1
Jawapan daripada Mufti Perak (Tan Sri Harussani Zakaria) :

Bahan-bahan yang haram di sisi agama Islam tetap dianggap haram meskipun ia telah mengalami perubahan zat,

Menurutnya, istilah istihalah (proses perubahan zat yang membolehkan bahan-bahan haram berubah menjadi halal) yang diguna pakai sesetengah pihak tidak wajar dijadikan landasan untuk menghalalkan sesuatu perkara, khususnya di negara ini.

“Jangan sewenang-wenangnya bercakap isu ini. Ini isu halal haram. Tambah pula, ia tidak sesuai dipraktikkan di sini.

“Masih banyak (lagi) sumber halal yang masih boleh digunakan oleh umat Islam, jadi isu istihalah tidak boleh digunakan,bahan halal apabila telah bercampur dengan yang haram, ia akan dianggap haram di sisi Islam. Harus diingat, jika keadaan darurat sahaja, dibolehkan menggunakan bahan haram, contohnya dalam perubatan. Seorang pesakit diharuskan mengambil imunisasi yang ada DNA babi dengan tujuan untuk selamatkan nyawanya semata-mata. Beliau turut mengingatkan rakyat di negara ini khasnya umat Islam supaya mengelakkan diri daripada terdedah dengan benda-benda haram tersebut jika tidak mempunyai kewajipan untuk mengambilnya.

Jawapan daripada Mufti Selangor Datuk Mohd Tamyes Abd Wahid :

menyifatkan apa jua jenis bahan yang telah bercampur dengan babi tetap dikira haram. Jika zat babi masih terdapat di dalam bahan tersebut, ia tetap dikira haram. Hanya makanan yang secara tidak sengaja tercemar dengan babi, hukumnya harus, lain-lain tidak boleh, apa lagi disengajakan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan ulama Dr Yusuf Al-Qaradawi mengenai proses perubahan zat yang membolehkan bahan-bahan haram berubah menjadi halal. Jika ada bahan haram yang memasuki air melebihi dua kolah, air tersebut masih digunakan, tetapi mesti tiada perubahan warna, bau dan rasa.

Sumber : SINI

Timbalan Mufti Negeri Sembilan Nor Azamir Alias :

Kenyataan kontroversi dikeluarkan Syeikh Dr Yusuf Al-Qaradawi menerusi sebuah portal, baru-baru ini sebenarnya bertujuan menjawab kemusykilan umat Islam yang mendiami darul harbi atau negara bukan Islam dan sukar mendapat produk halal.

berkata, perkara tersebut hanya disedari beliau selepas membuat penelitian terperinci terhadap laman web ulama tersohor berkenaan, semalam.

“Jelas sekali, jawapan diberikan beliau membabitkan penggunaan gelatin babi adalah berasaskan kepada persoalan dihadapi umat Islam yang tinggal dalam darul harbi sahaja dan bukannya untuk negara Islam.

“Beliau mengambil kira kesukaran mereka untuk mendapatkan produk halal di negara terbabit, di mana kebanyakan produknya mengandungi gelatin babi atau haiwan yang tidak disembelih,” katanya di sini, semalam.

Beliau berkata, atas sebab berkenaan, maka kaedah qadhiyyatul istihalah atau transformasi bahan iaitu bahan yang tidak halal apabila sebati menjadi makanan halal, maka hukumnya juga bertukar kepada halal, telah disarankan oleh Dr Yusuf untuk diguna pakai penduduk Muslim negara itu.

“Ini mungkin berasaskan kepada kaedah fiqh iaitu addharuratu tubihuk mahzuurah iaitu kerana darurat, sesuatu yang haram diharuskan dan addharuratu tuqaddaru bi qadariha iaitu kadar keharusan itu pula mengikut keadaan daruratnya, sekali gus menunjukkan ia bukanlah terbuka dengan seluas-luasnya.

“Kesimpulannya, kaedah qadhiyyatul istihalah tidak boleh dipraktikkan di negara Islam atau negara bukan Islam yang senang mendapatkan produk dan bahan-bahan halal,” katanya.

