Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

Majlis Maulid Mingguan Shabab Al-Asyraaf

Time: December 31, 2009 from 7pm to 10pm
Location: Masjid Baitul Aman, Jalan Damai Kuala Lumpur
Event Type: majlis, maulid
Majlis Maulid mingguan di Masjid Baitul Aman, KL. Semua Dijemput Hadir.

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

BAHAYA ANTI MAZHAB

BAHAYA ANTI MAZHAB
Mohd Aizam Mas’od
Caw. Aqidah
Bah. Penyelidikan JAKIM
Tiada keraguan bahawa Malaysia ialah sebuah Negara Islam yang berpandukan
dasar Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Aqidah, syariah dan akhlak ummah sentiasa
dipelihara agar selari dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam dasar
tersebut. Di dalam memandu umat Islam agar sentiasa berada di landasan yang
betul, para ulama Ahli Sunnah amat mementingkan pegangan terhadap disiplin ilmu.
Dalam soal menjalankan ibadat, umat Islam telah sepakat bahawa al-Qur’an dan al-
Sunnah tetap menjadi dua sumber utama syariat yang wajib ditaati dan diamalkan.
Kedua-duanya merupakan perlembagaan yang seharusnya menjadi pedoman dan
rujukan oleh umat Islam di persada bumi ini. Fakta ini tidak mungkin dimungkiri oleh
sesiapa pun kecuali yang kafir dan munafiq.
Pada asalnya setiap muslim wajib untuk mengambil hukum-hakam Allah SWT secara
langsung daripada kedua sumber utama itu. Bagaimanapun realiti membuktikan
tidak semua umat Islam mampu untuk mengeluarkan hukum-hakam secara langsung
daripada al-Qur’an dan al-Sunnah. Ternyata hanya segelintir yang berkemampuan
dan berkelayakan melakukannya seperti imam-imam mazhab yang empat. Imam
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.
Para ulama Usul bersepakat bahawa orang yang berkemampuan mengistinbat
hukum secara langsung daripada sumbernya, wajib berpegang dan mengamalkan
hasil ijtihadnya. Mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk mengambil hasil ijtihad
ulama yang lain. Kewajipan beramal dengan hasil ijtihadnya itu mutlak sama ada ia
menepati hakikat sebenar yang dikehendaki oleh Allah SWT mahupun tidak. Apa
yang penting seseorang mujtahid itu telah benar-benar memerah segala
keupayaannya untuk memahami nas-nas syara‘ berlandaskan metodologi ilmu yang
ditetapkan.
Imam al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya al-Mustasfa: “Para ulama Usul
bersepakat bahawa apabila seseorang sudah berijtihad dan telah memperoleh
hukum berasaskan dugaannya (zann) yang kuat, maka dia tidak harus lagi bertaqlid
kepada mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya. Dan dia tidak boleh beramal dengan
ijtihad yang lain serta meninggalkan ijtihadnya sendiri”1.
Begitu juga pandangan ahli Usul yang lain seperti Ibn al-Humam. Beliau menyebut di
dalam kitabnya al-Tahrir: “Seorang mujtahid apabila telah berijtihad dalam sesuatu
hukum, maka ia dilarang untuk bertaqlid dalam hukum itu menurut kesepakatan
ulama Usul”2.
Begitulah kedudukan seorang mujtahid terhadap hukum Allah SWT yang tertera di
dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Tahap seseorang mujtahid sudah pasti tidak
menyamai golongan yang tidak berkemampuan untuk berijtihad atau dipanggil
sebagai golongan awam. Awam bermaksud berpengetahuan untuk mengamalkan
1 Al-Ghazali(1973), al-Mustasfa, Mesir: Maktabat Tijariyyah al-Kubra, j.2, hal. 121.
2 Ibn al-Humam, al-Tahrir fi Usul al-Fiqh, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, j.4, hal.535.
2
hukum-hakam Islam yang tersedia namun tidak berkemampuan mengeluarkan
sendiri setiap hukum dari sumbernya. Pengertian ini tidak sesekali bermaksud
menafikan kewajipan beramal bagi orang yang tiada kemampuan berijtihad. Bagi
golongan ini para ulama mewajibkan mereka mengikuti atau bertaqlid kepada
mazhab. Bagaimanapun pandangan ini disanggah oleh golongan yang mengatakan
haram berbuat demikian.
Di sini berlaku perselisihan pandangan di kalangan umat Islam. Ia terbahagi kepada
dua kumpulan besar:-
Pertama: Segolongan ulama Usul yang berpendapat bahawa bermazhab itu haram.
Umat Islam wajib mengikuti apa yang ada di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah secara
langsung tanpa perantaraan mazhab. Antara ulama yang berpendapat sedemikian
ialah Khajandi, Nasiruddin al-Albani dan Ibn Hazm.
Kedua: Majoriti ulama Usul yang berpendapat bahawa bermazhab bagi orang awam
itu harus. Bahkan bagi orang awam yang benar-benar murni, bermazhab itu wajib.
Cuma mereka berbeza pendapat, apakah mengikuti mazhab itu dalam erti kata taqlid
atau iitiba

Posted by: Habib Ahmad | 28 Disember 2009

Mencontohi Salafussoleh

Dapatkan sejarah peninggalan mereka yang bertambah takut dengan ilmu, bertambah celik dengan amalan dan bertambah kenal dengan akal.

