Ratibul Haddad – Maslakul Akhyaar

Maka inilah sedikit keterangan Habib ‘Utsman bin ‘Abdullah bin ‘Aqil BinYahya rahimahUllah mengenai ratib yang sangat berkat bagi al-Quthubul Awliya` ‘Abdullah bin ‘Alawi bin Muhammad al-Haddad RA sebagaimana termaktub dalam “Maslakul Akhyaar fil Ad`iyyah wal Adzkaar al-waridah ‘an an-Nabiyyil Mukhtaar shallaAllahu ‘alaihi wa sallam”. Pada halaman 61 – 62, dinyatakan:-

Ini ratib al-Habib ‘Abdullah al-Haddad radhiyaAllahu ‘anhu wa nafa`anaa bih dibaca tiap-tiap malam sebelumnya sembahyang ‘Isya` atau sesudahnya. Maka pahalanya amat besar dan faedahnya amat banyak bagi yang membaca akan dia di dalam hal ehwalnya dunia akhirat. Dan telah diamalkannya oleh ulama di keliling negeri dan lagi ada tersebut segala pahalanya dengan dalilnya di dalam syarahnya karangan Syaikh al-‘Allaamah ‘Abdullah BaSaudaan, ada kira-kira 17 kuras besarnya, ada di dalamnya penuh daripada segala hadis dan segala nash ulama awliya` menyatakan tiap-tiap satu zikir-zikir daripada segala zikir-zikir yang ada di dalamnya dengan pahalanya dan segala wajah adab lafaznya, adanya. Dan lagi ini ratib telah diamalkannya oleh segala ulama di keliling negeri Mekah dan Madinah dan Hadhramaut dan lain-lain negeri pula.
Sayogia hendaknya kita amalkanlah ratib yang ringan ini agar ianya menjadi tali untuk memperkukuhkan hubungan kita dengan Raja sekalian ‘alam.