Jenis-jenis Perjalanan Menuju Allah s.w.t.
Perjalan Menuju Allah

Imam Al-Hakim At-Tirmizi berkata dalam kitabnya Adab Al-Muridin[1]:

Maka ahli Iradah itu ada dua jenis:

Ada sebahagian mereka yang melalui perjalan menuju pahala Allah s.w.t. maka dengan tujuan tersebut dia beribadah kepada Allah s.w.t.. Lalu, dia mengerjakan kefardhuan-kefardhuan, menjauhi perkara-perkara haram kemudian melakukan ketaatan yang sunat setakat yang mampu, dengan harapan dia selamat daripada api neraka dan sampai kepada pahala sebagaimana Allah s.w.t. janjikan kepadanya daripada amalan-amalannya.

Sebahagian daripada mereka melalui suatu jalan menuju Allah s.w.t. untuk menyembah-Nya, maka dia melakukan kefardhuan, menjauhi haram, dan sebagainya. Kemudian, dia kembali melihat batinnya lalu mendapati dalam dadanya ada pelbagai penyakit hati seperti cinta dunia, cinta ketinggian kedudukan, takabbur, tamak tenggelam dalam syahwat, tewas dengan nafsu, hasad, cintakan pujian dan sebagainya yang mana ianya membutakan hati.

Maka, hati sebegini tidak ada jalan bagi menuju Allah s.w.t. dengan kekotoran sebegini kerana pada cinta dunia itu sendiri sudah menyalahi Allah s.w.t. kerana mencintai apa yang Allah s.w.t. rendahkan. Begitu juga dalam mencintai ketinggian kedudukan bererti telah melawan Allah s.w.t.. Dalam tenggalam dalam nafsu juga ada fitnah yang besar. Pada cengkaman hawa nafsu juga ada kepincangan dan membelakangkan hak-hak Allah s.w.t.. Orang yang ditawan nafsunya bererti sedang melakukan ketaatan dengan kepincangan dan meninggalkan maksiat juga dengan hambatan. Begitulah ramai manusia menyembah Allah s.w.t. dengan hawa.

Maka, hamba ini perlu kepada kejujuran dalam setiap urusan, amalan dan waktunya lalu sibuk dia dengan memperbaiki dirinya.

Sesiapa yang mahukan pahala, memadailah dia sekadar melakukan mujahadah dalam amalan dan ikhlas dalam amalannya.

Sesiapa yang inginkan Allah s.w.t., maka dia akan melalui perjalanan dengan penuh kesungguhan di mana dia sentiasa berusaha untuk mencari kejujuran dalam batinnya sehinggalah terbuka pintu Allah s.w.t. untuknya, Jika pintu sudah terbuka, lalu Allah s.w.t. memberi kurnia-Nya kepadanya, maka itulah bekalan perjalanannya untuk menguatkan perjalanan lalu dia terus berjalan dengannya. Setiap kali dia terus berjalan, maka ditambahkan lagi segala pemberian sehinggalah dia terus mara ke hadapan. Dia sentiasa dalam keadaan begitu sehinggalah dia sampai kepada Allah s.w.t. dengan hatinya lalu disusun baginya kehampiran tersebut mengikut kadar upayanya. Maka, dialah wali Allah s.w.t. yang berdiri dengan hatinya di hadapan Tuhannya sebagaimana yang telah disusunkan baginya (peringkat tersebut). Sebahagian peringkat hati tersebut adalah, dengan amalan tersebut yang disertai hati yang kuat membawa kepada rasa cukup hanya dengan Allah s.w.t., jiwa yang sudah bersih daripada kepincangan dan kekotoran, dirinya yang sudah berpisah daripada hasutan hawa nafsu yang buruk dan tidak lagi mencintai ketinggian kedudukan dan kekotoran hati.”

[1]Adab Al-Muridin oleh Al-Hakim At-Tirmizi m/s: 33-34, Maktabah Al-Hakim At-Tirmizi, Mesir