Oktober 9, 2013 — sulaiman
…. maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu. Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa. (An-Najm:32).

Janganlah memuji diri sendiri atau bersikap sombong apabila memiliki sesuatu kelebihan atau ilmu. Hanya Allah SWT sahaja yang sama dengan pujian yang dilafazkan. Allah SWT layak dipuji kerana semua makhluk adalah ciptaannya.

Al-Anaam [1] Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang; dalam pada itu, orang-orang kafir menyamakan (sesuatu yang lain) dengan tuhan mereka.

Al-Fatir [1] Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap: dua, tiga dan empat; Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakanNya apa jua yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Al-Kahfi [51] Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuKu menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain; dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu.

Advertisements