Keputusan spm 2010

Keputusan peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM) 2010
boleh diperolehi daripada sekolah
masing-masing mulai pukul 10.00
pagi 23 Mac 2011 ini. Manakala calon
persendirian akan menerimanya
melalui pos.
Semakan SPM Secara SMS
Mulai tahun ini keputusan peperiksaan SPM 2010
boleh disemak melalui sms. Semakan SMS
keputusan SPM 2010 boleh dibuat bermula dari
jam 10:00 pagi 23 Mac 2011 sehingga jam 12
tengahmalam 30 Mac 2011.
Format Semakan SMS
Cara untuk membuat semakan adalah dengan
menaip SPM SEMAK [nombor MyKad] [Angka
Giliran SPM] dan sms ke 15888.
Contoh: SPM SEMAK 900104086077 BC0001A040
sms ke 15888.