Istighatsah Shah Waliyullah
Beristighatsah dengan Junjungan Nabi SAW, terutamanya, adalah satu bentuk usaha dan wasilah dalam memohon kepada Allah SWT. Kaedah beristighatsah ini telah diterima baik oleh Ahlus Sunnah wal Jama`ah, bahkan menjadi amalan ramai para ulamanya. Maka seharusnya, tiada patut terbayang dalam fikiran kita untuk mengkafirkan seseorang muslim hanya semata-mata dia memohon kepada Allah dengan menyebut atau beristighatsah dengan Junjungan Nabi SAW dan para awliyaNya.

Di antara ulama yang dianggap sebagai tokoh reformis di Benua Kecil IndoPak adalah Shah Waliyullah ad-Dahlawi rahimahullah, yang memiliki ketokohan dalam berbagai bidang termasuklah bidang hadits dan tafsir. Beliau tidak segan silu dalam karya-karya tulisnya melantunkan ucapan-ucapan berintikan tawassul dan istighatsah dengan Junjungan Nabi SAW. Antaranya, apa yang dicatat dalam karya “Athyabun Naghm fi Madhi Sayyidil ‘Arab wal ‘Ajam”, di mana beliau menyatakan:-

Allah bersholawat ke atasmu Wahai Sebaik-baik Ciptaan
Wahai Sebaik-baik Sandaran
Wahai Sebaik-baik Pemberi pemberian
Tiada yang sebaikmu jadi harapan menyingkap kepayahan
Tiada terkalah segala awan
Akan ketinggian sifat pemurahmu lagi dermawan

Maka janganlah lupakan wasilah yang ‘udhzma ini yang menjadi harapan kita di sisi Allah SWT. Wasilah yang tiada padanya selain kasih-sayang dan rahmat bagi sekalian makhluk. Perbanyakkanlah bersholawat atas Wasilah yang agung ini, mudah-mudahan mendapat kita pandangannya dan juga pandangan Tuhannya yang Maha Mulia, yang dengannya menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat.

http://bahrusshofa.blogspot.com/2011/09/istighatsah-shah-waliyullah.html