan sebegitu, dan faham bahawa perbelanjaan si suami menguruskan rumahtangga bertambah dengan banyaknya apabila si isteri keluar bekerja.

Di sinilah perlunya kebijaksanaan masing-masing untuk saling menghargai hak masing-masing dan saling memberi untuk menguruskan keluarga.

Tidak dilupakan, satu masalah penting yang terpaksa ditanggung oleh sahabat saya ini apabila isterinya keluar bekerja ialah… dosa-dosa yang dilakukan oleh si siteri di luar rumah itu turut terbeban pada dirinya kerana isteri di bawah tanggungjawab suami. Mana-mana suami pun begitu. Sudahlah perbelanjaan menguruskan keluarga semakin bertambah, dosa pun bertambah kalau si isteri tidak memelihara dirinya dengan batas-batas agama di luar rumah.

Saya mengharapkan pasangan suami isteri ini, dan umumnya untuk pasangan-pasangan lain yang kesnya lebih kurang begini, dapat bersama-sama berjuang dan berkorban untuk keluarga masing-masing dengan lancarnya.

WaAllahua’lam.

Abu Zulfiqar

10 Januari 2012

http://alexanderwathern.blogspot.com/2012/01/pengurusan-keluarga-masalah-gaji-isteri.html

Posted by: Habib Ahmad | 9 Januari 2012

Sodomy II: Anwar not guilty

Sodomy II: Anwar not guilty

Photo Gallery
Videos

KUALA LUMPUR: High Court judge Justice Mohamad Zabidin Mohd Diah will deliver his verdict Monday on whether Opposition leader Datuk Seri Anwar Ibrahim sodomised his former aide Mohd Saiful Bukhari Azlan, then 23, three years ago.

These are the live updates from the The Star team at the scene at the KL Court Complex at Jalan Duta and the trial:

9.40am: PKR Youth wing members and other supporters waiting for Anwar to emerge from the court house, and are most likely going to escort him to Masjid Wilayah.

Other supporters assemble and sit in front of the complex main gate to cheer and celebrate Anwar’s acquittal.

The scene at the main gate

9.30am: Judge Mohamad Zabidin Mohd Diah – “After going through the evidence, the court could not be 100% certain that integrity of DNA samples was not compromised, and finds that it is not safe to rely on DNA evidence.

“As such, court is left only with Saiful’s testimony. As this is a sexual crime, the court is reluctant to convict based entirely on Saiful’s testimony, which is uncorroborated. The accused is thus acquitted and discharged.”

Anwar says he is surprised and vindicated: “We have an agenda. Will focus on elections.”

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/1/9/nation/20120109065929&sec=nation

Posted by: Habib Ahmad | 9 Januari 2012

::KIPSAS BERSELAWAT::

Posted by: Habib Ahmad | 5 Januari 2012

Aqidah Keluarga Nabi

Aqidah Keluarga Nabi

Aqidah Keluarga Nabi

(Terjemah Kitab Bahjah ath-Thalibin fi Muhimmat Ushuliddin Karya al-Habib Zein bin Sumaith)

Penterjemah: Rijalul Khairat Team

Penerbit: Pustaka Al-Khairat

Harga: Rp. 27.500,-

Buku yang berisi penjelasan para ulama dari rumah tangga Ahlul Bait Nabi SAW yang diberkahi ini, mengumpulkan berbagai penjelasan pada sejumlah tema penting ushuluddin (pokok-pokok agama). Penjelasan mereka mutlak dibutuhkan demi memurnikan dan memperkokoh aqidah umat, khususnya dalam menyikapi perkembangan zaman di era sekarang. Maklum sudah, di zaman sekarang ini begitu banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap berlebihan, penjiplakan para pendusta, dan takwil orang-orang yang tidak berpengetahuan, dari kalangan para ulama su’ dan musuh-musuh agama.

Aqidah adalah masalah yang sangat prinsip dalam ajaran agama ini. Karenanya, kita wajib mengajarkan pada anak-anak kita dengan benar dan teliti.
Beragam aliran kini tumbuh subur dengan segala macam klaim kebenaran yang mereka usung. Di antaranya, dua kelompok yang amat bersemangat “berdakwah” di tengah masyarakat kita.
Pertama, kelompok yang senang berhalusinasi bahwa merekalah pengikut sahabat Nabi SAW dan salafushshalih, adapun orang yang tak sepaham, mereka anggap salah, sesat, bahkan kafir.
Kedua, orang-orang yang mengatasnamakan pencinta keluarga Nabi Muhammad SAW, sementara mereka memusuhi, mencaci, bahkan melaknat para sahabat Nabi SAW.

Buku ini akan mengungkap kenyataan bahwa kaum Sadah Ba ‘Alawi -yang tak terbantahkan keotentikan nisbah mereka kepada Nabi, baik dari sisi nasab keturunan maupun sanad keilmuan- merekalah keluarga Nabi dan merekalah pencinta sahabat. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan mengedepankan ilmu dan adab yang mulia dalam menyikapi setiap masalah yang diperselisihkan.

Sesungguhnya, usaha musuh-musuh Islam untuk membenturkan para pengikut sahabat Nabi SAW dan pengikut ahlul bait Nabi SAW akan sia-sia jika umat ini mengambil ilmu dari sumber yang benar, ajaran yang jauh dari kebencian dan permusuhan sesama umat, yang akhirnya bermuara pada telaga Nabi yang suci.

