Korban 2010 Yayasan Sofa

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta (binatang ternak) itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperolehi kebaikan yang banyakpadanya, maka sebutlah oleh mu nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan tidak terikat). Kemudian apabila telah tumbang (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”. (Surah Al-Hajj: 36)

“Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berqurbanlah”.(Surah Al-Khauthar: 2)

……………………………………………………………………….

Pada tahun ini, satu bahagian Korban KEKAL pada harga RM 350.00 satu bahagian. Tuan/Puan yang ingin menyertai program Ibadah Korban YSNS ini, hendaklah segera memberi maklumat dan menghubungi pegawai Yayasan bagi mengelakkan sebarang kesulitan di saat-saat akhir kelak.
UNTUK TEMPAHAN sila hubungi
Encik NORIZAM HASIM 013 380 7755/
CIKGU SORHAIMI SAB 013 2364445
……………………………………………………………………….

“Barangsiapa yang memiliki kemampuan (untuk membeli haiwan qurban), lalu tidak melakukannya (tidak berqurban), maka janganlah mendekati tempat solatKu”. (Hadis Riwayat Ahmad).
http://ysofakl.blogspot.com/2010/10/korban-2010-yayasan-sofa.html