Imam al-Junaid ketika ditanya orang mengenai makna tasawuf:

“Tasawuf adalah sebuah istilah yang menghimpun sepuluh makna:

a. Tidak terikat dengan semua yang ada di dunia sehingga tidak berlumba- lumba mengejarnya.

b. Selalu bersandar kepada Allah `azza wa jalla,.

c. Gemar melakukan ibadah ketika sihat.

d. Sabar kehilangan dunia (harta).

e. Cermat dan berhati-hati membezakan yang hak dan yang batil.

f. Sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan yang lain.

g. Melazimkan zikir khafi (zikir hati).

h. Merealisasikan rasa ikhlas ketika muncul godaan.

i. Tetap yakin ketika muncul keraguan dan

j. Teguh kepada Allah dalam semua keadaan. Jika semua ini berhimpun dalam diri seseorang, maka ia layak menyandang istilah ini; dan jika tidak, maka ia adalah pendusta.

[Hilyat al-Awliya]

Dapatkan Doa,Zikir,Tasbih serta Mutiara Kata di instagram kami : https://www.instagram.com/pondokhabib/