Semoga karya Al-‘Allamah Al-Faqih Al-Habib Zein bin Ibrahim Bin Sumaith ini dapat kita pahami dan resapi dengan baik, hingga kita terjaga dari segala penyimpangan terhadap syari’at agama ini.

Posted by: Habib Ahmad | 5 Januari 2012

Ketika terpadam lampu …..

Ketika terpadam lampu …..

 

Tersebut dalam “Tuhfatul Asyraf bi jam`i kalam al-Habib Muhammad bin Hadi as-Saqqaf” himpunan al-Habib Ahmad bin `Alawi bin Saqqaf al-Jufri, bahawa apabila terpadam lampu pelita ketika al-Quthub al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah sedang mentelaah maka akan zahir cahaya yang menerangi beliau daripada ibu jari beliau. Juga diceritakan bahawa bagi Imam ar-Rafi`i pula, apabila terpadam lampu, maka pokok-pokok akan mengeluarkan cahaya menerangi beliau. Allahu .. Allah.

Para ulama kita bukan setakat ulama biasa, mereka juga adalah awliya` yang dianugerahkan karamah oleh Allah SWT. Misalnya, Imam an-Nawawi, beliau terkenal sebagai seorang ulama yang mencapai kedudukan wali Quthub dan diriwayatkan bahawa al-Habib `Umar bin `Abdul Rahman al-`Aththas rahimahullah, shahibur ratib, berpesan untuk sentiasa mentelaah kitab al-Minhaj Imam an-Nawawi kerana pengarangnya adalah seorang wali Quthub. Makanya kebanyakan ulama Saadah Ba `Alawi menghafal kitab ini. Imam al-Haddad pula diberitakan oleh murid beliau Syaikh Ahmad bin ‘Abdul Karim al-Hasaawi asy-Syajaar dalam karangannya “Tatsbiitul Fuaad” juzuk ke-2, halaman 36, sebagai berkata:-

Telah berkata Imam al-Haddad r.a.: Dalam pandangan kami, (kitab – kitab yang menjadi) tiang atau fondasi bagi ilmu-ilmu agama serta segala kaedahnya ada 4. “Shahih al-Bukhari” dalam ilmu hadits; “Tafsir al-Baghawi” dalam ilmu tafsir; “al-Minhaj” (yakni “Minhajuth Tholibin” karya Imam an-Nawawi)” dalam ilmu fiqh (yakni fiqh Syafi`i); dan di antara kitab yang menghimpun berbagai ilmu agama adalah “Ihya` ‘Ulumiddin”. Inilah kaedah-kaedah untuk dijadikan landasan bagi memahami ilmu-ilmu agama. Kami telah mentelaah banyak kitab tetapi tidak kami lihat yang lebih himpunan ilmunya berbanding kitab “Ihya` ‘Ulumiddin”. Waktu sangat singkat dan segala kaedah yang disebutkan tadi itulah yang menjadi landasan bagi pengetahuan agama, itulah tiang-tiangnya pengetahuan agama. Dan tiadalah mazhab kami melainkan al-Quran dan as-Sunnah (yakni mazhab kita semuanya bersandarkan kepada nas-nas al-Quran dan as-Sunnah, bukanlah ertinya Imam al-Haddad menolak mazhab walaupun beliau dikatakan telah mencapai kedudukan untuk berijtihad). Ketika kami menunaikan haji, sebahagian orang bertanyakan mengenai mazhab kami. Maka aku katakan kepada mereka: “(Kami bermazhab) Syafi`i”. Dan hadir dalam majlis itu seorang wali yang kasyaf dari kalangan ahlul khuthwah, dia berkata kepadaku: “Kenapa engkau mengatakan bahawa mazhabmu Syafi`i, sedangkan mazhabmu adalah al-hadits?” Maka aku menjawabnya: “Bagaimana tidak, bahawasanya para leluhur kami semuanya atas mazhab Imam asy-Syafi`i.”

Jadi bagaimana hendak kita tinggalkan mereka untuk berpaut kepada dahan-dahan rapuh yang dimakan anai-anai ananiyah dan keangkuhan. Tidak sekali-kali tidak, takkan ku tukar permata terpilih dengan kaca.

Tiadalah apa yang nak dihairankan terjadinya karamah seumpama di atas kerana dalam hadis-hadis yang sahih juga ada diriwayatkan kisah – kisah sahabat yang diberi kayu dan/atau tongkat dan/atau tandan kurma yang mengeluarkan cahaya terang ketika malam yang gelap sehingga dapat menerangi jalan – jalan yang mereka lalui. Antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu`aim tentang tandan kurma yang diberikan Junjungan Nabi SAW kepada Sayyidina Qatadah bin Nu’man RA yang menerangi sepuluh langkah di hadapannya dan sepuluh langkah di belakangnya sehingga beliau boleh berjalan merentasi kegelapan malam dengan mudah.

Tersebut juga dalam “Tuhfatul Asyraf” tadi, bahawa Imam ar-Rafi`i rahimahullah juga mempunyai kekeramatan yang hampir serupa. Diriwayatkan bahawa bagi beliau apabila terpadam lampu, maka segala pepohonan akan mengeluarkan cahaya buat menerangi beliau yang sedang mentelaah. Dan tidak kurang juga kita pernah mendengar kekeramatan yang seumpamanya yang berlaku kepada para ulama Jawi kita seperti yang berlaku kepada Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah. Mudah-mudahan kita yang istiqamah mengikut jalan mereka juga akan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Posted by: Habib Ahmad | 5 Januari 2012

Majlis Maulid Bulanan pada 6 Januari 2012

Majlis Maulid Bulanan pada 6 Januari 2012

Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda :

“Aku kagum terhadap kemampuan hafalan dan ingatanmu dalam perhitungan itu.”

