1. Membaca surah al-Ikhlas 3 kali ketika masuk rumah , adalah menghilangkan kefaqiran bagi penghuni rumah dan tetangga-tetangga .
  2. Membaca Ayatul Qursi ketika masuk rumah , adalah menyebabkan keramahan diantara penghuni rumah .

" Barang siapa yang ingin di dalam rumahnya terdapat keramahan dan rizki , maka janganlah ia meninggalkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan Ayatul Qursi setiap akan masuk rumahnya .

Qobil tu …
Aku terima ijazahnya …

Tazkirah Pilihan : https://www.youtube.com/user/syeduum