Ulama Beristighasah dengan Imam Utsman al-Salaliji al-Fasi

Salah satu amalan yang dianggap bid’ah bahkan sampai pada derajat kufur oleh kelompok Salafi adalah beristighasah di maqam para Nabi, wali, dan ulama. Bagi mereka ia bukanlah perkara khilaf, akan tetapi merupakan sebuah perkara yang mujma’ alaih.
Sedangkan ulama Aswaja Asy’ariyyah dan Mathuridiyyah pula berpendapat bahwa perkara ini khilaf dan ia adalahjawaz. Hujjahnya adalah hadis yang terdapat dalam Fath al-Bari tentang orang yang buta beristighasah dengan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, Imam Syafi’i sendiri beristighasah di makam Imam Abu Hanifah seperti yang direkodkan dalam kitab Tarikh al-Baghdadi.
Di luar perdebatan antara kesahihan dan hujjah kedua sumber tersebut, juga tidak dimenafikan adanya hujjah-hujjah yang lain, di sini penulis ingin menceritakan sebuah sumber lagi yang berfaedah bahwa istighasah di makam seorang wali atau ulama bukanlah suatu isu di zaman sebelum Syaikh Ibn Taimiyyah dan sewaktu dengannya.
Tersebut dalam kitab Salwatu al-Anfas oleh Muhamamd bin Ja’far bin Idris al-Kattani yang menceritakan ulama-ulama dan wali yang dikuburkan di kota Fes, Morocco; bahwa salah seorang ulama agung Barat Islam (الغرب الإسلامي) adalah Syaikh Abu Amr Utsman al-Salaliji al-Fasi, yaitu seorang pakar ilmu usul juga fiqh dalam ilmu fiqh Maliki beliau dikebumikan di Fes, dan masyarakat sejak dahulu pergi ke maqam beliau untuk beristighasah.
Perlu diketahui Imam al-Salaliji adalah ulama yang mengarang kitab al-Akidah al-Burhaniyyah wa al-Fusul al-Imaniyyah yaitu sebuah kitab yang memperkasa akidah Asy’ariyyah di Barat Islam. Beliau jugalah yang mengenalkan sistem dirayah di Jami’ Qarawiyyin, Fes. Seorang ulama yang agung, ulama sufi yang mahir dengan kitab al-Irsyad karangan Imam al-Haramayn guru kepada Imam al-Ghazali.
Nukilan kitab Salwatu al-Anfas Juz 2 Hal. 242 adalah sebagai berikut:
توفي بمدينة فاس يوم الأحد الحادي والعشرون من جمادي الأخيرة عام أربعة وستين وقيل عام أربعة وتسعين وخمسمائة. ودفن بهذا الخارج بإزاء ضريح سيدي دراس ابن إسماعيل ملاصقا لروضته. قال في كتاب “التفكر والاعتبار”: [وقبره هنالك مشهور عند العلماء يزار والدعاء عند ضريحه مستجاب. وقد كان شيخنا ووالد والدنا أبو عبد الله سيدي محمد بن عطية يعني السلوي الأندلسي دفين الجبيل من فاس الأندلسي يلازم زيارته عند صلاة العصر من ليلة الجمعة ويحض أصحابه على زيارته وكذلك الفقيه الأستاذ سيدي عبد الرحمن ابن القاضي نفعنا الله بالجميع].والله أعلم بالصواب.
Terjemahan bebas: Beliau wafat di kota Fes, pada hari Ahad, tanggal 11 Jumadil Akhir pada tahun 564 H ada yang mengatakan 590 H. Beliau dikebumikan di luar dengan berlawanan dengan maqam Sidi Daras bin Ismail bergandingan dengan taman perkuburannya. Berkata di dalam kitab “al-Tafakkur dan al-I’tibar”: “Kuburannya di situ masyhur menurut ulama, diziarahi dan berdoa disebelah makamnya adalah mustajab. Benar-benar adanya Guruku (al-Kattani) dan datukku yaitu Abu Abd al-Allah Sidi Muhammad bin Athiyyah yaitu al-Salwi al-Andalusi yang dikebumikan di al-Jubail dari Fas al-Andalus; lazim berziarah kemaqamnya ketika solat Asar Hari Jumaat dan mengajak teman-temannya untuk menziarahinya begitu juga al-Faqih al-Ustaz Sidi Abd al-Rahman bin al-Qadli – semoga Allah memanfaati kita dengan lantaran semua itu”. Hanya Allah yang tahu.
Itulah nukilan penulis tentang ulama sendiri beristighasah dengan ulama yang lain. Penulis bukan ingin mengadukan antara dalil yang memperkenan dan mengharamkan istighasah, akan tetapi penulis hanya ingin mengemukakan satu lagi bentuk riwayat yang menceritakan tentang istighasah. Itu sahaja.
WaAllahu A’lam bi al-Sawab.