Peranan Para Ulama’ Al-Azhar dalam Perkembangan Ilmu-ilmu Aqliyyah (1)

Peranan Para Ulama’ Al-Azhar dalam Perkembangan Ilmu-ilmu Aqliyyah:
Sumbangan Ke Arah Membina Pertahanan Pemikiran Umat Islam
Daripada Serangan Pemikiran (1)

Pendahuluan

Seorang tokoh sejarah bernama Sheikh Abu Muhammad al-Hasan al-Laithi pernah menyebut dalam kitab beliau “Fadha’il Misr wa Akhbaruha wa Khawwashuha”: Mesir merupakan sebuah negara hikmah dan ilmu. Daripadanyalah, keluarnya para bijaksana lalu mereka memakmurkan dunia dengan perkataan, kebijaksanaan dan pentadbiran mereka.” [m/s: 15]

Ini menunjukkan, sejak Mesir dibuka oleh para sahabat r.a. yang dipimpin oleh Saidina ‘Amr bin al-Ash r.a., ianya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Bermula dengan perkembangan hadis dan fiqh terutamanya pada zaman Imam al-Syafi’e r.a., sehinggalah akhirnya perkembangan ilmu-ilmu aqliyyah dan naqliyyah yang lain.

Tokoh ilmuwan Islam terkenal iaitu Sheikh Ibn Khaldun juga menggambarkan Mesir, terutamanya Kaherah, sebagai sebuah bandar yang dibangunkan dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Ia disebut di dalam karya beliau yang masyhur iaitu Muqoddimah Ibn Khaldun. Ketika kejatuhan tradisi keilmuan di Baghdad dengan serangan tentera Tatar pada tahun 656 Hijriyyah, kota Kaherah menjadi pusat keilmuan yang paling terkenal dalam dunia Islam. Ia terus berkembang di tangan al-Jami’e al-Azhar.

Al-Azhar sebagai sebuah institusi pendidikan dan pengajian ilmu-ilmu agama mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Namanya sahaja disebut-sebut oleh para ilmuwan dan ulama’ Islam sejak zaman berzaman. Ia bukan sekadar institusi yang melahirkan ulama’-ulama’ yang agung, bahkan juga mengembangkan ilmu-ilmu baharu di samping mempertahankan warisan kerangka kefahaman ilmu-ilmu agama yang sahih sejak ianya dipegang oleh para ulama’ ahli sunnah wal jamaah.

Sebagaimana para ulama’ adalah golongan yang bertanggungjawab dalam menjaga bidang agama umat Islam samada dari sudut pembelajaran (ta’lim), penerapan dan pembangunan kemasyarakatan dengan nilai ajaran agama tersebut, maka, institusi seperti al-Azhar juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menempatkan perkembangan kesarjaan umat Islam dan keilmuan mereka di samping membangungkan potensi para ulama’ dan ilmuwannya.

Ia terus menempuh cabaran masa dan kesemasaan sehingga terus subur membawa fikrah kefahaman Islam yang sahihnya sepanjang zaman. Tidak dapat dinafikan bahawasanya, sebagaimana institusi-institusi pengajian dan pendidikan yang lain, ianya mempunyai pelbagai bentuk perkembangan samada positifnya mahupun negatif. Namun, perkembangan positif yang berlaku di al-Azhar bahkan yang dilakukan oleh al-Azhar menyebabkan para pengkaji sejarah lebih fokus terhadap sudut positifnya berbanding negatifnya. Ini kerana, al-Azhar itu sendiri adalah sebuah institusi yang telah banyak menyumbang dalam perkembangan tamadun Islam secara umum, dalam bidang ilmu pengetahuan masyarakat Islam secara khusus.

Bersambung…