~ Buat yang bertanya kepada al-fagir tentang ‘bubur ‘asyura’, maka inilah yang dapat dikongsikan bersama ~ Mengenai Tradisi Kacau (Memasak) Bubur ‘Asyura Sepertimana yang al-Fagir pernah tulis pada awal Muharram 1429 dulu iaitu satu tradisi yang diadakan dikampung-kampung adalah membuat bubur ‘Asyura, maka hari ini al-Fagir ulang semula. Adapun mengenai tradisi ini ada disebut didalam kitab Jam’u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid yang dikarang oleh al-‘Allamah Syaikh Daud bin ‘Abdullah al-Fathani iaitu pada halaman 132: (Dan kata) Syeikh Ujhuuri dan aku lihat bagi orang yang lain nashnya bahwasanya [Nabi] Nuh [عليه السلام] tatkala turunnya dari safinah [bahtera] dan orang yang sertanya mengadu kepadanya dengan lapar dan telah habis segala bekal mereka itu. Maka menyuruh akan mereka itu bahwa mendatangkan dengan barang yang lebih daripada bekal mereka itu. Maka mendatangkan ini dengan segenggam gandum, dan ini dengan kacang ‘adas dan ini dengan kacang ful [pol] dan ini dengan setapak tangan kacang himmasun [kacang kuda] hingga sampai tujuh biji-bijian bagi jenisnya dan adalah ia pada hari ‘asyura, maka mengucap Nabi Nuh عليه السلام dengan bismillah dan dimasakkan dia, maka sekaliannya dan kenyang mereka itu dengan berkat Sayyiduna Nuh عليه السلام . Firman Allah Ta’ala: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم [Maksudnya] Dikatakan: Hai Nuh, turunlah olehmu dengan sejahtera daripada Kami dan berkat atasmu dan atas umam [umat-umat] sertamu dan umam [umat-umat] yang Kami sukakan mereka itu. [Surah Hud: 48] (Dan) adalah demikian ini pertama-tama makanan yang dimasakkan diatas muka bumi kemudian daripada taufan. Maka mengambil segala manusia akan dia sunat pada hari ‘asyura dan adalah padanya itu pahala yang amat besar bagi orang yang mengerjakan yang demikian itu dan memberi maka segala fuqara [orang-orang yang faqir] dan masaakin [orang-orang yang miskin], maka dinamakan bubur ‘asyura. Dan jika bid’ah sekalipun, [maka ia] bid’ah hasanah dengan qasad itu. http://al-fanshuri.blogspot.com/2010/12/muharram-1432-apa-nak-buat.html