Kemudian malaikat itu berkata : “Ya Rasulullah, ada yang tak sanggup aku menghafal dan mengingatinya dengan perhitungan tangan dan jari-jemariku ini.”

Rasulullah SAW bertanya: “Perhitungan apakah itu?”

Ia menjawab : “Ketika suatu kaum dari umatmu menghadiri suatu majlis, lalu namamu disebutkan di majlis itu, kemudian mereka bershalawat kepadamu. Pahala shalawat mereka itulah yang tak sanggup aku menghitungnya.”

Majlis Ta’lim Darul Murtadza menjemput semua ke Majlis Maulid Bulanan yang akan diadakan pada 6 Januari 2012 InsyaAllah. Maklumat lanjut tentang majlis ini adalah seperti berikut:-

Aturcara Majlis :

9:30 pm : Bacaan Maulid Adh-Dhiya’Ullami’

Alunan Qasidah oleh kumpulan.
Pembahasan Kitab Fiqhus Sirah
(karangan Syeikh Muhammad Said Ramadhan AlButi)

11:00pm : Jamuan ringan & bersurai

Semua Muslimin & Muslimat dijemput hadir ke majlis ini.

Mohon disebarkan :)

Posted by: Habib Ahmad | 5 Januari 2012

Pandangan Ulama tentang Majlis Mahabbah bersama Ulama Thurath

Pandangan Ulama tentang Majlis Mahabbah bersama Ulama Thurath

Tn Guru Hj Salleh Sik berkata
” Alhamdulillah majlis Mahabbah berjaya , ramai yang hadir , kita perlu adakan majlis seperti ini kerana masyarakat sekarang ingin hampiri ulama keranana mereka yakin dengan ulama yang baca kitab muktabar , masyarakat sekarang sudah mula sedar , mereka pandai beza yang mana ulama yang sebenar dan yang mana ulama yang tidak betul. Majlis seperti ini patut diadakan selalu( diadakan sentiasa ) “- kata Tn Guru Hj Salleh
Syeikh Toyyib berusia 96 tahun berkata
” ALHAMDULILLAH majlis seperti ini dapat kumpulkan rakan -rakan beliau yang belajar di Makkah dulu , hampir puluhan tahun tidak bertemu akhirnya Allah pertemukan di majlis Mahabbah ini , moga Allah pertemukan kita sekali lagi seperti ini di Syurga ” – Syeikh Toyyib
Syeikh Hassan , mantan mufti Bangkok berusia 138 tahun berkata
” Majlis seperti ini perlu diadakan setahun sekali kearana ia akan menemukan seluruh ulama tua yang ada kerana perkukuhkan Silaturahim sangat penting bagi tariqad Syazili , bagi beliau ini sangat penting untuk kuatkan ukhwah sesama
ISLAM” – Syeikh Hassan Bangkok
Tn Guru Hj Ahmad Padang Sanai Kuala Nerang berusia 86 berkata
” Beliau sangat gembira dengan kehadiran masyarakat yang begitu ramai didalam majlis Mahabbah bersama Ulama Thurath ini “
 Tn Guru Hj Yusuf , Tobir Pendang berusia 74 tahun berkata
” Moga majlis ini mendapat keberkatan dari Allah “
Beliau sangat gembira dan sangat meraikan majlis ini
Dato Mufti Kerajaan Negeri Kedah
berbangga dengan majlis seumpama ini , beliau menyatakan hasrat untuk menganjurkan majlis seperti ini . Beliau sangat menghormati ulama tua .
Ustaz Nordin Singapura berkata
“INSYALLAH KITA AKAN ANJURKAN SEMULA MAJLIS SEPERTI INI UNTUK MENGUMPULKAN LEBIH RAMAI ULAMA TUA DARI SELURUH NUSANTARA” – Kata Ustaz Nordin Singapura sewaktu beliau hendak berangkat pulang semalam beliau merupakan penyumbang terpenting dalam majlis ini .
Posted by: Habib Ahmad | 5 Januari 2012

Solat Dhuha dan Isyra’

Dhuha dan Isyra’

Januari 4, 2012 — sulaiman

“Rasulullah s.a.w. bersabda,”Dalam syurga, terdapat pintu yang bernama Ad-Dhuha. Apabila tiba Hari Kiamat, ada seseorang menyeru, ‘Mana orang yang mendirikan solat Dhuha? Inilah pintu kamu. Masuklah ke dalam syurga dengan iringan rahmat Allah.” (Riwayat At-Tabrani)

Rasulullah s.a.w. keluar menemui penduduk Quba ketika mereka melaksanakan solat Duha, lalu . Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Solat Duha dilakukan apabila anak-anak unta telah berasa kepanasan (kerana sinaran matahari):” (Riwayat Muslim dari Ahmad).

Sembahyang Dhuha berbeza dengan sembahyang sunat Isyra’ (Syuruk). Waktu Dhuha ialah waktu bumi mulai panas, diberi contoh apabila anak unta mulai merasa panas semasa duduk di atas permukaan tanah, lebih kurang pukul 10 pagi. Akhir waktu Dhuha ialah masuknya waktu Zohor.

Waktu Sembahyang Sunat Isyra’ ialah pula ialah sekitar 15-20 minit selepas masuk waktu Syuruk. Pahalanya dikatakan menyamai pahala haji dan umrah, 3 kali diulangi oleh Baginda.

