Syaikh Suhaimi Ulama Besar Dunia Melayu

Ketika ese tengah mengemas kutub khanah, ese terjumpa sesalinan kertaskerja yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Wan Mohd. Shaghir rahimahullah yang ese perolehi daripada beliau suatu ketika dahulu. Kertas kerja tersebut telah sekian lama ada dalam simpanan ese, namun baru sat tadi sompek den telek. Ianya adalah kertas kerja yang telah dibentangkan oleh almarhum pada 29 Mei 2005 / 20 Rabi`ul Akhir 1426 sempena memperingati 100 tahun kewafatan Syeikh Ahmad al-Fathani rahimahullah. Di bawah tajuk “Sanad Keilmuan Syeikh Ahmad al-Fathani Dengan Ulama` Selangor”, beliau menyentuh sedikit mengenai Sayyidisy Syaikh Muhammad as-Suhaimi rahimahullah yang ingin ese kongsikan di sini. Mudah-mudahan ada faedahnya, lebih-lebih lagi setelah nama ulama ini sedikit sebanyak telah tercalar akibat perbuatan tidak bertanggungjawab pihak – pihak tertentu seperti Jemaah al-Arqam yang telah diharamkan. Pada halaman 18 – 21, almarhum Ustaz Wan Mohd Shaghir menulis sebagai berikut:-

SYEIKH MUHAMMAD AS-SUHAIMI
Nama sebenar ialah Syeikh Muhammad bin `Abdullah al-Wanasabaniyi (Wonosobo). Nama yang sangat dikenali ialah Syeikh Muhammad Suhaimi atau Syeikh Suhaimi saja. Nama lengkap ulama keturunan Nabi Muhammad SAW ini tidak perlu saya bicarakan lagi kerana telah lengkap disebut dalam buku “Manakib asy-Syeikh as-Sayyid Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi” yang ditulis oleh anak beliau Syeikh Muhammad Fadhlullah Suhaimi. Syeikh Muhammad Suhaimi dilahirkan di Kota Sudagaran, Wonosobo, Jawa Tengah, 1259H / 1843M, wafat di Kampung Teluk Pulai, Klang, Selangor, 21 Rejab 1343H / 15 Januari 1925M. Mendapat pendidikan awal di Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Banyumas, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Termas memang telah melahirkan ulama yang sangat terkenal, di antara mereka yang sangat menonjol ialah Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi, ulama besar dalam Mazhab Syafi`ie yang telah membahas ilmu hadits yang cukup mendalam. Ayah beliau ini bernama Kiyahi Haji `Abdullah bin `Abdul Mannan at-Tarmasi juga seorang ulama besar. Memperhatikan tahun kelahiran Syeikh Muhammad Suhaimi (1259H / 1843M) dan kewafatan Kiyahi Haji `Abdullah bin `Abdul Mannan Termas (wafat di Makkah, 1314H / 1896M) kedua-dua ulama yang tersebut seangkatan. Dipercayai kedua-dua mereka telah belajar kepada seorang ulama besar, yang dipercayai pengasas Pondok Pesantren Termas. Beliau ialah Kiyahi Haji `Abdul Mannan bin `Abdullah bin Ahmad Termas (wafat Syawal 1282H / 1865M).

Walau pun Syeikh Muhammad Suhaimi yang lahir tahun 1259H / 1843M, yang bererti beliau lebih tua dari Syeikh Ahmad al-Fathani yang lahir tahun 1272H / 1856M, namun kedua-duanya belajar kepada ulama-ulama di Makkah yang masyhur pada zaman itu. Ulama-ulama itu ialah Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan (Mufti Makkah), Saiyid Abu Bakar Bakri Syatha, Syeikh Nawawi al-Bantani, Saiyid `Abdullah az-Zawawi dan lain-lain. Syeikh Ahmad al-Fathani belajar kepada ulama – ulama bangsa Arab tersebut ketika masih dalam usia belasan hingga dua puluhan tahun, sebelum beliau pergi ke Mesir. Beliau ke Mesir sekitar tahun 1292H / 1875M dan pulang ke Makkah sekitar tahun 1300H / 1882M. Oleh sebab Syeikh Muhammad Suhaimi berada di Makkah juga sekitar tahun 1300H / 1882M, maka dapat diambil kesimpulan tentu ada hubungan antara kedua-dua ulama itu. Pada tahun 1300H / 1882M itu pula Syeikh Ahmad al-Fathani telah aktif mengajar di Masjid al-Haram dan pelbagai aktiviti lainnya.