Imam Ibnu Hajar di dalam Hadyus Sari Muqaddimatu Fathul Bari ada menyebut baawa Muhammad bin Mansur pernah menceritakan :

Pernah satu ketika kami menghadiri majlis Imam Bukhari, lalu ada orang mencampakkan kotoran yang ada di janggutnya ke lantai. Aku dapati, Imam Bukhari memerhati kotoran itu dan memerhatikan orang ramai, lalu apabila ia merasakan orang ramai sedang leka, ia mengambil kotoran tersebut dan memasukkan ke dalam bajunya. Dan apabila ia keluar dari masjid ia pun mencampakkan kotoran itu di atas tanah.

Andaikata kamu tidak dapat mengikuti cara mereka akibat kekurangan adab maka hendaklah kamu mencela dirimu sendiri. Sesungguhnya sifat orang yang ikhlas tidak akan tersembunyi dari orang-orang yang berilmu.

Ketahuilah bahawa setiap fikrah terdapat adab dan setiap isyarat terdapat ilmu. Yang akan dapat membezakan demikian itu hanyalah mereka yang dapat memahami kehendak ALlah ‘azza wa jalla dan dapat memetik buah-buah keyakinan dari firman-firmanNya.

Tanda-tanda demikian itu yang terdapat pada orang yang sodiq (benar) ialah :

1. Apabila ia melihat ia akan mengambil iktibar

2. Apabila ia berdiam ia akan berfikir

3. Apabila ia bercakap ia akan berzikir

4. Apabila ia terhalang ia akan sabar

5. Apabila diberi ia akan bersyukur

6. Apabila diuji ia mengucap tarji’ إن لله و إنا إليه راجعون

7. Apabila dilakukan tindakan bodoh ke atasnya ia berlemah lembut

8. Apabila ada ilmu ia merendah diri

9. Penyayang apabila mengajarkan ilmu

10. Dan apabila ditanya ia berusaha untuk menjawab

Beliau adalah penawar kepada orang yang mengharapkan, pembantu kepada yang meminta panduan, sebagai rakan kebenaran, gua kebaikan, suka merelakan bagi hak dirinya dan sangat tinggi kemahuannya pada hak ALlah subahanahu wa ta’ala.

Niatnya lebih baik dari amalannya, amalannya pula lebih baik dari cakapnya, dalamannya adalah kebenaran, pengikatnya adalah malu, dikenali sebagai warak, penonjolannya diyakini, ia mempunyai cahaya-cahaya kewarasan yang digunakan untuk berpandangan, mempunyai ilmu-ilmu yang benar untuk diungkapkan dari dalil-dalil keyakinan untuk diperkatakan.

Yang akan mencapai peringkat ini hanyalah orang yang memujahadahkan dirinya (latihan dan usaha untuk melawan hawa nafsu agar tidak haoba terhadap dunia) kerana ALlah, mengistiqomahkan tekadnya untuk mentaati ALlah, mentakuti ALlah dalam keadaan terdedah mahupun tersembunyi, memendekkan angan-angan, memperkemaskan ikatan ketelitian dan ia menyelamatkan (diri dari kemurkaan ALlah) dengan tiupan angin keselamatan di lautan ibtihal (munajat dan memohon kepada ALlah).

Justeru waktunya dalam keuntungan, keadaannya sentiasa selamat, tidak akan terkabur dengan hiasan dunia yang menipu dan kilauan fatamorgana serta kelembutan bayu dunia tidak dapat melalaikannya tentang kedahsyatan hari kebangkitan.

Sedarilah bahawa orang yang berakal setelah jelas keilmuannya dan nyata keyakinannya akan mengetahui bahawa tidak ada sesuatu yang akan menyelamatkannya dari Tuhannya melainkan kejujuran, lantaran ia akan bertekun mendapatkannya dan akan mencari orang-orang yang jujur dengan harapan ia akan hidup sebelum matinya (memanfaatkan hidupnya dengan amalan dan kerja yang berfaedah), agar ia bersedia untuk hari yang kekal setelah matinya, maka ia menjual harta dan jiwanya kepada Tuhan, justeru ia pernah mendengar firmanNya :

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٲلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ‌ۚ

Ertinya : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga,
(Surah At Taubah : 111)

Lantas ia berilmu setelah kejahilan, kaya setelah fakir, terhibur setelah kesepian, dekat setelah kejauhan, lega setelah keletihan. Teraturlah sudah urusannya dan terkumpul sudah harapannya.

Slogannya adalah kepercayaan dan keyakinan dan keadaannya adalah berawasan (muraqabah) tidakkah kamu memerhatikan sabdaan RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihi wasallam :

أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

Ertinya : Sembahlah ALlah bagaikan kamu melihatnya, walau pun kamu tidak dapat melihatnya justeru (sedarlah sebenarnya) Dia sedang melihat kamu
(Riwayat Muslim)

Orang jahil menyangkanya seorang yang pekak dan lesu, kebijaksanaannyalah yang memekakkannya, orang menyangkanya seorang yang bodoh bercakap merapu, bernasihat kerana ALlah lah yang membuat ia berbicara, orang menyangkanya seorang yang kaya, sikap tidak memintalah yang mengkayakannya dan orang menyangkanya fakir, sikap tawadhuklah yang merendahkannya.

Dia tidak menyampuk sesuatu yang tidak berkenaan dengannya, tidak menggagahi lebih dari keperluannya, tidak mengambil apa yang tidak dihajati, tidak mengabaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Orang ramai rasa senang dan tidak terganggu dengannya, sementara ia merasa letih berhadapan dengan nafsunya. Ia telah memautkan halobanya dengan warak. menyekat tamaknya dengan takwa dan menghilangkan hawa nafsunya dengan cahaya ilmu.

