Pengenalan Surah al-Ikhlas

Surah Al-Ikhlas merupakan antara surah yang mempunyai ketinggian kedudukannya dalam Al-Qur`an. Ia dinilai sebagai Surah Makiyyah yang mana intipatinya banyak berkisar tentang tauhid dan sifat-sifat ketuhanan.

Secara asasnya, al-Qur`an dari sudut penurunannya terbahagi kepada dua jenis iaitu:

Pertama: Makki: Ayat yang diturunkan sebelum Hijrah.

Kedua: Madani: Ayat yang diturunkan selepas Hijrah. Samada diturunkan di Makkah mahupun di Madinah. Walaupun ianya diturunkan pada masa haji di Makkah dan sebagainya, masih dikira sebagai Madani, kerana diturunkan selepas hijrah.

Maka, surah Al-Ikhlas adalah surah Makkiyyah iaitu yang diturunkan sebelum Hijrah. Surah Makkiyyah ada lapan puluh lima (85) surah semuanya. Imam al-Zakrkashi menyebutkan dalam kitab al-Burhan fi Ulum al-Qur`an bahawasanya, surah al-Ikhlas diturunkan di Makkah selepas surah An-Nas, iaitu surah yang ke-21 daripada 85 surah Al-Makkiyyah tersebut.

Imam Qatadah menyebutkan:

إن الله أسس السماوات السبع والأرضين السبع على هذه السورة ” قل هو الله أحد

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah SWT mengasaskan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh ini di atas surah Qul Huwallahu Ahad ini” [al-Istizkar oleh Imam Ibn ‘Abd al-Barr]

Maksudnya, di atas asas ketauhidan dan kekuasaan Allah SWT sebagaimana yang disebut secara ringkasnya dalam surah Al-Ikhlas ini. Ini menunjukkan betapa surah Al-Ikhlas ini mengandungi pelbagai rahsia, makna ketauhidan dan asas-asas hubungan kehambaan dengan Allah SWT.