Mengenai Syeikh Muhammad Suhaimi saya masukkan ke dalam kertas kerja ini hanyalah sebagai pengenalan ringkas saja kerana beliau juga telah berjasa dalam penyebaran Islam di dalam kerajaan Selangor terutama di Klang. Sebenarnya peranan beliau jauh lebih luas daripada itu, kerana namanya juga termasyhur di Singapura, Jawa dan Bangkok dalam lingkungan orang – orang Jawa di sana. Rasanya saya tidak perlu mengungkapkan kisah-kisah “keramat” (karamah) yang telah digambarkan dalam manaqib beliau, tetapi di sini saya lebih mengemukakan yang lebih bercorak fakta yang tidak dapat ditolak. Dengan memperkenalkan beberapa buah karangan beliau yang sangat tinggi nilai keilmuan Islam yang terkandung di dalamnya bererti mengembalikan nama Syeikh Muhammad Suhaimi sebagai seorang ulama besar dunia Melayu yang pernah dinodai namanya oleh pihak-pihak tertentu yang buta sejarah dan tidak bertanggungjawab. Karangan-karangan Syeikh Muhammad Suhaimi semuanya ditulis dalam bahasa Arab, senarainya adalah sebagai berikut:-
الفتوحة الإلهية في بيان كيفية الطريقة الغزالية , diselesaikan Zohor, hari Rabu, tahun 1312H. Kandungan membicarakan Thariqat al-Ghazaliyah, iaitu thariqat yang dibangsakan kepada Imam al-Ghazali. Pada muqaddimah penulis menyebut bahawa beliau adalah murid Syeikh Nawawi (al-Bantani) pada bahagian akhir yang mengajar thariqat ini ialah Syeikh Muhammad Ismail bin Muhammad Salim. Semua perbicaraan dilengkapi dengan hadits. Cetakan kedua, tanpa nama percetakan, tanpa tarikh, dicetak di Singapura.
المعدن الأسرار جليلة الإعتبار , diselesaikan di Singapura, pada waktu `Ashar, hari Isnin, 20 Rejab tahun 1312H. Kandungan pada muqaddimah penulis menyebut nama lengkapnya, dan dinyatakan negeri asalnya Wonosobo. Keseluruhan kandungan terdiri dari tujuh belas Bab dan satu Khatimah. Bab Yang Pertama Mengenai Fadhilat al-Quran. Bab Yang Kedua Mengenai Orang Yang Meringan-ringankan al-Quran. Bab Yang Ketiga Fadhilat لقد جآءكم (Dua Ayat Akhir Surah at-Taubah). Bab Yang Keempat Fadhilat Doa Nabi Yunus. Bab Yang Kelima Fadhilat Ayat al-Kursi. Bab Yang Keenam Fadhilat Surah al-Ikhlas. Bab Yang Ketujuh Tentang Membenci Shahabat Nabi SAW. Bab Yang Kedelapan Tentang Sayyidina Abu Bakar Shiddiq RA. Bab Yang Kesembilan Tentang Sayyidina `Umar RA. Bab Yang Kesepuluh Tentang Kelebihan Shahabat. Bab Yang Kesebelas Tentang Sayyidina `Utsman RA. Bab Yang Kedua belas Tentang Kelebihan Tiga Khulafa` ar-Rasyidin. Bab Yang Ketigabelas Tentang Sayyidina `Ali RA. Bab Yang Keempatbelas Tentang Sepuluh Shahabat Yang Masuk Syurga. Bab Yang Kelimabelas Tentang Imam Mahdi. Bab Yang Keenambelas Tentang Tanda – Tanda Keluar Imam Mahdi. Bab Yang Ketujuhbelas Tentang Keluar Masih ad-Dajjal. Khatimah Tentang Hikayat Iblis Bertemu Rasulullah SAW. Semua perbicaraan adalah berdasarkan hadits. Cetakan kedua, tanpa nama percetakan, tanpa tarikh, dicetak di Singapura.
رسالة القدسية في معرفة صفات الله بدلائل القرانية , diselesaikan Zohor, hari Ahad, 28 Jumadits Tsani 1317H. Kandungan membicarakan `aqidah. Dicetak di atas batu cetak Haji Muhammad Amin, Singapura, Kampung Melayu, pada bulan Rabi`ul Akhir 1319H.
كتاب الدلالة في تحرير ادلة القبلة و الأهلة , diselesaikan di Singapura, hari Sabtu, 20 Rabi`ul Awwal 1319H. Kandungan membicarakan ilmu falak dan hisab. Dicetak di atas batu cetak Haji Muhammad Amin, Singapura, Kampung Melayu, pada bulan Rabi`ul Akhir 1319H.
Inilah sekelumit yang telah ditulis oleh almarhum TG Haji Wan Shaghir. Selain karya-karya tersebut, Syaikh Suhaimi juga mempunyai karya mengenai kisah mi’raj Junjungan Nabi SAW berjodol “Nafahatul `Anbariyyah fi Qissati Mi’raji Khairil Bariyyah `alaihi afdhalus shalaah wa azkat tahiyyah” dan sebuah kitab mengenai kelebihan membaca mawlid Junjungan Nabi SAW dengan jodol “an-Nafahatul Miskiyyah fi fadhilati qiraati mawlidi Khairil Bariyyah `alaihi afdhalus shalaah wa azkat tahiyyah”. Menurut keterangan ahli keluarga beliau, ada lagi kitab – kitab karangan beliau yang masih dalam bentuk manuskrip belum bercetak. Ternyata bahawa Kiyai Agung Muhammad bin `Abdullah as-Suhaimi adalah seorang ulama besar yang mempunyai jasa dalam penyebaran dakwah dan ilmu Islam di rantau kita…… al-Fatihah