Bentuklah diri seperti ini, berkawanlah dengan orang-orang sedemikian,

Daripada Abu Hurairah radiyaLLahu ‘anhu, daripada Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam sabdanya yang bererti :
ALlah mempunyai beberapa malaikat peronda yang sentiasa bergerak di atas bumi, apabila mereka naik ke langit ALlah subahanahu wa ta’ala akan bertanya kepada mereka, sedangkan Ia lebih mengetahui : Dari mana kamu datang ? Jawab mereka : Kami datang dari beberapa orang hambaMu di atas muka bumi yang sedang bertasbih, bertakbir dan bertahlil, bertahmid dan memohon doa dan keampunan dariMu. Lalu ALlah berfirman : Sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka, aku memberikan apa yang mereka minta dan aku melindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan. Para malaikat pun berkata : Tetapi, bersama mereka ada satu orang yang banyak melakukan kesalahan, dia hanya duduk bersama mereka secara kebetulan ia lintas di situ sahaja. Jawab ALlah : Kepadanya pun aku ampuni, mereka adalah kaum yang tidak akan mencelakakan orang yang duduk bersama mereka
(Riwayat Muslim)

jejakilah tauladan mereka dan beradablah dengan tingkahlaku mereka. Mereka adalah simpanan yang terjamin, membeli mereka dengan dunia adalah untung, mereka adalah senjata dalam kesusahan dan pendamping yang boleh dipercayai. Andai kamu kefakiran mereka akan mengkayakan kamu dan andai mereka berdoa kepada Tuhan kamu tidak akan dilupakan.

أُوْلَـٰٓٮِٕكَ حِزۡبُ ٱللَّهِ‌ۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (٢٢)

Ertinya : “Mereka adalah penyokong-penyokong (agama) ALlah, ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong agama ALlah itu adalah orang-orang yang berjaya”

(Surah al Mujadalah: 22)

Sumber Rujukan : Imam Harith Al Muhasibi, Risalah al Murtasyidin, Pent Ustaz Ilyas bin Haji Ismail, Cet 2006, Darul Fawwaz, Kedah.

Posted by: Habib Ahmad | 28 Disember 2009

Seruan al-Qardhawi

Seruan al-Qardhawi

Diberitakan dalam website Islam Online (edisi Bahasa Arab) bahawa Syaikh Yusuf al-Qardhawi di akhir lawatannya ke Malaysia (tepatnya pada 22/12/2009), dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri, telah menyeru agar semua pihak bersatu dalam mempertahankan pegangan Islam berteraskan Mazhab asy-Syafi`i dan Aqidah al-Asy`ari yang diamalkan di Malaysia serta menentang sebarang serangan pemikiran dari luar. Walaupun Syaikh al-Qardhawi terkenal dengan sikap agak “bebas mazhab ” dalam ertikata beliau tidak terikat dengan mana-mana mazhab tertentu, di mana mungkin beliau seorang ulama yang telah layak untuk mengambil bersikap sedemikian, tetapi beliau bukanlah seorang yang “anti-mazhab”. Beliau masih dapat melihat kepentingan mazhab dalam menyatupadu dan menseragamkan amalan beragama umat di satu-satu tempat. Diharap para pencinta dan pengkagum al-Qardhawi dapat menerima seruan dan saranan beliau tersebut, demi menjaga kesatuan, persatuan, perpaduan dan keutuhan umat Islam, bukan sahaja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia.

– Untuk pandangan Syaikh Yusuf tentang Mawlid Nabi SAW, sila klik.
– Baca juga tulisan Ustaz Mohd Khafidz mengenai mazhab Syaikh Qardhawi.

http://bahrusshofa.blogspot.com/

Posted by: Habib Ahmad | 28 Disember 2009

Jilsah Bersama Habib Zaid Ben Yahya

Jilsah Bersama Habib Zaid Ben Yahya

DI MASJID AL-FALAH USJ 9
ISNIN , 11 Muharram 1431H/28 Disember 2009
SELEPAS SHOLAT MAGHRIB

ATURCARA :
SHOLAT MAGHRIB
BACAAN MAULID AD-DHIYA’U AL-LAAMIE’
CERAMAH TETAMU JEMPUTAN
SHOLAT ISYAK
BERSURAI

BIODATA RINGKAS HABIB ZAID :
GURU DI DARUL MUSTHAFA, TARIM, HADRAMAUT . (YANG DIASASKAN OLEH HABIB UMAR BEN HAFIZ)
PENGETUA MARKAAZ AN-NUR (PENYELIDIK, PENYIMPAN DAN PENERBITAN SEMULA MANUSKRIP ILMIYAH HADRAMAUT)
ANGGOTA IFTA’ (MAJLIS FATWA) DARUL MUSTHAFA, TARIM .
LEPASAN UNIV AL-AZHAR , MESIR.
BERGURU DENGAN RAMAI PARA MASYAYIKH DAN HABAYIB DI YAMAN .
MUSLIMIN DAN MUSLIMAT DIJEMPUT HADIR

