Memperingati tahun wafatnya Syeikh Abdul Halim Khatib al-Mandaili

Di daerah Mandailing Sumatra Utara Indonesia terdapat seorang ulama yang besar, memiliki kharismatik dan disegani oleh para masyarakat dan ummat, beliau adalah Syeikh Abdul Halim khatib, dalam mengenang jasa-jasa beliau menebarkan ilmu agama dan memperingati hari wafatnya, marilah sama-sam kita bacakan al-Fatihah kepada ruh beliau agar di terima di sisi Allah s.w.t.

NAMA LENGKAP DAN TAHUN LAHIR

Nama beliau adalah al-Alim al-Faqih Syeikh Abdul Halim bin Ahmad Khatib al-Purbawi al-Mandili as-Sumatri as-Syafi`i al-Asy`ari.

Beliau di lahirkan pada tahun 1899 masehi.

Dari kecilnya beliau memiliki sifat yang rajin dan ta`at beragama, ditambah lagi pengaruh lingkungan yang menjamin pertumbuhan anak-anak menuju kepada kesadaran akan arti pentingnya beragama, daerah Mandailing memang memiliki ulama-ulama besar yang sampai terdengar nama mereka di belahan dunia, didaearah inilah lahirnya Syeikh Abdul Qadir bin Sobir al-Mandaili, Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib al-Mandaili, Syeikh Musthafa Husein al-Mandaili, sebab itulah tak heran jika Mandailing di juluki serambi Mekkahnya Sumatra Utara.

BELAJAR DI PURBA BARU

Setelah beranjak besar, Syeikh Abdul Halim dimasukkan oleh orang tuanya ke pondok pesantren Musthafawiyah di Purba Baru, di pondok ini beliau diasuh langsung oleh Syeikh Musthafa Husein Nasution yang merupaka ulama besar dan tersebut namanya didalam kitab ” Jawahiru al-Hisan ” karangan Syeikh Zakaria Bila al-Makki, asuhan dan keberkatan beliau merupakan salah satu sebab berhasilnya Syeikh Abdul Halim memahami ilmu agama, disamping itu beliau memiliki kerajinan yang besar untuk menuntut ilmu agama, kemana beliau pergi selalu membawa kitab untuk di baca, kewarakan dan kepintaran beliau membuat Syeikh Musthafa Husein bertamabah senang dan cinta kepadanya, sehingga masyarakat Mandailing menyebutkan bahwa beliau adalah “Tuan Naposo” ( tuan guru muda ) sementara Syeikh Musthafa Husein di gelar dengan “Tuan natobang” ( tuan guru tua ).

BERANGKAT KE MAKKAH

Seteleh berhasil menamatkan pelajarannya di pondok pesantren Musthafawiyah, datanglah keinginan beliau untuk menyambung pendidikannya ke Makkah al-Mukarramah, karena ketika itu banyak sekali orang-orang Indonesia khusunya dari daerah Mandailing yang melanjutkan pendidikanya ke Makkah Mukarromah, Allah pun memudahkan beliau untuk menuntut ilmu di tanah haram, sehingga akhirnya beliau sampai ke tanah suci, melaksanakan haji dan ziarah ke makam Rasulullah s.a.w. di Madinah kemudian kembali ke Makkah untuk menuntut ilmu disana.

Di Makkah banyak terdapat majlis-majlis pengajian terutama halaqah-halaqah pengajian di Masjid Haram, para syeikh-syeikh besar telah memiliki tempat khusus untuk mengajar murid-muridnya, di Masjid Haram juga banyak terdapat ulama-ulama Nusantara yang mengajar ilmu agama, terlebih lagi ketika itu Madrasah Solatiyah yang merupakan lembaga pendidikkan yang pertama sekali di Saudi Arabiya sedang mendapat perhatian yang besar sekali dari para pelajar, Raja Fahad bin Abdul Aziz mengatakan bahawa dia bangga karena di negaranya terdapat al-Azhar yang kedua yang memiliki sistem yang teratur, ini tidak terlepas dari usaha Syeikh Rahmatullah al-Hindi untuk membangun as-Solatiyah agar memiliki sistem seperti al-Azhar.

