Imam Al-Ghazali r.a. telah menggariskan sepuluh sifat Mahmudah (Terpuji) di dalam kitab ‘Arbain Fi Usuluddin’ iaitu:

1) Taubat
2) Khauf (Takut)
3) Zuhud
4) Sabar
5) Syukur
6) Ikhlas
7) Tawakkal
Mahabbah (Kasih Sayang)
9) Redha
10) Zikrul Maut (Mengingati Mati)

Imam Al-Ghazali juga telah menggariskan sepuluh sifat Mazmumah (Tercela) di dalam kitab tersebut iaitu:

1) Banyak Makan
2) Banyak Bercakap
3) Marah
4) Hasad
5) Bakhil
6) Cintakan Kemegahan
7) Cintakan Dunia
Bangga Diri
9) Ujub (Hairan Diri).
10) Riya’ (Menunjuk-nunjuk).

Semoga Allah SWT menggantikan sifat Mazmumah dalam diri kita dengan sifat Mahmudah. Amin.

Video Pilihan : https://youtu.be/HUc0z1dSg10