Adab atau Tata Krama Ziarah Kubur

Fikih|Ibadah

Adab atau tata krama tidak hanya diperlukan ketika berhadapan dengan orang yang masih masih hidup, namun juga diperlukan ketika “menghadap” atau ziarah kepada mereka yang telah wafat

Seringkali kita melihat orang-orang yang berziarah kubur ke makam ulama atau shalihin kurang memperhatikan adab atau tata krama berziarah. Buku ini hadir untuk menyajikan adab atau tata krama berziarah kubur sesuai dengan tuntunan para salaf shalihin yang sangat penting untuk dipahami.

Buku yang dicetak dengan ukuran saku ini, juga dilengkapi dengan qosidah yang sering dibaca ketika ziarah, surat Yasin dan Tahlil.