Jauhi 7 Dosa Besar
Oktober 4, 2011 — sulaiman
Rasulullah s.a.w. bersabda Jauhilah diri kamu daripada tujuh dosa yang boleh membinasakan.Baginda ditanya:”Apakah dosa itu wahai Rasulullah?” Baginda berkata:” Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan jalan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran perang dan menuduh perempuan yang suci melakukan zina.” (Muslim)

Terdapat tujuh dosa besar yang boleh membawa kebinasaan terhadap sesiapa yang melakukannya iaitu:

1. Syirik kepada Allah- iaitu menyamakan atau memperkongsikan Allah dengan sesuatu yang lain seperti berhala, dewa, jin dengan menggangap bahawa sesuatu yang lain juga mempunyai kuasa.

2. Sihir. Mengamalkan atau mempraktikkan ilmu sihir ke atas orang lain.

3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (orang yang tidak bersalah), melainkan dengan jalan yang benar seperti untuk mempertahankan diri atau menegakkan hukum Allah (menjalankan hukuman qisas iaitu “bunuh balik” dan menjalankan hukuman bunuh ke atas mereka yang murtad setelah diberi peluang bertaubat)

4. Memakan harta anak yatim.

An-Nisaa [10] Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api Neraka yang menyala-nyala.

5. Memakan riba.

Ali-Imran [130] Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya.

6. Lari dari medan pertempuran. Dosa besar bagi mereka yang lari dari peperangan kerana takut tetapi tidak berdosa bagi mereka yang lari kerana ia adalah sebahagian taktik peperangan dan bagi mereka yang mencari perlindungan sebelum meneruskan peperangan.

7.Menuduh perempuan yang suci melakukan zina. Tuduhan zina turut dilemparkan ke atas isteri Baginda Mulia iaitu Aisyah r.a. dan akhirnya turun firman Allah s.w.t. membela dan memberitahu kesucian beliau.
Sertailah Facebook kami : http://facebook.com/pages/PONDOK-HABIB/295419981998