“Sesiapa yang bersolat Fajar (Subuh) berjemaah, kemudian duduk dan mengingati Allah sehingga matahari naik, kemudian bersolah 2 rakaat, akan mendapat ganjaran seperti Haji dan Umrah.” Dia berkata : Rasulullah s.a.w berkata : “sempurna, sempurna, sempurna“. (Sempurna bermaksud pahala penuh)

Jabir bin Samurah (RA) berkata, “Setelah solah subuh, biasanya Rasulullah (SAW) tetap duduk di tempat solahnya sehingga setelah matahari naik.” ( Sunan an-Nasai)

Ada juga diriwayatkan bahawa pahala duduk di tempat solah sehingga naik matahari adalah menyamai pahala jihad. Duduk di tempat solah sehingga naik matahari juga adalah satu jihad iaitu jihad melawan nafsu.

Posted by: Habib Ahmad | 3 Januari 2012

IBN ATHAILLAH: PENGARANG KITAB ‘AL-HIKAM’

BN ATHAILLAH: PENGARANG KITAB ‘AL-HIKAM’


PENDAHULUAN

Ibn Athaillah Askandary yang hidup pada zaman Dinasti Mamluk itu dapat merasai keadaan dan suasana kestabilan politik pada ketika itu. Oleh yang demikian tidak hairan jika beliau dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita beliau dalam bidang ilmu pengetahuan, khasnya ilmu pengetahuan agama.

Kebudayaan dan tamadun Islam yang telah dibina pada zaman Rasulullah SAW berkembang dengan pesatnya pada zaman Kerajaan Bani Umayyah dan Kerajaan Bani Abbasiah itu bukan sekadar mempengaruhi kehidupan umat Islam seluruh pelusuk dunia malahan orang Kristian di Benua Eropah juga telah bangun kerana kejutan kebudayaan dan ketamadunan Islam. Situasi ini disebabkan pada abad ke-7 Hijrah atau ke-13 Masehi, bangsa Eropah telah terlibat secara khusus dalam peperangan Salib. Hubungan mereka dengan tentera-tentera Islam dalam peperangan tersebut telah meninggalkan kesan yang besar terhadap ketamadunan bangsa Eropah.

Di Mesir sendiri pada akhir abad ke-7 Hijrah, tidak dapat dinafikan ia telah menjadi sebuah pusat kebudayaan dan tamadun Islam yang setanding pada ketika itu dengan Kota Baghdad dan beberapa kota yang lain di Sepanyol. Beberapa kota besar di Mesir seperti Kaherah, Iskandariah dan lain-lainnya telah menjadi pusat perkembangan kebudayaan dan tamadun Islam pada masa itu.

PENDIDIKAN

Walaupun para sarjana yang pernah membuat kajian tentang biografinya menegaskan bahawa maklumat perkembangan awal hidupnya terlalu sedikit yang diperolehi, namun secara logiknya dapat kita mengandaikan bahawa beliau pada peringkat awalnya adalah mendapat didikan dan asuhan agama seperti juga kanak-kanak lain pada masa itu. Berdasarkan kepada satu petunjuk bahawa keluarga beliau adalah ahli agama yang bijak dan terkenal pada masa itu.

Sebagai seorang kanak-kanak yang terdedah dengan pengajian tradisional Islam, beliau mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Fardhu ’Ain, membaca, menulis, menghafaz al-Quran dan sebagainya lagi. Apabila umurnya meningkat remaja, beliau telah mempelajari berbagai cabang ilmu Islam yang pada lazimnya dipelajari oleh para pemuda pada masa itu. Sesuai dengan zaman tersebut, Kota Iskandariah merupakan salah sebuah pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang penting di Mesir sehingga menjadi tumpuan para ilmuan pada ketika itu.

Antara bidang ilmu yang berkembang pesat di Kota Iskandariah pada ketika itu ialah ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu usuluddin dan tidak ketinggalan juga dengan ilmu tasawuf . Ibn Ataillah mempelajari ilmu-ilmu zahir seperti feqah, tafsir, hadis, falsafah dan lainnya dari sebuah madrasah fiqh mazhab Maliki yang terkenal di Iskandariah pada masa itu. Madrasah ini diasaskan oleh oleh seorang ulama yang terkenal dalam Mazhab Maliki iaitu Syeikh Abu Hassan al-Ibyari yang meninggal dunia pada pada tahun 618H.

Ibn Ataillah sangat bertuah kerana sempat berguru dengan ramai ulama terkenal. Dalam ilmu fiqh, beliau berguru dengan seorang ahli fiqh terkenal bernama Syeikh Nasir al-Din Ibn Munir. Manakala dalam bidang ilmu hadis pula beliau berguru dengan Syeikh Shihab al-Din Abu Ma’ali yang terkenal dengan gelaran Syeikh al-Abraquhi. Dalam bidang nahu dan tata bahasa Arab, beliau berguru dengan Syeikh al-Muhyi al-Mazuni, seorang ulama yang setaraf dengan Syeikh Ibn al-Nuhas yang terkenal di Mesir pada ketika itu. Ibn Ataillah juga pernah berguru dengan al-Syeikh al-Imam al-Syaraf al-Din al-Dimyati yang hidup antara tahun 613-705 H. Manakala dalam bidang usul fiqh, tauhid, falsafah, dan mantiq pula, beliau pernah berguru dengan Syeikh Muhammad Ibn Mahmud yang terkenal dengan gelaran Shamsuddin al-Isbahaniy.

