Apa Hukum Mengamalkan Hadist Do-if
Adakah batasan tertentu untuk melaksanakan hadist yang dikatakan do-if? Jawab Para ulama memperbolehkan mengamalkan isi hadist do-if dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Apabila pada selain sifat-sifat Allah SWT 2. Apabila selain tentang tafsir Quran 3. Apabila ke-do-ifannya tidak terlalu parah 4. Hendaknya sesuai dengan salah satu kaidah-kaidah umum syariah 5. Hendaknya tidak berseberangan dengan hadist sohih atau ijma’ Adapun bab-bab yang diperbolehkan untuk mengamalkan hadist do-if antara lain : 1. Keutamaan-keutamaan amal ibadah 2. Manaqib (profil tokoh) 3. Kehati-hatian dalam beramal ibadah 4. Hal-hal yang bisa diterima oleh umat islam 5. Hadist-hadist do-if yang di dukung isinya oleh hadist-hadist lain.