HIMPUNAN RIBUAN UMAT DI DALAM :
MAJLIS BERSAMA ULAMAK BESAR
DARI HADRAMAUT KE MALAYSIA

AL-ALLAMAH AL-HABIB UMAR BEN HAFIZ AL-HADRAMI

MASJID AL-FALAH USJ9

AHAD , 10 JAN 2010
(24 MUHARRAM 1431)
6PTG – 10 MLM ,
.
DI :
MASJID AL-FALAH , USJ 9 ,
SUBANG JAYA , SELANGOR

SELASA, 12 JAN 2010
(26 MUHARRAM 1431H)
6.30PM-10PM

DI :
PONDOK BAITUL QURRO’
SUNGAI UDANG, MELAKA

sebarang info :
013-330 9474 (imam azian)
emel : MasjidalFalahUSJ9@gmail.com

http://www.alfalahusj9.blogspot.com

.
ANDA ADALAH DIJEMPUT HADIR
& TOLONG SEBAR-SEBARKAN
.
kami mengajak anda sama-sama sebarkan maklumat ini demi kesejahteraan usaha Dakwah Islam melalui saluran2 anda : website, blog, email group, masjid2 , surau2 atau sms anda ..
semoga Allah mengurniakan ganjaran Dakwah Fi Sabilillah dan memberkatinya …

jazakumullahu khairan kathiran

Majlis Sambutan Hari Asyura dan Pengajian Kitab Bekal Akhirat (26-27 Dec)
Assalamualaikum,

Dijemput tuan-tuan yang mulia untuk mengikuti majlis sambutan Hari Asyura pada 26 Dec 2009 bersamaan hari Sabtu di Baalawi KL. Pengajian Kitab Bekal Akhirat bersama Tuan Guru Ustaz Syeikh Fahmi Zam Zam pada 27 Dec 2009 juga bermula Maghrib.

Semua dijemput hadir. Kepada yang berkemampuan silalah panjang-panjangkan jemputan ini kepada rakan-rakan yang lain, Insya Allah.

Posted by: Habib Ahmad | 24 Disember 2009

Siapakah Ahlu Sunnah Wal Jama’ah?

Dimasukkan oleh IbnuNafis

Pendahuluan

Dewasa ini, fenomena menuduh sesat sesama muslim berlaku secara pesat, di tangan mereka yang melanggar etika dalam berselisih pendapat. Di sebalik kewujudan perselisihan pendapat dalam kalangan umat Islam, timbul suatu budaya mengeluarkan umat Islam yang tidak sehaluan dengan kerangka paradigma mereka dalam memahami nas-nas Islam, daripada “Al-Jamaah” yang dijamin kebenaran mereka oleh Rasulullah s.a.w., walaupun pada hakikatnya, umat Islam yang bercanggah dengan kerangka paradigma mereka, yang mereka keluarkan daripada “Al-Jamaah” adalah majoriti umat Islam (sawadhul a’zhom).

Kelompok manusia yang mengeluarkan selain daripada para muqollid mereka (walaupun mereka mengaku sebagai mujtahid/orang yang berijtihad) ini bermula dengan membid’ahkan (tabdi’) kebanyakkan ijtihad-ijtihad ulama’ yang tidak sehaluan dengan mereka, bahkan ada yang sampai tahap menuduh syirik sesetengah amalan umat Islam yang pada prasangka (bahkan suuk zhon) mereka terhadap umat Islam itu sendiri. Akhirnya, mereka membuat kesimpulan, bahawa, merekalah Al-Jamaah, atau Ahlus-Sunnah wal Jamaah sedangkan selain daripada mereka yang tidak sehaluan dengan mereka, yang merupakan majoriti umat Islam (iaitu dari kalangan Al-Asya’irah dan Al-Maturidiyah) dikeluarkan daripada kelompok Ahlus-Sunnah wal Jamaah, padahal sebelum kelahiran mereka (yang muncul pada awalnya setelah kurun ke-6 hijrah), majoriti umat Islamlah (Al-Asya’irah dan Al-Maturidiyah) sebagai ahlus-sunnah wal jamaah.

Ini suatu gejala yang sungguh tragis dalam umat Islam, bahkan para ulama’ ahlus-sunnah wal jamaah yang sebenar dari kalangan majoriti umat Islam amat prihatin dengan golongan minoriti yang terperangkap dalam waham sendiri dengan menyangka hanya merekalah ahlus-sunnah wal jamaah. Para ulama’ ahlus sunnah wal jamaah daripada majoriti umat Islam yang merupakan para ulama’ ahlus-sunnah wal jamaah yang sebenar sentiasa prihatin dan berusaha untuk mengejutkan kelompok tersebut daripada lamunan mimpi waham yang panjang, dalam paradigma tasyaddud (ekstimisme) mereka terhadap institusi ilmu Islam.

Fenomena Perpecahan Dalam Kalangan Umat Islam

Perpecahan dalam umat Islam sememangnya sudah dijangkakan oleh Rasulullah s.a.w.. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda berkenaan dengan hal ini:

“Sesungguhnya sebelum kamu, iaitu sebahagian daripada ahlul kitab telahpun berpecah kepada tujuh puluh dua golongan. Sesungguhnya, umat ini (umat Rasulullah s.a.w.) akan berpecah kepada tujuh puluh tiga golongan…” (Hadith riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud)

Rasulullah s.a.w. bersabda lagi yang bermaksud:

“Sesungguhnya umat aku (umat Islam) tidak akan berhimpun dalam kesesatan. Jika kamu melihat perselisihan (dalam kalangan mereka), maka hendaklah kamu mengikuti sawadul a’zhom (majoriti umat Islam). Sesungguhnya, sesiapa yang terasing, maka dia akan terasing dalam neraka” (Hadith riwayat Ibn Majah)

Sabda Nabi s.a.w. lagi dalam menggambarkan tentang perpecahan umat Islam, namun dalam bentuk yang berbeza:

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة

Umatku akan berpecah kepada lebih tujuh puluh kelompok yang mana seluruhnya akan masuk syurga kecuali golongan zindiq. (Hadith riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus).

Hal ini jelas menunjukkan bahawa, akan berlaku perpecahan dalam umat Islam. Namun, ketika berlaku perpecahan dan perselisihan, kepada siapakah harus untuk kita bersama dan berpegang?

