Syaikh Mutawalli asy-Sya’raawi rahimahullah pernah menyatakan bahawa:-
Peristiwa mawlid Junjungan Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang paling besar sepanjang sejarah. Bahkan lebih besar dari peristiwa diciptanya seluruh alam, kerana baginda datang dengan ajaran Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Tiada keraguan bahawa lahirnya Junjungan Nabi SAW ke dunia ini adalah sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Maka sudah pasti dan semestinya segala isi alam ini bergembira dan bersukacita dengan kehadiran Rahmat bagi sekalian alam ini. Hanya golongan yang dilaknat Allah SWT sahaja yang tidak merasa gembira dengan dengan hadirnya Rahmat tersebut kerana mereka telah dijauhkan daripada segala rahmat. Oleh itu, tidak pelik jika Iblis dan konco – konconya daripada kalangan syaitan bersedih dan berduka dengan kelahiran Junjungan Nabi SAW, sehingga diriwayatkan bahawa Iblis terkutuk meraung – raung kesedihan atas lahirnya Junjungan Nabi SAW.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan dalam karya beliau, al-Bidayah wan Nihayah, jilid 2, halaman 166, bahawa Imam as-Suhaili rahimahullah menceritakan yang Iblis telah meraung kesedihan pada 4 ketika: (1) ketika dia dia dilaknat Allah SWT; (2) ketika dia dihalau; (3) ketika Junjungan Nabi SAW dilahirkan dan (4) ketika surah al-Fatihah diturunkan.

Oleh itu, sayogianya kita menjauhi perbuatan Iblis yang benci dan berdukacita dengan kelahiran Junjungan Nabi SAW. Kita hendaklah sentiasa bergembira dan memperingati akan kelahiran Junjungan Nabi SAW sebagai tahadduts bin ni’matillah dalam rangka mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang besar kepada kita. Mudah-mudahan hidup dan mati kita diberkatiNya sentiasa.