Imbangi idealisme dengan realiti
DIkirim oleh epondok di Januari 20, 2011

i Rate This

Oleh NURUL IZZAH SIDEK
KETIKA remaja idealisme atau berfikir secara ideal selalunya menjadi pegangan. Pada tahap ini, pemikiran yang membentuk remaja masih lagi belum di matang dan sempurna.

Pengalaman hidup belum banyak dan kerenah cabaran realiti masih belum banyak ditempuh.

Pada prinsipnya, memiliki idealisme tidaklah salah. Berfikir secara ideal dan sempurna bukanlah sesuatu yang keterlaluan. Tetapi memahami realiti adalah sesuatu yang dituntut.

Seseorang idealis mestilah bersifat realis. Seorang yang realis tanpa idealisme tidak mempunyai tapak untuk berdiri.

Seseorang idealis tanpa memahami realiti ibarat bunga kiambang yang cantik di permukaan air tetapi akarnya tidak berjejak bumi.

Kehidupan remaja mesti bermula dengan idealisme. Dengan idealisme para remaja akan terdidik dengan sesuatu yang besar, hebat dan sempurna.

Kalau ia dihubungkan dengan corak kepemimpinan, ia mestilah hebat daripada sudut peribadi, mendukung akhlak yang mulia dan bersifat amanah kepada kepimpinannya.

Sekiranya kita ingin memaksa idealisme kita dalam realiti yang serba bejat dan kucar-kacir, banyak keutamaan yang harus diberi, banyak agenda yang perlu dijelmakan dan banyak strategi yang perlu diambil untuk mencapai idealisme tersebut.

Oleh itu memiliki idealisme sebagai pedoman tidak salah, tetapi mengimbanginya dengan pemahaman terhadap realiti ia dituntut.

Para remaja sering terjebak dalam perangkap isu-isu semasa, sama ada politik mahupun isu-isu kemasyarakatan. Para remaja sering terbawa-bawa dengan idealisme tertentu tanpa melihat faktor lain yang penting dibangunkan.

Contohnya, ramai di kalangan remaja yang terlibat dalam jemaah dan gerakan Islam, mengimpikan Malaysia menjadi sebuah negara Islam.

Rasulullah SAW sepanjang sejarahnya berperanan membentuk manusia dan watak-watak manusia yang memiliki khuluq al-Quran iaitu peribadi yang Qurani.

Peribadi Qurani terlihat tidak sahaja kepada ilmu, daya kepimpinan, daya dakwah dan tarbiah, tetapi juga menampilkan contoh-contoh praktis yang menjadi sumber ikutan dan teladan.

Selepas 23 tahun pendekatan itu dikembangkan Rasulullah SAW berjaya memberi asas dan tapak supaya akhirnya terbina sebuah negara Islam di Madinah.

Tamadun Andalusia contohnya adalah puncak suatu proses yang sangat lama. Tamadun itu menghasilkan kepimpinan yang adil, ilmuwan yang terbilang, ilmu yang sepadu dan rasa keterbukaan untuk belajar faktor-faktor berbanding yang bermanfaat dari Barat dan Timur.

Cabaran yang penting dalam membina negara Islam ialah sifat masyarakatnya yang majmuk. Ia menuntut kemampuan kepemimpinan, keilmuan sistem pendidikan, sistem muamalat, sistem komunikasi dan telekomunikasi yang Islami.

Apa makna kita mengisytiharkan sebuah negara Islam tetapi keupayaan untuk menterjemahkan kepimpinan Islami dalam masyarakat berbilang tidak difahamkan terlebih dahulu.

Persediaan membangun hukum berasaskan syariah Islamiah tidak dilakukan dengan baik, begitu juga dalam meneroka bidang mualamat dan niaga yang berorientasikan Islam.

Usah lupa mengenai kesediaan dan keterbukaan masyarakat Islam dan bukan Islam untuk menerima semua ini dengan baik di tengah-tengah ideologi kapitilisme yang mencengkam.

Ia menuntut kefahaman yang mendalam di kalangan para idealis supaya cita-cita membangun negara Islam mesti selari dengan kualiti modal insan yang terbangun dalam sistem pendidikan.

Hal yang sama menyentuh isu perundangan yang berasaskan Islam. Bagi orang Islam syariah Islamiah adalah sesuatu yang cukup baik dan sempurna.

Memahamkan sebahagian orang Islam dan meyakinkan sebahagian besar orang bukan Islam tentang kebaikan hukuman Islam ini tidaklah mudah.

Kalau dakwah tidak berjalan, tarbiyah tidak berlaku, modal-modal alternatif yang Islami tidak terlihat kita bimbang negara Islam tegak hanya pada slogan dan cita-cita, tetapi tidak mampu diolah dan diisi dalam praktisnya.