Posted by: Habib Ahmad | 24 Disember 2009

Managib Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syathiry – 4

Managib Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syathiry – 4
Ditulis oleh Admin di/pada 19 Agustus 2009

Murid-murid beliau

Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry memiliki banyak murid yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Tidak kurang dari 13.000 ulama tercatat sebagai alumni Rubath Tarim yang diasuh oleh beliau. Bahkan riwayat lain menyebutkan lebih dari 500.000 ulama pernah belajar dari beliau. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Alhaddad sempat berkata, “Tidak pernah aku masuk ke suatu desa, kota atau tempat lainnya, kecuali aku dapatkan bahwa ulama-ulama di tempat tersebut adalah murid dari Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry atau murid dari murid beliau.”

Sebagian ulama alumni Rubath pimpinan Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry diantaranya adalah:

Di Hadramaut

1. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Bin Syeikh Abubakar
Beliau adalah pimpinan Rubath Syihr. Setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh Al-Habib Kadhim bin Ja’far bin Muhammad Assegaf. Semasa belajar di Rubath Tarim, beliau Al-Habib Ahmad belum pernah tidur. Tempat tidur beliau selalu kosong dan rapi, dan hal ini berlangsung selama 10 tahun.

2. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Alhaddar
Beliau belajar kepada Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry selama 4 tahun. Semasa belajar, beliau selalu menghapal pelajaran di pinggiran atap (balkon) Rubath Tarim. Beliau pernah berkata, “Kalau saya masih mau hidup, saya harus menghapalkan pelajaran dan tidak boleh tidur.” Kalau hendak tidur, beliau selalu mengikat kakinya dengan tali dan diikatkan ke jendela kecil. Beliau hanya tidur selama beberapa jam. Sisanya dipergunakan untuk mendalami ilmu agama. Jika waktunya bangun, Al-Habib Alwi bin Abdullah Bin Syahab menarik tali yang terikat di kaki Al-Habib Muhammad sambil berseru, “Wahai Muhammad, bangunlah…!,” lalu terbangunlah beliau. Itulah sebagian mujahadah beliau sewaktu belajar di Rubath Tarim.

3. Al-Habib Hasan bin Ismail Alhamid
Beliau adalah pimpinan Rubath Inat. Di Rubath Tarim beliau belajar selama beberapa tahun, lalu beliau diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry untuk membuka Rubath di kota Inat. Sampai sekarang Rubath Inat terus berkembang dan berkembang.

Di Indonesia

1. Al-Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfagih.
Beliau adalah seorang wali qutub dan pimpinan Ma’had Darul Hadits Malang. Dari sebagian murid beliau diantaranya putera beliau sendiri Al-Habib Abdullah, Al-Habib Salim bin Ahmad Bin Jindan, dan lain-lain.

2. Al-Habib Abdullah bin Husin Al-’Attas As-Syami
Beliau seorang wali min auliyaillah dan tinggal di Jakarta.

3. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Alkaf
Beliau berasal dari kota Tegal. Beliau adalah ayah dari Ustadz Thohir Alkaf, seorang dai yang melanjutkan tongkat estafet dakwah ayahnya.

4. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Alkaf
Beliau adalah pengarang kitab Sullamut Taysir.

dan masih banyak lagi anak didik beliau Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry yang tak dapat ditulis satu persatu. Putera beliau Al-Habib Salim pernah ditanya oleh seseorang, “Kenapa Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry tidak mengarang kitab sebagaimana umumnya para ulama?.” Beliau Al-Habib Salim menjawab, “Beliau tidak mengarang kitab, tapi mencetak ulama-ulama.”

Tamat…

[Disarikan dari “Nafkhu Ath-Thoyyib Al-‘Aathiry min Managib Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syathiry”, karangan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz Bin Syeikh Abubakar Bin Salim, dan diterjemahkan oleh Ustadz Sholeh bin Umar Bin Jindan, alumni Rubath Tarim]

Posted by: Habib Ahmad | 24 Disember 2009

Buat baik kepada Ibu Bapa

Buat baik kepada Ibu Bapa
Posted on Disember 23, 2009 by sulaiman
Hadith dari Anas bin Malik r.a: Nabi s.a.w pernah menceritakan tentang dosa-dosa besar. Baginda bersabda: Menyekutukan Allah, mengherdik kedua-dua ibu-bapa, membunuh dan berkata dengan kata-kata palsu.

Israa [23] Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ha” dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).

Anak-anak sepatutnya berbuat baik kepada ibu bapa seperti mana ibu bapa berbuat baik kepada mereka, mudah-mudahan anak-anak mereka nanti berbuat baik kepada mereka sebagai balasan kepada perbuatan baik mereka. Dalam sebuah hadith disebut: ”Berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu“.

Syurga di bawah tapak kaki ibu

Dari Mu’awiyah bin Jahimah yang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku ingin pergi perperang, aku datang untuk meminta pandangan-mu. Nabi S.A.W. bertanya: Apakah kamu mempunyai ibu? Jawabnya: “Ya”. Sabda Nabi S.A.W.: Peliharalah (berbuat baiklah kepada) dia, sesungguhnya syurga berada di bawah dua kakinya.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra katanya: “Seorang lelaki datang kepada Nabi saw lalu berkata: “Siapa yang paling berhak untuk aku melakukan ihsan dalam persahabatan dengannya?” Nabi saw menjawab: “Ibu kamu.” Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab: “Ibu kamu.” Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab: “Ibu kamu.” Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab: “Bapa kamu.”

Dalam hadith ini menunjukkan keutamaan berkhidmat kepada ibu 3 kali ganda melebihi khidmat kepada bapa kerana Nabi saw menjawab tiga kali ibu dan bapa disebut yang keempat.