ULAMA FIQH MAZHAB AL-MALIKI

Berdasarkan kepada beberapa fakta yang berkaitan dengan kegiatan beliau seperti yang telah dihuraikan di atas, maka tidak menghairankan bahawa Ibn Ataillah semasa mudanya sudah menjadi seorang ahli feqah yang terkenal dalam mazhab Maliki, sebelum menceburkan diri dalam ilmu dan amalan tasawuf.

Semasa bergiat aktif dalam bidang fiqh, beliau banyak memberikan fatwa tentang hukum hakam kepada orang ramai. Seperti ulama-ulama lain dalam bidang fiqh, beliau sering meragui kebenaran ilmu dan amalan tasawuf. Beliau sering mempertikaikan kedudukan ulama tasawuf dan para pengamalnya. Tidak salah jika dikatakan Ibn Ataillah adalah salah seorang yang lantang menentang ilmu tasawuf, khasnya ilmu tasawuf yang dipelopori oleh Tariqah al-Syadziliyyah.

MENJADI ULAMA TASAWUF

Allah SWT telah menentukan bahawa Ibn Ataillah menjadi seorang tokoh ilmu tasawuf yang masyhur. Keraguannya terhadap kebenaran ilmu tasawuf amnya, dan terhadap Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi khasnya, telah bertukar menjadi keyakinan yang teguh dan kental. Perubahan tersebut adalah disebabkan oleh desakan batinnya yang sentiasa ingin mengetahui kemungkinan perkara yang ditentang selama ini dan dianggap sebagai salah itu adalah benar.

Sejak pertemuan pertama tersebut, beliau terus mendapat didikan serta asuhan dari gurunya, al-Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi dalam ilmu dan amalan tasawuf khasnya Tariqat al-Syadziliyyah. Beliau adalah murid kesayangan Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi. Hubungan mereka berdua sentiasa rapat sesuai dengan syarat dan prinsip-prinsip tariqah. Beliau mendapat didikan serta asuhan dari Syeikhnya selama kira-kira 12 tahun. Dalam masa yang singkat Ibn Ataillah telah berupaya mengarang kitabnya yang tersohor dalam ilmu tasawuf iaitu ‘Al-Hikam’ semasa al-Syeikh Abu al-’Abbas masih hidup dan al-Hikam mendapat pengesahan dari Syeikhnya.

Satu babak baru dan mencabar dalam sejarah kehidupan Ibn Ataillah bermula apabila beliau berpindah ke Kaherah. Di sini beliau menyebarkan ilmu pengetahuannya, baik yang zahir mahu pun ilmu batin iaitu ilmu tasawuf. Tentunya beliau menjadi orang penting (mursyid) dalam Tariqat Syadziliyyah, terutamanya setelah kewafatan gurunya Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi. Beliau bukan sahaja menyebarkan ilmu tersebut kepada orang ramai di tempat-tempat awam tetapi juga berkesempatan menjadi pensyarah di Universiti al-Azhar dan di Madrasah al-Mansuriyyah.

DIDIKAN DAN ASUHAN

Pengajaran dan asuhannya mendapat sambutan yang baik dari semua lapisan masyarakat Mesir, khasnya di Kota Kaherah. Beberapa tokoh terkenal merekodkan bagaimana keadaan dan suasana sambutan orang ramai terhadap pengajaran dan asuhan beliau itu. Antaranya ialah Ibn Hajar al-’Asqalany menyebutkan:
“Ibn Ataillah Askandary itu bersyarah dengan kata-kata yang melunakkan hati, di atas sebuah kerusi, di Universiti al-Azhar. Beliau menyulamkan ajaran ahli tasawuf dengan ajaran angkatan salaf dan kehalusan ilmu Islam, maka ramailah para pengikutnya.”

Ibn Ataillah berperanan penting meneruskan kesinambungan pengajaran dan penyebaran, asuhan dan didikan Islam khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf Tariqah al-Syadziliyyah. Malahan menurut catatan Dr Al-Taftazaniy, beliau sebenarnya berperanan penting mempopularkan gerakan tariqah-tariqah pada zamannya dengan mengajak orang ramai mengikuti Tariqah al-Syadziliyyah selepas ketiadaan syeikhnya.

Malahan lebih jauh dari itu, Dr. Al-Taftazaniy berpendapat bahawa Ibn Ataillah adalah sebagai contoh yang ulung dalam bidang tasawuf di Mesir di akhir kurun ke-7 Hijrah dan pemimpin yang penting dalam pembentukan tariqat dan tasawuf aliran Syadziliyyah. Dengan ketokohan tersebut, beliau dapat mempertahankan dan menangkis tohmahan yang ditujukan oleh golongan yang mempertikaikan ajaran tasawuf ke atas pengamal tariqat tasawuf khasnya Tariqat al-Syadziliyyah.

Hasil kesungguhan dan penat lelah Ibn Ataillah dalam usaha mendidik dan mengasuh murid-muridnya selama kira-kira 23 atau 24 tahun di Kaherah, maka lahirlah beberapa orang muridnya yang terkenal dalam usaha menyambung dan menyebar, mendidik dan mengasuh orang ramai dalam ilmu dan amalan Tariqah al-Syadziliyyah. Antara murid-muridnya yang terkenal ialah Syeikh Taqiy al-Din al-Subkiy (w.756H), ayah kepada Taj al-Din al-Subkiy, pengarang kitab Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra (w.771H), Syeikh Daud Ibn ’Umar Ibn Ibrahim al-Syadziliy terkenal dengan gelaran Ibn Bakhula, pengarang kitab al-Lata’if al-Mardiyyah dan al Syeikh Abu al-Abbas Ahmad Ibn Milaq al-Iskandari al-Usuliy (w.749 H).

