Majlis Sama’ Sunan al-Tirmizi

Insya’ Allah…Selepas pernah mengkhatamkan kitabSahih al-Bukhari,

Syeikh Muhammad ‘Awadh al-Manqusy akan mengkhatamkan pula kitab Sunan@ Jami’ al-Tirmizi.

Para pencinta majlis ilmu, dijemput untuk turut serta..