Jangan kamu benci kepada bapamu.

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda; “Jangan kamu benci kepada bapamu. Siapa yang benci kepada bapanya, kebencian itu bererti kekafiran (kufur nikmat) Kufur nikmat dalam hadith ini bermaksud tidak mengenang jasa ibubapa yang membelanya sejak dari kecil.

Posted by: Habib Ahmad | 23 Disember 2009

SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA

SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA @ Dewan Annex, Dewan Undangan Negeri Selangor, Shah Alam
December 23rd, 2009 | Author: admin
PERASMIAN
Tan Sri Dato’ Abdul Khalid bin Ibrahim
Dato’ Menteri Besar Negeri Selangor

UCAPTAMA
Syeikh Dr Wahbah Az-Zuhayli
Tokoh Ulama’ Syria
Pengantar Fiqh Masyarakat Bukan Islam dalam Negara Islam

ANJURAN
Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor (PUMSEL)
kerjasama
Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS)

Agenda Program Program SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA
Bertempat Dewan Annex, Dewan Undangan Negeri Selangor, Shah Alam
Tarikh 23 – 24 Disember 2009 (Rabu & Khamis) / 06-07 Muharam 1431H

Yuran Seminar : RM200.00

Pendaftaran Penyertaan :

Sdra Mohd Azmi : 013-384 0710, 016-274 6550
Sdri Siti Asiah : 016-261 5547

Faks : 03-7955 4300
http://majlisilmu.blogsite.org/wpress/

Posted by: Habib Ahmad | 23 Disember 2009

GOLONGAN AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH

GOLONGAN AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH (Membetulkan Pernyataan Dr Asri)
Dimasukkan oleh IbnuNafis
Label: Artikel Pilihan Jom Faham

Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim

Saya membaca tulisan mengenai makna atau definisi Ahlu al-sunnah wal Jamaah (ASWJ) oleh Dr MAZA pada pertengahan November 2009 lepas dalam Utusan Malaysia. Penulis mengutip definisi Ahlussunnah yang ditulis oleh Imam al-Baghdadi (wafat429H) dalam kitabnya al-Farq Baina al-Firaq. Namun malangnya perkataan ‘al-turuq al-sifatiah’ atau ‘jalan-jalan sifat’ dalam definisi tersebut diabaikan. Walhal itulah antara perkara yang penting bagi menentukan samada tauhid yang mensyarahkan sifat-sifat adalah sesuatu yang baru atau sememangnya sudah lama. Pada saya, ada sedikit masalah ‘amanah ilmu’ bila dia tidak menerangkan secukupnya maksud al-Baghdadi bila mensyarahkan pengertian ASWJ (atau mungkin dia tidak sengaja). Penulis juga tidak memperjelaskan penerangan Imam al-Baghdadi (selepas memetik definisi Imam itu) berkaitan dengan definisi tersebut.

Demikian juga, ada sebuah lagi penulisan yang menceritakan aliran pemikiran tauhid di Nusantara yang merujuk bahawa aliran yang mensyarahkan Sifat 20 hanyalah muncul selepas tahun seribu Hijrah melalui Imam Sanusi dengan kitabnya Umm al-Barahin. Penulis tidak merujuk kemunculan metode tersebut kepada penyusunnya yang sebenar iaitu Abu Hassan al-Asy’ari (wafat324H) yang muncul pada akhir kurun ke 3 Hijrah (atau mungkin dia juga tidak sengaja).

Dalam kesempatan ini, saya hanya mahu menjelaskan siapakan Ahlussunnah menurut penulisan Imam al-Baghdadi yang telah menjadi rujukan definisi ASWJ supaya pembaca dapat memahaminya secara jelas. Bagi pembaca-pembaca yang berupaya membaca bahasa Arab, boleh merujuk terus kepada kitab Imam ini. Imam al-Baghdadi Rahimahullah menyatakan (hal.19):

“Maka golongan yang ke 73 ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu golongan ahl al-ra’y (Abu Hanifah dan murid-muridnya) dan ahlu al-hadis; bukan mereka yang mempermain-mainkan hadis; dan ulama fekah mereka, penghafal al-Quran mereka, perawi hadis dari mereka, dan ulama hadis di kalangan mereka, semuanya sepakat atas keesaan pencipta, keesaan sifat-sifatNya, keadilanNya, hikmahNya, dan nama-namaNya dan pada bab kenabian dan kepimpinan, hukum hudud, dan pada perkara usuluddin.”

Seterusnya, Imam al-Baghdadi Rahimahullah memperincikan LAPAN (8) golongan yang termasuk dalam Ahlusunnah wal Jamaah (lihat bukunya dari halaman 240-243):

• Golongan pertama, mereka yang menguasai ilmu khususnya dalam bab Tauhid (meng-esa-kan Allah) dan kenabian, hukum-hukum wa’ad (khabar gembira) dan wa’id (ancaman siksa), pahala dan balasan, syarat-syarat ijtihad, pemerintahan dan kepimpinan. Mereka yang melalui jalan ini ialah ulama Kalam (Tauhid) yang bebas dari fahaman tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan makhluk) dan bebas dari fahaman ta’til (yang menafikan sifat-sifat yang Azali bagi Allah SWT)), dan bebas dari bidaah al-Rafidhah, Khawarij, Jahmiah, Najariah dan seluruh pengikut bidaah dan hawa nafsu.

