Tanggal 27 Rejab sentiasa diperingati oleh umat Islam sebagai tarikh berlakunya Israk dan Mikraj Junjungan Nabi SAW. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ketika itulah Allah memberikan satu anugerah agung buat Junjungan Nabi SAW dan umat baginda sekaliannya. Anugerah yang merupakan talian kita untuk berhubung dan bertaqarrub dengan Allah SWT dalam bentuk sholat fardhu yang lima. Pentingnya fungsi sholat sebagai sarana bertaqarrub kepada Allah SWT sehingga dikatakan bahawa “ash-sholatu mi’rajul mu`min – sholat itu mikraj bagi orang – orang yang beriman”, sebagaimana disebut antaranya oleh Imam as-Sayuthi rahimahullah dalam syarah beliau bagi Sunan Ibnu Majah, Imam an-Naisaburi rahimahullah dalam tafsirnya, Imam al-Munawi rahimahullah dalam “Faidhul Qadir” dan Syaikh al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya “Ruhul Ma`ani”.

Sungguh tiada satu ibadah pun yang dapat menandingi keutamaan sholat. Imam ad-Dailami rahimahullah meriwayatkan bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda, yang mafhumnya: “Sesungguhnya Allah tiada memfardhukan akan sesuatu yang lebih utama daripada at-Tawhid (yakni mengesakan Allah SWT) dan sholat. Jika sekiranya ada sesuatu yang lebih utama daripada keduanya, pasti ianya akan difardhukan ke atas para malaikat, padahal para malaikat itu sebahagiannya rukuk selama-lamanya dan sebahagian lagi sujud selama-lamanya”.

Mawlana Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah dalam memperikan keagungan dan keutamaan sholat menulis dalam “Munyatul Musholli” halaman 12 sebagai berikut:-
” Kata setengah ulama :- “Telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah SWT membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 shaf daripada malaikat, pada tiap – tiap shaf tujuh puluh ribu. 10 daripadanya berdiri, tiada rukuk dan 10 rukuk, tiada sujud dan 10 sujud, tiada angkat kepalanya dan 10 duduk, tiada berdiri. Dan dihimpun akan sekalian amal mereka itu bagi hambaNya yang mu`min di dalam dua rakaat yang disembahyangkan keduanya. Maka tilik olehmu akan besar pemberian Allah dan kurniaNya atas segala hambaNya yang mu`minin.”
Yakni, segala perbuatan sholat itu dibahagikan Allah perlakuannya kepada 40 shaf para malaikat yang pada setiap shaf itu terdapat 70,000 malaikat menjadikan keseluruhan malaikat tadi adalah 2,800,000 makhluk agung yang maksum bernama malaikat….. Allahu…Allah. Namun, dalam 40 shaf tersebut, tiada satupun malaikat yang mendirikan sholat itu secara sempurna dengan qiyam, rukuk, sujud dan qu`udnya. 10 shaf daripada malaikat tersebut hanya qiyam sahaja selama-lamanya tanpa rukuk, 10 shaf rukuk selama-lamanya, 10 shaf sujud selama-lamanya dan 10 shaf duduk selama-lamanya. Maka dengan kemurahan Allah SWT, jika seseorang mu`min mendirikan dua rakaat sholat, maka ganjaran sekalian amalan para malaikat yang 40 shaf tersebut yang jumlah mereka adalah 2,800,000 akan diberikan kepada orang mu`min tersebut ….. `adhzim …`adhzimmmm…

Seterusnya Mawlana Syaikh Daud rahimahullah meneruskan lagi:-
Pada riwayat Jabir dan Mu’adz radhiyaAllahu ‘anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah SAW ke langit melihat ia pada langit dunia, malaikat berdiri selama-lamanya. Dijadikan Allah akan mereka itu menyebut dzikir akan Dia, tiada rukuk. Dan pada langit yang kedua, rukuk selama-lamanya, tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya. Dan pada langit yang ketiganya, sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya melainkan ketika memberi salam Rasulullah akan mereka itu, maka diangkatkan kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah. Kemudian maka sujud pula selama-lamanya, maka kerana inilah dituntut dua kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Dan pada langit yang keempat, tasyahhud mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang kelimanya, mengucap tasbih dan berdzikir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam, mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh, malaikat mengucap “Ya Salaam” masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka cita hati Rasulullah dan ingin bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Maka telah mengetahui Tuhannya yang al-Khallaqul ‘Alim akan cita niatnya serta sudah diketahui pada azalnya, dihimpunkan segala ibadat malaikat yang dalam tujuh petala langit itu di dalam dua rakaat sembahyang kerana memuliakan niatnya dan umatnya. Kata Mu`adz dan Jabir: ” Maka barangsiapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia, dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuknya dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat tujuh petala langit dan barang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah ta`ala”.
Oleh itu, hendaknya kita syukuri anugerah agung daripada Rabbul Jalil `azza wa jalla ini. Sholat fardhu yang lima hendaklah sentiasa kita jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya, di samping memperbanyakkan sholat – sholat sunnat dan nawafil. Sungguh ganjaran ibadat sholat ini tiada tara, atasnya wajib kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka-mereka yang mendirikan sholat dengan sempurna zahir dan batin….Allahumma aaamiin.

http://bahrusshofa.blogspot.com/2013/06/anugerah-agung.html