GURU-GURU BELIAU

Kesempatan emas ini tidak dibuang begitu saja oleh Syeikh Abdul Halim Khatib, waktunya terus di pergunakan untuk menuntut ilmu dan bermuzakarah, kesibukkan-kesibukkan duniawi beliau tinggalkan agar perhatiannya tertumpu kepada pengajian dan ilmu, teman-teman beliau pun ketika itu memiliki semangat yang sama, sehingga tidak mengherankan jika dahulunya banyak ulama-ulama Indonesia yang mengaji di Makkah mampu mengarang kitab-kitab besar dalam berbagai desiflin ilmu dengan mengunakan bahasa arab, lihat saja seperti Syeikh Muhammad Nawawi al-Banteni, beliau digelar dengan ” al-Allamah al-Hijaz ” ( orang yang teramat alim di negeri Hijaz – red ), beliau memiliki karangan yang banyak dengan mengunakan bahasa arab, Syeikh Muhammad Mahfuz bin Abdullah Tarmasi digelar dengan “Muhaddis” memiliki banyak karangan dengan bahasa arab, Syeikh Ahmad Khatib al-Mankabawi juga memiliki buah karya dengan berbahasa arab, dan banyak lagi ulama-ulama dahulu yang benar-benar menumpukan perhatiannya kepda pengajian di Makkah sehingga mampu duduk sama rata berdiri sama tinggi dengan para ulama-ulama yang berasal dari negeri arab sendiri.

Diantara guru-guru beliau adalah :

1 – Syeikh Sayyid Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki ( kakek Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki – red ), beliau merupakan ulama besar dan terkenal, kakek beliau berasal dari Maroko, kemudian keluarganya pindah ke Hijaz ( Makkah – red ).

2 – Syeikh Qadhi Hasan Masaath al-Maliki al-Makki, beliau merupakan ulama besar yang alim, memiliki banyak hasil karya, disegani oleh pemerintah ketika itu.

3 – Syeikh Muhammad Abdul Muhsin bin Muhammad Amin Ridhwan al-Madani, beliau di juluki Syeikh ” Dala`ilul Khairat ” di Madinah menggantikan kedudukan ayahandanya Syeikh Dala`ilul Khairat Sayyid Muhammad Amin Ridhwan.

4 – Syeikh Abdul Qadir bin Sobir al-Madaili al-Makki, merupakan ulama besar yang mengajar di Masjid Haram Makkah, dari beliau ini Syeikh Abdul Halim banyak mempelajari ilmu fiqih.

5 – Syeikh Zakaria bin Abdullah bila, merupakan ulama besar yang aktif didalam mengajar dan menulis, beliau lebih muda dari Syeikh Abdul Halim sepuluh tahun, menceritakan kepada kami maha guru kami Syeikh Ibrahim Zannun Lubis al-Mandaili bahwa Syeikh Abdul Halim pernah menuntut ilmu dari Syekh Zakaria, dan Syeikh Zakaria memuji Syeikh Abdul Halim dengan sebutan beliau adalah orang yang wara`, Syeikh Zakaria ini merupakan orang Jawi ( Nusantara -red) yang paling fasih dalam berbahasa arab sebagaimana yang ditutur oleh Syeikh kami Muhaddis masa kini Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri.

PULANG KE TANAH AIR DAN MENEBARKAN ILMU

Akhirnya ibu pertiwipun memanggil beliau untuk kembali menebarkan ilmunya di kampung halaman, dengan rasa suka cita beliau meniggalkan tanah haram yang penuh dengan keberkatan, akhirnya Musthafawiyah tempat beliau mengembangkan ilmunya, kegigihan dan keikhlasannya membuat para guru dan murid sangat mencintai beliau, sehingga pada akhirnya beliau diangkat menjadi Ro`isul Mu`allimin ( kepala sekolah -red ), kehidupan beliau hanya dihabiskan untu mendidik bangsa dan ummat sehingga sampai lanjut usia, ilmu beliau memang sangat luas, sehingga menjadi rujukkan masyarakat mandailing dan sekitarnya, beliau memiliki banyak kefakaran, tetapi lebih cendrung kepada ilmu fiqih dan taswuf, tasawufnya mengalir didalam amalannya sehari-hari, kewara`annya sebagai bukti kuatnya beliau memegang tali-tali syari`at.

WAFATNYA BELIAU

Setelah menghabiskan masa dan umurnya untuk menyampaikan ilmu kepada umat, sehingga beliau lanjut usia dan tak berdaya dipapah dan di dorong dengan kursi roda, sampai akhirnya beliau menutup mata memenuhi panggilan Allah yang maha kuasa pada 21 Januari 1992 masehi, menutup usia 93 tahun, ummat menangis, para pelajar menjadi sedih, para ulama merasa kehilangan seorang figur yang mereka jadikan panutan, tanah Mandailing kehilangan putranya yang terbaik, seorang ulama kharismatik tumpuan ummat dan bangsa, memiliki karomah yang nyata, memiliki kehidupan yang sederhana, ribuan orang ikut menyembahyangkan dan mengiringi jenazah beliau, untuk di kuburkan di tempat peristirahatan terakhir, disebelah gurunya yang telah lama meninggalkannya berhampiran dengan makan pendiri Musthafawiyah Syeikh Musthafa Husein di Purba Baru.