• Golongan kedua ialah imam-imam fiqh samada kumpulan yang cenderung pada rakyun (dalil aqal) atau hadith. Iaitu mereka yang beriktikad (berkeyakinan) pada perkara usuluddin dengan mazhab-mazhab sifat pada Allah dan pada sifat-sifatnya yang azali (membicarakan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana sifat 20), dan mereka bebas dari fahaman Qadariah dan Muktazilah; mereka menetapkan melihat Allah Taala dengan mata (di akhirat kelak) dengan mata tanpa tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), tanpa ta’til’ (menafikan sifat-sifat Allah).

Termasuk dalam golongan ini ialah murid-murid kepada Malik, al-Shafie, al-Auza’i, al-Thauri, Abu hanifah, Ibn Abu Laila (wafat148H), sahabat-sahabat Abu Thaur (wafat240H), sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal (wafat241H), ahli al-Zahir, keseluruhan ulama fiqh yang beriktikad dalam bab-bab akal ini dengan prinsip-prinsip Sifat (tauhid yang membahaskan Sifat-sifat Allah). Dan mereka tidak mencampurkannya dengan apa-apa dari ahli bidaah dan hawa nafsu.

• Golongan ketiga ialah mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadith dan sunnnah yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka berupaya membezakan antara sahih dan cacat antaranya, mengetahui sebab-sebab ‘al-jarh wa al-ta’dil’ (kredibiliti seorang rawi), dan mereka tidak memasukkan ilmu mereka dengan apa-apa dari ahli bidaah dan nafsu yang menyesatkan.

• Golongan ke empat ialah kaum yang menguasai kebanyakan topik-topik sastera Arab, nahu dan saraf. Mereka berada atas jalan pakar bahasa seperti al-Khalil (wafat175H), Abu ‘Amr bin al-‘Ala` (wafat 145), Sibawaih (wafat 180H), al-Farra’ (wafat 207H), al-Akhfash (wafat 215H), al-Asma’i, al-Mazini (wafat 236H), Abu Ubaid (wafat 224H) dan seluruh imam-imam Nahu samada ulama-ulama Kufah atau Basrah, yang mana mereka tidak mencampurkan ilmu mereka dengan sesuatu dari bidaah al-Qadariah, atau Rafidhah atau Khawarij. Maka sekiranya seseorang itu cenderung ke arah nafsu yang menyesatkan, maka bukanlah ia dari golongan Ahlussunnah walaupun kata-katanya adalah ‘hujah’ dalam ilmu bahasa dan Nahu.

• Golongan ke lima, antaranya ialah mereka yang menguasai ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis qiraat untuk al-Quran, dan jenis-jenis tafsiran al-Quran, penakwilannya berdasarkan mazhab-mazhab Ahlussunnah, tanpa berpegang dengan takwilan ahli nafsu yang sesat.

• Golongan ke enam ialah, antaranya ialah para ahli zuhud sufi yang mempunyai ilmu maka jauh pandangan, yang telah dinilai maka ia diiktibarkan, mereka redha dengan hidup yang ringkas, mereka mengatahui bahawa penglihatan, pendengaran dan hati dipertanggungjawabkan terhadap kebaikan dan kejahatan; menghisab dengan neraca zarah-zarah, justeru menyediakan diri mereka dengan sebaik-baik perisapan untuk hari Kiamat. Perkataan mereka berjalan di atas dua jalan iaitu secara jelas dan isyarat di atas jalan ahli hadis, tanpa mereka ‘membeli’ pandangan yang mempermainkan hadis. Mereka tidak melakukan kebaikan kerana riak, tidak pula meninggalkan kebaikan kerana malu kepada orang lain. Agama mereka hanya satu dan menafikan ‘pentasybihan’ (menyerupakan Allah dengan makhluk), mazhab mereka ialah tafwidh (menyerahkannya) kepada Allah SWT, bertawakkal kepadanya, penyerahan kepada-Nya, tenang dengan apa yang direzekikan-Nya.

• Golongan ke tujuh ialah, antaranya kaum yang terikat dengan barisan hadapan peperangan dengan orang-orang kafir, berjihad melawan musuh-musuh Islam, mereka menjadi benteng melindungi umat Islam, meninggalkan isteri-isteri mereka dan negara mereka, dan menzahirkan pada barisan hadapan mereka Mazhab ASWJ.

• Golongan ke lapan ialah, antaranya kebanyakan negara-negara yang secara kebiasaannya terdapat syiar ASWJ, bukannya negara yang menzahirkan syiar ahli hawa-nafsu yang sesat.

Itulah huraian sebenar al-Imam Abdul Qahir bin Tohir bin Muhammad al-Baghdadi (wafat429H). Rupanya ramai sebenarnya yang diiktiraf sebagai Ahlussunnah. Ia berbeza dengan pandangan yang meminoritikan dan mengekslusifkan ASWJ hanya untuk golongannya sahaja dengan tuduhan sesat dan bidaah pada perkara remeh-temeh seperti qunut, talqin, zikir selepas solat, berdoa beramai-ramai dan sebagainya. Lihat kata Imam al-Baghdadi tentang perkara-perkara cabang (hal. 19):

“Mereka (ASWJ) hanya khilaf mengenai halal dan haram pada cabang hukum, bukanlah khilaf tersebut mengundang kepada sesat dan fasik; mereka adalah puak yang terselamat, kerana mereka bersatu pada keesaan pencipta dan qidamNya, qidam segala sifatnya sejak azali, dan harus melihatNya tanpa sebarang perumpamaan dan gangguan, serta yakin terhadap isi kandungan kitabNya dan rasulNya, dan mengikut segala syariat islam, dan menghalalkan segala yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan mengharamkan segala yang diharam oleh Al-Quran, serta menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan beriman pada hari kebangkitan dan perhitungan, dan soal dua Malaikat dalam kubur, beriman dengan telaga Kauthar dan Timbangan”.

