Posted by epondok di Oktober 19, 2013

Rate This

Oleh Wan Roslili Abd Majid

Bapa wajib melaksanakan tanggungjawab menjadi ketua keluarga untuk diteladani

Raja Ali Haji, dalam syairnya, Nasehat kepada Anak mengungkap nasihat, teguran dan panduan bermakna buat generasi muda. Nasihat itu berkisar mengenai lima perkara iaitu tanggungjawab sebagai pemimpin, keutamaan akhlak, budi bahasa, adab susila, galakan menuntut ilmu, selain kepentingan mengawal hawa nafsu.
Kelima-lima perkara itu merangkumi tanggungjawab dipikul dan cabaran akan dihadapi mereka sepanjang kehidupan. Syair pujangga Melayu-Bugis yang berasal dari Kepulauan Riau itu menunjukkan pentingnya nasihat dalam kehidupan seseorang remaja dan belia.

Diriwayatkan, Saidina Umar bertanya kepada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, kami menjaga diri kami sendiri. Tetapi bagaimana pula kami dapat menjaga keluarga kami? Baginda SAW menjawab: Kamu melarang mereka daripada melakukan apa yang dilarang Allah dan memerintahkan mereka supaya melakukan apa yang diperintahkan Allah atas kamu. Yang demikian itu menjadi perisai antara diri mereka dengan neraka.”

Pemimpin keluarga teladan anak

Apatah lagi nasihat daripada seorang bapa yang memikul tanggungjawab sebagai pemimpin keluarga. Pemimpin yang dipandang tinggi dan dijadikan teladan oleh anak-anaknya dalam melayari kehidupan serba menguji.

Tanggungjawab besar dipikul bapa dijelaskan oleh al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam memelihara ahli keluarga daripada api neraka dengan kewajipan menggalakkan keluarga menunaikan solat serta tekun melakukannya.

Diriwayatkan, Saidina Umar bertanya kepada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, kami menjaga diri kami sendiri. Tetapi bagaimana pula kami dapat menjaga keluarga kami? Baginda SAW menjawab: Kamu melarang mereka daripada melakukan apa yang dilarang Allah dan memerintahkan mereka supaya melakukan apa yang diperintahkan Allah atas kamu. Yang demikian itu menjadi perisai antara diri mereka dengan neraka.”
Ibn al-Munzir dan al-Hakim serta perawi lain meriwayatkan daripada Saidina Ali bahawa beliau mengatakan ayat itu menerangkan kewajipan mendidik diri serta anggota keluarga mengenai kebaikan.

Sebilangan orang bersungguh-sungguh melunaskan tanggungjawab itu kerana menyedari hakikat mereka akan dipersoal mengenai tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Mereka bukan sekadar bertanggungjawab menyediakan nafkah, makan dan minum serta keperluan lainnya sebaliknya perlu berusaha keras mendidik keluarga mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Tanggungjawab mendidik ahli keluarga

Justeru, setiap suami atau bapa perlu sentiasa bermuhasabah dan bersedia memperbaiki diri. Tanggungjawab mendidik ahli keluarga, khususnya anak-anak tidak harus diserahkan sepenuhnya kepada orang lain seperti guru.

Jika kemampuan dan kekurangan ilmu selain keterbatasan waktu menjadi alasannya, maka haruslah permasalahan itu diatasi sedaya mungkin. Bapa harus menyedari keupayaan serta kewibawaan dirinya sebagai teladan dan pembimbing anak-anaknya perlu ditingkatkan.

Hal ini mengambil kira bahawa anak semakin dewasa dan dengan dunia semakin rencam dan cabaran pula semakin besar. Kerencaman dunia membawa bersama perubahan yang tidak terduga.

Perubahan secara fizikal itu turut melunturkan nilai mulia yang tersemai sekian lama dalam setiap keluarga dan masyarakat. Jika dulunya urusan dan permasalahan keluarga turut dibantu anggota keluarga yang besar, saudara serta jiran tetangga, kini nilai itu dirasakan begitu asing sekali.

Malah, tidak mustahil individu yang cuba menerapkannya kembali ditimpa kemudaratan tertentu. Niatnya yang luhur belum tentu dibalas secara setara.

Suami atau bapa juga tidak wajar sama sekali menyerahkan tanggungjawab mendidik dan menguruskan anak-anak kepada isteri semata-mata. Hal ini barangkali disebabkan tanggapan tanggungjawab menyediakan nafkah sudah memadai.

Malah, sudah terlalu berat untuk membolehkan ia melaksanakan tugas mendidik dan membentuk keperibadian anak-anak. Dengan demikian, dibiarkan isterinya mengatur, merencana dan mengatasi apa juga permasalahan yang timbul.

Maka sudah tentulah si isteri dilanda kesulitan berganda kerana bebanan yang seharusnya dikongsi bersama akhirnya dipikul bersendirian. Realiti yang dapat dilihat ini membolehkan kita membuat rumusan tertentu. Antaranya, sistem pendidikan negara belum mampu melahirkan insan yang memiliki ilmu, kebijaksanaan dan berwibawa untuk memainkan peranan dengan berkesan termasuk sebagai ibu bapa.

Justeru, perubahan yang bakal dilaksanakan terhadap sistem pendidikan kini yang lebih berorientasikan peperiksaan benar-benar diharap dapat mengatasi kelemahan itu.

Sistem pendidikan yang lebih menumpukan pada garapan kemahiran tertentu diharap dapat melahirkan ibu bapa yang berkeupayaan melaksanakan tanggungjawab memberikan pendidikan asas, iaitu keimanan dan keagamaan.

Kemahiran ibu bapa

Menyampaikan pendidikan itu, sudah tentu nasihat dan peringatan sentiasa diselitkan. Hubungan erat telah terjalin antara bapa dengan anak berasaskan pendidikan, nasihat dan peringatan. Andai berlaku salah laku, anak tidak berasa janggal ditegur, dinasihati malah dihukum.

Apabila nasihat bapa mudah diterima, akhlak anak akan dibentuk, keperibadiannya diperkukuh dan nafsunya dididik untuk dilentur. Maka tidak asing baginya mendengar ungkapan nasihat.

Raja Ali Haji berkata, “Nasihat ayahanda anakanda fikirkan, keliru syaitan anakanda jagakan, orang berakal anakanda hampirkan, orang jahat anakanda jauhkan. Inilah nasihat ayahanda tuan, kepada anakanda muda bangsawan, nafsu yang jahat anakanda lawan, supaya kita jangan tertawan.”