TULISAN

Pengajaran dan asuhan yang dilakukan oleh Ibn Ataillah bukan sekadar lisan dan hal semata-mata, tetapi usaha tersebut meliputi juga dalam bidang penulisan. Selain dari murid-murid yang ramai, beliau juga meninggalkan kepada generasi kemudian, di Mesir khasnya dan bagi rakyat Malaysia amnya, karya-karya berharga dalam bidang ilmu pengetahuan khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf. Antara hasil karya Ibn Ataillah yang berupa kitab dan risalah adalah:
1- Al-Hikam (Kitab yang mengandungi adab-adab dalam ilmu tariqah dan tasawuf, ibadah, tawhid, zikrullah, maqamat, dan ahwal dan sebagainya)
2- Al-Munajat (Sebuah risalah kecil yang mengandungi doa-doa. Risalah ini menurut Dr. al-Taftazaniy disusun oleh Ibn Ataillah ketika beliau mengarang dan menyusun kitabnya al-Hikam)
3- Al-Wasiyyah (Sebuah risalah kecil mengandungi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada para sahabat dan anak muridnya di Iskandariah. Al-Wasiyyah boleh didapati pada akhir kitab Lata’if al-Minan)
4- Al-Tanwer fi Isqat al-Tadbir (Kitab ini mengandungi ajaran yang berkait dengan Tauhid Rububiyyah)
5- Lata’if al-Minan (Kitab ini mengandungi biografi atau manaqib gurunya, Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi)
6- Taj al-’Arus al-Hawi li Tahdhib al-Nufus (Kitab ini mengandungi nasihat dan panduan bagi ahli tasawuf, khasnya mengenai cara-cara mendapatkan tazkiyyat al-nafs)
7- Al-Quds al-Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-Mufarrad (Kitab ini mebicarakan tentang zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya dan af’al-Nya dari sudut ilmu kalam dan pengalaman dhauqiyyah sufi)

KESIMPULAN

Ibn Ataillah Askandary adalah seorang tokoh yang terkenal di zamannya. Pengorbanan yang dilakukannya dalam bidang pendidikan dan asuhan telah melahirkan ramai golongan ulama terkemuka yang meneruskan kesinambungan budaya intelektual pada zaman berikutnya. Tidak ketinggalan juga dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beliau menerusi tulisannya khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf yang telah memberikan kesan yang sangat mendalam dalam hubungan dua hala dari sudut budaya dan ilmu di kalangan rakyat Malaysia sejak sekian lama.

Wallahua’lam.

Posted by: Habib Ahmad | 3 Januari 2012

Terjemah Ihya Ulumuddin Lengkap 9 Jilid (9 buku)

Terjemah Ihya Ulumuddin Lengkap 9 Jilid (9 buku)

Kitab Ihya Ulumuddin adalah karya seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Al Imam Abu Hamid Ghozali atau Imam Ghozali adalah kitab besar yang sangat berpengaruh di kalangan umat Islam. Walaupun umur kitab ini sudah ratusan tahun, namun hingga kini, kitab ini tetap menjadi rujukan utama bagi para penempuh jalan sufi.

 

Kitab ini berisi ajaran tentang Adab, ibadah, tauhid, akidah dan tasawuf yang sangat mendalam. Kitab ini merupakan hasil perenungan yang mendalam dari Imam Ghozali tentang berbagai hal, khususnya tentang pensucian hati.

 

Seorang ulama besar lainnya al-Imam an-Nawawi pernah berkata: “Jika semua kitab Islam hilang, naudzubillah, dan yang tersisa hanya kitab Ihya’ maka ia mencukupi semua kitab yang hilang itu.”

 

Terjemah ini terbagi menjadi 9 buku atau 9 jilid, tujuannya agar praktis dan enak dibaca.

Menguak Rahasia Ilmu Para Wali – Kumpulan Mutiara Ilmu dan Hikmah – Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Penyusun Maulid Simtut Duror

Buku ini adalah kumpulan wasiat, nasihat, kisah-kisah hikmah serta faedah amalan oleh sang penyusun Maulid Simtut Duror atau Maulid Habsyi, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang ditulis oleh beberapa murid beliau, antara lain; Habib Umar bin Muhammad Maulakhailah, Habib Muhsin bin Abdullah Assegaf, Habib Husein bin Abdullah al-Habsyi.

Wasiat, nasihat, hikmah dan kisah-kisah serta faedah amalan dalam buku ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat bagi para pembacanya. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, tujuannya agar pembaca mudah memahami wasiat dan nasihat-nasihat beliau yang sarat akan hikmah.

Buku ini sangatlah menarik bagi Anda yang ingin mengetahui: Mengapa para sahabat Nabi saw memiliki kedudukan begitu tinggi dan mulia? Bagaimana para salaf dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an? Bagaimana mereka mengulas tentang hikmah dan kisah-kisah teladan? Bagaimana ketinggian ilmu para salaf sehingga mereka mampu menjawab berbagai masalah?

Posted by: Habib Ahmad | 3 Januari 2012

Bertabarruk dengan peninggalan nabi SAW

Bertabarruk dengan peninggalan nabi SAW

 

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

 

Umat islam amat digalakkan menziarahi makam Rasulullah SAW sebagai tanda kasih dan cinta kepada baginda.

