Madrasah Maya Al-Amsyari
Madrasah Al-Amsyari di ruang maya internet ini terdiri daripada 4 laman syarahan kitab oleh Abu Zulfiqar Amsyari (belum siap sepenuhnya). Laman-laman itu ialah:

1. Ihya’ ‘Ulumiddin
http://syarahihya.blogspot.com/
Syarah kepada kitab Ihya’ ‘Ulumiddin karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali.
Berisi audio kuliah, teks audio kuliah, syarah kepada teks audio kuliah, himpunan hikmah Al-Ghazali dan syarah hikmah-hikmah Al-Ghazali.

2. Kembara ke Sidratul Muntaha
http://syarahisrakmikraj.blogspot.com/
Syarah kepada kitab Kifaayatul Muhtaaj fil Isra’ wal Mi’raaj karya Syeikh Daud al-Fatani.
Berisi audio kuliah dan teks audio kuliah. Syarah kepada teks audio kuliah akan diusahakan kemudian.

3. Munyatul Musolli
http://munyatulmusolli.blogspot.com/
Syarah kepada kitab Munyatul Musolli karya Syeikh Daud al-Fatani.
Berisi audio kuliah dan teks audio kuliah.

4. Kuliah Akhir Zaman
http://40hadithakhirzaman.blogspot.com/
Syarah kepada kitab 40 Hadith Tentang Peristiwa Akhir Zaman karya Syeikh Fahmi Zam Zam, dan kuliah-kuliah umum Abu Zulfiqar.
Berisi audio kuliah dan teksnya.

Selamat menimba ilmu daripada Madrasah Maya Al-Amsyari.