Jom Mengaji Kitab Bidayatul Hidayah dan 40 Hadits Akhlak Mulia Bersama Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam al-Banjari Pada 1 Oktober 2011