Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Pengajian yang disediakan :

•Tingkatan 1, 2 dan 3 (I’DADI)
•Tingakatan 4 (THANAWI 1)
•Tingkatan 5 (THANAWI 3 DAN STAM)

Kelebihan Sekolah Tinggi Islam As Sofa :

•Pengajian ilmu yang meluas
–Pengambilan ilmu secara talaqqi
–Berpeluang mengikuti Majlis Khatam Sohih al Bukhari pada setiap bulan Rejab
–Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian akan dianugerahkan sanad dan ijazah
•Hafiz al Quran
–Berpeluang menghafaz al Quran sehingga berjaya menjadi seorang al Hafiz
•Kemahiran berbahasa
–Bahasa melayu, bahasa arab dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar.
•Penterjermahan
–Pelajar yang berkebolehan akan dibimbing untuk menjadi penterjemah dan penulis buku
•Program bersama Ulama’ Dunia Islam
–Pelajar-pelajar berpeluang bertemu, mendengar ceramah dan belajar dengan ulama’ terkenal dari timur tengah dan Nusantara yang sering mengadakan program ziarah dan dakwah ke STIAS
•Sistem pentadbiran mengikut Salafussoleh
–Pelajar ditarbiahkan membudayakan akhlak salafussoleh dan mempratikkan amalan-amalan sunat secara konsisten dan sistematik
•Peluang melanjutkan pelajaran
–Pelajar yang berjaya akan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana institusi pengajian tinggi di dalam dan di luar negara seperti Mesir, Yaman, Syria dan sebagainya.
•Tenaga pengajar
–Tenaga pengajar yang berkelulusan dari institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara yang diiktiraf oleh Kementrian Pengajian Tinggi Malaysia.
http://yayasansofa.com/y/index.php?sekolah-tinggi-islam-as-sofa,20