Beliau berkata, ia berdasarkan hadis Rasulullah SAW antaranya yang bermaksud, “(bahan) yang halal itu jelas (dinyatakan)” dan “setiap bahan yang haram banyaknya, maka sedikit pun menjadi haram juga”.

“Kaedah fiqh juga menyatakan yang maksudnya, “apabila bercampur di antara bahan yang halal dengan haram (dalam satu transformasi), maka bahan itu dikira haram”.

“Perlu diketahui, babi merupakan tergolong dalam najis ‘ainiyyah iaitu zatnya dapat dilihat, dicium dan dirasa berdasarkan nas al-Quran, dalil dan al thubut yang qat’ie. Maka tahwil yang diusahakan untuk menukar babi kepada benda lain sama sekali tidak merubah kenajisannya,” katanya.

Justeru, beliau berharap penjelasan diberikan dapat merungkai kekeliruan sesetengah pihak yang mungkin beranggapan bahawa daging atau gelatin babi apabila ditransformasikan dan menjadi sebati sebagai makanan, maka statusnya menjadi halal dan harus dimakan.

“Bagi mendapatkan maklumat lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang Dr Yusuf atau merujuk kepada Fiqh Al-Jaaliyat Al-Islamiyyah Fil Gharb (Fiqh Untuk Penduduk Islam di Negara Barat),” katanya.

Sumber : SINI

Ustaz Zamihan al Ghari :

Dalam mazhab Asy Syafie, Imam Asy Syafie dalam kitab al Umm berkata :

Jika anjing atau babi meminum air dalam sebuah bekas, maka tidak bersih bekas berkenaan kecuali ia dibasuh dengna tujuh kali basuhan. – al Umm, jld 1.

Imam an Nawawi menyebutkan :

Najis itu ialah sekalian cecair yang memabukkan, anjing, babi, anak yang terbit dari keduanya, bangkai darah, nanah, muntah, tahi, kencing, mazi, wadi, mani haiwan yang tidak boleh dimakan – Minhaj at Tholibin.

Imam al Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan

haram memakan babi dan maka “Rijs” itu ialah laknat maka maksud ayat menghendaki Allah melaknat orang yang memakan Babi dan lainnya.

Imam al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya bahawa

makna “Rijs” iaitu haram. Yakni perbuatan memakan makanan yang mengandungi unsur Babi adalah haram dimakan. Imam al-Qurthubi dan Imam al-Baghawi mengulas perkataan “Rijs” menerusi surah al-An’am ayat 145.

Isu istihalah najis sepatutnya tidak berbangkit. Ini kerana ia istilah feqah yang hanya digunakan dalam mazhab Hanafi sahaja. Walaupun Imam Abu Hanifah setuju unsur babi menjadi istihalah (transformasi) pada ain, warna, bau dan rasa.. tetapi ia hanya melibatkan unsur yang kecil atau sedikit atau seperti molekul yang sukar diasingkan dari unsur yang halal dan dengan peratusan yang terlalu kecil. Sungguhpun begitu, ia dibantah oleh Imam Abu Yusuf yang menyetujui pendapat jumhur ulamak bahawa unsur babi dalam semua keadaan pun tetap dikira haram kecuali dalam kes darurat.

Justeru, dalam mazhab jumhur ulamak ada kaedah lain dinamakan istihlak (kebinasaan unsur). Jumhur ulamak mengatakan ianya hanya berlaku bari arak yang bertukar menjadi cuka secara semula jadi. Jumhur juga mensyaratkan terhapusnya unsur najis yang mungkin tercampur unsur halal yang banyak lagi suci. Ia seperti kes air yang melebihi dua butir kolah. Menurut saintis, unsur babi tidak akan berubah walaupun dibersihkan dengan asid, hydrolisi atau penstrilan dengan suhu yang tinggi. Jika berubah sekalipun, ia tetap kekal berstatus najis mughallazah (najis berat) sampai kiamat.

Sumber : https://www.facebook.com/zamihan/posts/900848629940877