Semoga masyarakat Islam tidak terbelenggu dengan perpecahan yang lebih parah lantaran perkara-perkara tersebut. Banyak masa yang perlu digunakan untuk memperbetulkan generasi muda yang menyongsang arus dengan pelbagai gejala sosial. Wallahu a’lam.
http://jomfaham.blogspot.com/

Posted by: Habib Ahmad | 22 Disember 2009

Majlis Taklimat Nasab: Asyraaf

: Majlis Taklimat Nasab: A s y r a a f

A message from ​ to all members of A s y r a a f on !

Assalamualaykum wbt…

Satu majlis taklimat nasab bg menerangkan & membincangkan perihal nasab, keturunan & kafaah akan diadakan oleh Persatuan Asyraaf caw. Terengganu bertempat di Surau Syed Saggaf, Gong Kapas pada 26 Disember 2009 bersamaan dengan 9 Muharram 1430 (Sabtu)
Majlis bermula pada pukul 9.00 pg hingga pukul 1.00 tghari

Panel Penceramah :
Ym. Ustaz Syed Fadhil bin Syed Omar Al-Aydrus
Ym. Ustaz Syed Abu Bakar bin Tuan Taufik Al-Aydrus

Visit A s y r a a f at:
http://assadah.ning.com/groups/group/show?id=2632059%3AGroup%3A2683&xg_source=msg_mes_group


To control which emails you receive on , go to:
http://assadah.ning.com/profiles/profile/emailSettings?xg_source=msg_mes_group

Posted by: Habib Ahmad | 22 Disember 2009

Managib Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syathiry – 3

Managib Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syathiry – 3
Ditulis oleh Admin di/pada 17 Agustus 2009

Antusias beliau seakan tak pernah surut untuk semakin memperdalam ilmu agama. Untuk itu beliau pergi ke kota Seiwun. Disana beliau belajar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Alhabsyi (pengarang maulud Simthud Duror) selama 4 bulan. Meskipun tak seberapa lama, beliau benar-benar memanfaatkan waktu dan mengaturnya dengan baik, sehingga dengan waktu yang sedikit tersebut dapat menghasilkan ilmu yang lebih banyak dari yang beliau dapatkan sebelumnya. Selain itu beliau juga belajar kepada saudara Al-Habib Ali, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Husin Alhabsyi.

Setelah menamatkan pelajarannya, beliau kembali ke kota Tarim. Beliau tidak pernah merasa cukup untuk menuntut ilmu. Himmah (keinginan kuat) beliau untuk belajar tak pernah pudar, bahkan semakin bertambah, sehingga beliau dapat menghafalkan banyak matan terutama dalam ilmu figih seperti matan Al-Irsyad yang beliau hafalkan sampai bab Syuf’ah.

Rubath Tarim

Rubath Tarim adalah rubath yang tertua di Hadramaut dan terletak di kota Tarim. Rubath ini usianya mencapai 118 tahun. Asy-Syeikh Abubakar Bin Salim yang hidup jauh sebelum masa Al-Habib Abdullah Asy-Syathiry setiap kali pergi ke kota Tarim, beliau selalu berhenti di suatu tanah sambil berkata,

“Tanah ini nantinya akan menjadi sebuah Rubath…”

Benarlah apa dikatakan oleh beliau, diatas tanah itu akhirnya terbangunlah Rubath Tarim. Dikatakan di sebagian riwayat bahwa 2 wali min Auliyaillah, Al-Fagih Al-Muqoddam dan Asy-Syeikh Abubakar Bin Salim, selalu menjaga Rubath Tarim. Juga dikatakan bahwa setiap harinya arwah para auliya turut menghadiri majlis-majlis taklim di Rubath.

bersambung…

[Disarikan dari “Nafkhu Ath-Thoyyib Al-‘Aathiry min Managib Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syathiry”, karangan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz Bin Syeikh Abubakar Bin Salim, dan diterjemahkan oleh Ustadz Sholeh bin Umar Bin Jindan, alumni Rubath Tarim

Posted by: Habib Ahmad | 22 Disember 2009

Atsarul auliya – Kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi Assaggaf

Atsarul auliya
Ditulis oleh Admin di/pada 19 November 2009

Kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi Assaggaf

Berkata Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Hadi Assaggaf pada malam Kamis, 22 Rajab 1346 H. Pada saat itu majlis Rouhah diadakan di rumah kakek beliau, Al-Habib Ahmad bin Ja’far Assaggaf. Beliau berkata,

“Majlis ini dihadiri dan disaksikan oleh para aslaf. Pernah hadir di majlis ini para auliya (rijaal), seperti Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Ali, Al-Habib Abdullah bin Muhsin, Al-Habib Toha bin Abdul Qodir, ayahku Al-Habib Hadi, Al-Habib Abubakar bin Abdullah Al-Atthas, dan Al-Habib Ja’far bin Ahmad dan anaknya Ahmad bin Ja’far.

Arwah para auliya selalu berada dimana tempat mereka tinggal dan di tempat dimana mereka biasa beribadah. Ziarah ke tempat tinggal mereka adalah lebih afdhol daripada ziarah ke kubur mereka. Telah diriwayatkan sesungguhnya Allah menciptakan malaikat yang sama dengan rupa dan bentuknya dengan seorang wali. Malaikat tersebut tinggal di tempat sang wali itu beribadah selamanya sampai datangnya hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Masyro’ Ar-Rowi.”

[Kitab Tuhfah Al-Asyrof, kumpulan kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi Assaggaf]

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori