Dua Pilar Hijaz

Buku ini menceritakan tentang sekelumit biografi dan perjuangan dua ulama besar Hijaz dalam mensyiarkan dakwah Islam. Mereka berdua merupakan rujukan dan tokoh sentral kaum Alawiyin. Mereka adalah al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha al-Haddad dan al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf.

Berdua mereka saling bahu-membahu dalam berdakwah dan membina umat di kawasan Hijaz dan sekitarnya. Mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dakwah Islam di berbagai belahan negeri di dunia, terutama di daerah-daerah primitif

Dalam berdakwah, beliau berdua mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Mereka sangat menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan umat. Mereka telah mendidik umat dengan sabar dan telaten, sehingga masyarakat kala itu dengan mudah dan lapang dada menerima apa-apa yang telah mereka ajarkan.

Buku ini juga dilengkapi dengan foto-foto ekslusif kegiatan-kegiatan dakwah mereka