 

KITA menyambung perbincangan kita tentang bertabarruk atau mengambil berkat dengan bekas-bekas peninggalan Nabi SAW. Alhamdulillah, minggu lepas Yayasan Sofa dalam lawatan kerja ke Mesir berkesempatan melihat dan menyentuh beberapa bekas peninggalan Nabi SAW yang disimpan di Masjid Saidina Hussein r.a.

Wujud dan tersimpan baiknya bekas-bekas peninggalan nabi SAW itu hingga ke hari ini bukanlah sesuatu yang aneh jika kita melihat pelbagai laporan mengenai sikap generasi sahabat dan tabi’en dalam menghargai dan memelihara bekas-bekas peninggalan ini.

Melalui perbuatan mereka ini kita bukan sahaja mendapat pedoman bahawa bertabarruk ini dibolehkan tetapi juga mendapat gambaran tentang sikap kasih dan hormat yang begitu hebat terhadap nabi SAW yang sepatutnya tersemai di hati kita.

Imam Ahmad RH dan lain-lainnya meriwayatkan daripada Anas r.a: Nabi SAW pernah datang ke rumah Ummu Sulaim. Di dalam rumahnya terdapat qirbah (bekas air daripada kulit) yang tergantung. Lalu Rasulullah SAW minum di bahagian bibir qirbah itu sambil berdiri.

Anas r.a berkata, “Maka Ummu Sulaim memotong bibir qirbah itu dan ia ada pada kami”. Maksudnya, Ummu Sulaim memotong mulut qirbah yang pernah menjadi tempat minum Rasulullah SAW. Dia menyimpan dan menjaga barang itu di rumahnya untuk bertabarruk dengan bekas atau kesan Nabi SAW.

Diriwayatkan daripada Yahya ibn al Harith al Zimari, katanya: Aku pernah bertemu dengan Wathilah ibn al Asqa’, Aku berkata kepadanya, “Dengan tanganmu ini, engkau membaiah Rasulullah SAW”? Dia berkata: “Ya”. Kataku, “Hulurkan tanganmu. Aku akan mengucupnya”. Dia pun menghulurkan tangannya kepadaku, lalu aku mengucupnya. (riwayat At-Tabrani)

Menurut riwayat Abu Nu’aim di dalam Al-Hilyah, daripada Yunus ibn Maisarah, disebutkan bahawa beliau berkata: “Kami pernah menziarahi Yazid ibn al-Aswad. Lalu datang Wathilah ibn al-Asqa’ r.a. Ketika Yazid melihatnya, Wathilah r.a menghulurkan tangannya. Yazid pun memegang tangan Wathilah r.a, lalu disapu ke muka dan dadanya; kerana Wathilah r.a pernah membaiah Rasulullah SAW.

Wathilah berkata kepadanya: “Wahai Yazid! Bagaimana prasangkamu terhadap Tuhanmu”? Dia menjawab: “Baik”. Dia berkata: “Maka bergembiralah kerana sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku mengikut prasangka hambaKu terhadapKu. Jika sangkaannya baik, maka Aku menilainya baik. Jika sangkaannya buruk, maka Aku menilainya buruk”. (Al-Hilyah, 9: 306)

Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam Al-Adab al-Mufrad, daripada Abdul Rahman ibn Razin, katanya: Ketika kami melalui daerah Rabzah, ada yang berkata kepada kami, “Di sinilah tempat Salamah ibn al Akwa’ r.a berada”. Kami pun menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia mengeluarkan kedua-dua belah tangannya seraya berkata: “Aku pernah membaiah Nabi Allah SAW dengan kedua-dua tangan ini”.

Kemudian, dia mengeluarkan telapak tangannya yang gemuk dan kasar seperti telapak kaki unta. Maka kami pun berdiri mendekatinya dan mengucupnya. (ms. 144)

Ibnu Saad juga meriwayatkan hadis seperti itu daripada Abdul Rahman ibn Zaid al ‘Iraqi. (Tabaqat Ibn Saad, 4: 39)

Demikian juga Imam Bukhari di dalam Al-Adab al-Mufrad meriwayatkan daripada Ibnu Jad’aan: Thabit berkata kepada Anas r.a: “Apakah engkau pernah menyentuh Nabi SAW dengan tanganmu”? Dia menjawab: “Ya, pernah”. Lalu Thabit mengucup tangan Anas. (ms. 144)

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab yang sama daripada Suhaib, katanya: “Aku pernah melihat Saidina Ali r.a mengucup tangan al-Abbas r.a dan kedua-dua belah kakinya”. (ms. 144)

Diriwayatkan daripada Thabit, katanya: Dahulu, jika aku datang kepada Anas r.a, dia akan diberitahu mengenai kedudukanku. Lalu, aku masuk kepadanya dan memegang kedua-dua belah tangannya serta mengucupnya. Aku berkata: “Demi ayahku! Kedua-dua belah tangan ini pernah menyentuh Nabi SAW”. Aku juga mengucup kedua-dua belah matanya, dan aku berkata: “Demi ayahku! Kedua-dua mata ini pernah melihat Rasulullah SAW”. (Disebutkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam al-Matolib al-‘Aliyyah (4: 111)

Posted by: Habib Ahmad | 3 Januari 2012

Fatwa Tentang Tauhid Rububiyyah & Tauhid Uluhiyyah

Fatwa Tentang Tauhid Rububiyyah & Tauhid Uluhiyyah

Editor: Blog al-Faqir Ila Rabbih Ta’ala – Date: 1.1.12
Oleh: Prof. Dr. ‘Abd al-Malik al-Sa‘di al-Hasani

No. soalan dan tarikh pos: 2293 – 2011/11/24 (sumber)

 

Soalan:

Apakah perbezaan antara tauhid Rububiyyah dan tauhid Uluhiyyah?Adakah kedua-duanya seerti atau boleh terhasil tauhid Rububiyyah tanpa tauhid Uluhiyyah; di mana kami melihat sesetengah orang membezakan antara kedua-duanya dengan mendakwa bahawa orang-orang kafir musyrik Makkah telah bertauhid Rububiyyah, akan tetapi mereka musyrik dalam tauhid Uluhiyyah?

