Kalam Salaf: AKU TIDAK TAHU

Al-Imam Abu ‘Abdullah al-Harits ibn Asad al-Muhasibi (wafat 243H) menyebut di dalam karya beliau berjudul Risaalah al-Mustarsyidiin:

Sayyiduna ‘Ali رضي الله عنه berkata (terjemahannya): Jangan kamu takuti kecuali terhadap dosamu, jangan kamu berharap kecuali kepada Rabbmu, orang yang tidak mengetahui jangan malu untuk bertanya sehingga menjadi tahu dan janganlah orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu untuk berkata AKU TIDAK TAHU. (Lihat Risaalah al-Mustarsyidin oleh Imam al-Muhasibi,halaman 81 – 82). Syeikh ‘Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam komentarnya kata-kata di atas membawa kata-kata para ulama tentang berkata: AKU TIDAK TAHU. Antaranya:

Telah meriwayatkan Ibn ‘Abd al-Bar di dalam Jaami’ Bayan al-Ilm wa Fadhlihi (terjemahannya): Sebahagian ahli ‘ilmu mengatakan: Belajarlah (untuk berkata) AKU TIDAK TAHU dan jangan belajar (untuk berkata) AKU TAHU. Kerana seandainya engkau berkata AKU TIDAK TAHU, nescaya mereka mengajarmu sehingga engkau tahu dan seandainya engkau berkata AKU TAHU, nescaya mereka bertanya kepadamu sehingga engkau tidak tahu. – Tamat petikan –

Kisah
Imam Malik رضي الله عنه adalah seorang ulama besar Madinah dan pengasas kepada mazhab Maliki, merupakan guru kepada Imam asy-Syafie رضي الله عنه. Mendapat julukan sebagai Imam Dar al-Hijrah. Akan tetapi sekalipun beliau seorang muhaddits dan faqih, beliau sangat berhati-hati di dalam menjawab permasalahan atau berfatwa. Sehingga suatu ketika seseorang datanglah seorang lelaki dari Baghdad ke Madinah khusus untuk bertanya kepada Imam Malik رضي الله عنه akan beberapa masalah (pengajaran: (1) lihatlah betapa bersemangatnya orang-orang dulu, sanggup mengembara jauh hanya untuk beberapa masalah dari ulama yang mu’tabar, manakala kini majlis ilmu sebelah rumah pun berat nak hadir … (2) bertanya kepada ulama yang mu’tabar, bukannya kepada yang ‘setengah masak’, ‘mujtahid gadungan’ atau berguru dengan internet …. hehehe). Maka lelaki tersebut mengajukan lebih kurang 18 masalah. Daripada 18 masalah tersebut hanya tiga masalah sahaja yang dijawab oleh Imam Malik رضي الله عنه, sedangkan untuk masalah selebihnya beliau hanya mengucapkan: AKU TIDAK TAHU! AKU TIDAK TAHU! (pengajaran: perhatikan bagaimana berhati-hatinya ulama untuk menjawab permasalahan atau berfatwa, dan tidak malu untuk mengucapkan sesuatu yang belum pasti dengan AKU TIDAK TAHU. Manakala masyarakat kita kini yang tidak berautoriti dalam masalah hukum pun, mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Bahkan ada berlagak seumpama mujtahid tarjih, ada yang kondem ulama-ulama bertaraf mujtahid terdahulu, macam-macam lagi lah! …. Seolah-olah mereka lebih berilmu dari para ulama terdahulu sedangkan pada hakikatnya …. Habuk pun tak dak!!!…..).
Maka lelaki tersebut berkata: Wahai Imam Malik, aku datang jauh-jauh hanya untuk menanyakan kepadamu masalah ini, sedangkan engkau hanya mengucapkan tidak tahu?
Imam Malik رضي الله عنه bertanya:Dari mana engkau datang?
Lelaki tersebut menjawab: Aku datang dari Baghdad.
Imam Malik bertanya lagi: Masjid mana yang menaranya paling tinggi di Baghdad?
Lalu lelaki itu menjawabnya seraya menyebutkan nama suatu masjid yang paling tinggi menaranya di Baghdad.
Lantas berkata Imam Malik berkata: Bila engkau pulang ke Baghdad, pergilah ke masjid tersebut dan naiklah ke puncak menaranya, lalu berteriaklah dengan sekuat suaramu agar semua orang mendengar bahwa Malik bin Anas adalah orang yang paling bodoh. – Tamat kisah –

Inilah sifat orang yang berilmu iaitu berani dan tidak malu untuk berkata AKU TIDAK TAHU. Ibrahim an-Nakhaie bertanya kepada ‘Amir asy-Sya’bi (yakni seorang imam yang ‘alim pada zaman tabi’in) suatu masalah. Lalu ‘Amir menjawab: AKU TIDAK TAHU. Maka berkatalah Ibrahim an-Nakhaie: Demi Allah! Inilah orang yang berilmu, ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu (jawapannya), maka dia berkata: AKU TIDAK TAHU.

والله أعلم
Al-Fagir ilaLlah abu zahrah
Jum’at, 5 rabi’ulakhir 1432, taman seri gombak
http://al-fanshuri.blogspot.com/2011/03/kalam-salaf-aku-tidak-tahu.html