Jawapan:

Rububiyyah adalah kata nama yang dinisbahkan kepada Rabb (Tuhan), dan Rabb ialah pentadbir/pengurus, pencipta dan pengasas/pembangun sesuatu.

Uluhiyyah pula adalah kata nama yang dinisbahkan kepada Ilah(Sembahan), dan ia diambil dari perkataan: (أَلِهَ) yakni hairan/bingung. Ia diungkapkan kepada Sang Pencipta (جلّ شأنه) kerana akal fikiran menjadi bingung tentang zat-Nya, dan ia juga diungkapkan kepada apa saja sembahan secara mutlak. Namun, maksudnya pada istilah akidah ialah Tuhan yang disembah secara benar. Maka terkeluarlah dengan lafaz “secara benar” itu semua tuhan-tuhan yang disembah dari kalangan makhluk, kerana mereka disembah sedangkan mereka itu tidak berhak menerima ubudiyyah (pengabdian).

Dan orang-orang musyrik (Makkah) itu, mereka telah mensyirikkan Allah dengan selain-Nya dari kalangan berhala-berhala serta lain-lainnya, di samping kepercayaan mereka bahawa Allah juga adalah Tuhan sembahan (Ilah) yang benar. Dalam masa sama, mereka turut percaya bahawa Dia adalah pencipta dan pentadbir sepertimana firman-Nya:

(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) الزخرف: ٨٧

Terjemahan: “Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka?” Sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah!”. (Jika demikian) maka bagaimana mereka rela dipesongkan (dari menyembah-Nya)? (al-Zukhruf: 87)

Maka mereka menyembah berhala-berhala itu kerana mereka percaya bahawa menyembahnya itu juga adalah ibadah kepada Tuhan (Rabb), kerana mereka pernah berkata:

(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) [الزمر: ٣]

Terjemahan: “Kami tidak menyembah/memuja mereka melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya”. (al-Zumar: 3)

Maka ibadah mereka kepadanya adalah kerana ia menghampirkan kepada Tuhan (Rabb) yang disembah.

Di samping makluman, bahawa di sana terdapat orang yang menyembah makhluk dan tidak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan (Rabb), bahkan ia menafikan Sang Pencipta. Mungkin ia juga beranggapan bahawa makhluk yang disembah tersebut adalah tuhan yang menciptakannya dan mewujudkannya. Oleh kerana itu, ia pun menyembahnya.

Allah (جلّ شأنه) telah mencemuh ke atas orang-orang Yahudi dan Kristian ketika mana mereka mengambil pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai tuhan-tuhan (Rabb-Rabb) yang mereka sembah selain dari Allah. Kerana mereka telah mensyariatkan bagi-Nya secara bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, lalu mereka pun mengikuti mereka itu. Dan sikap mengikut adalah suatu ketaatan dan ibadah. Firman Allah Taala:

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) [التوبة:٣١]

Terjemahan: “Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah”. (al-Taubah: 31)

Maka di sini, Allah telah mengungkapkan perkataan Rabb kepada tuhan yang disembah. Justeru, mereka adalah orang-orang musyrik dari segi Rububiyyah dan juga Uluhiyyah.

Dari sini, dapat difaham bahawa sesiapa yang bertauhid Rububiyyah dia juga bertauhid Uluhiyyah, dan sesiapa yang mensyirikkan salah satu dari kedua-duanya, maka dia juga syirik dengan yang satu lagi.

Justeru, orang-orang musyrik (Makkah) itu di samping penyembahan mereka kepada berhala-berhala, mereka juga percaya bahawa ianya dapat memberi mudarat, manfaat, rezeki, kurnia dan juga dapat mencegah. Maka mereka walaupun mengiktiraf ketuhanan (Rububiyyah) Allah, namun mereka juga beranggapan yang selain-Nya itu juga adalah sebagai tuhan-tuhan (Rabb-Rabb). Oleh kerana itu, mereka juga menyembahnya.

Dengan itu, maka saya tidak melihat suatu keperluan untuk menjadikan tauhid khusus untuk Rububiyyah dan syirik untuk Uluhiyyah. Maka orang yang mensyirikkan salah satu dari kedua-duanya, dia juga sebenarnya syirik dengan yang satu lagi. Jika tidak, nescaya dia tidak mensyirikkan Tuhannya dengan satu apa pun. Oleh itu, Allah Taala berfirman:

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) [الكهف: ١١٠]

Terjemahan: “Maka, sesiapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan dalam ibadat kepada Tuhannya dengan sesiapa pun “. (al-Kahf: 110)

Maka di sini, Allah mengungkapkan syirik dalam ibadah ke atas Rububiyyah (Rabb), bukannya ke atas Uluhiyyah (Ilah).

 

http://sawanih.blogspot.com/2012/01/fatwa-tentang-tauhid-rububiyyah-tauhid.html

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 813 other followers