Biografi Sayyid Ahmad Al Badawi ra

Biografi Sayyid Ahmad Al-Badawi ra
{Penyebar Harum Salawat Masyhur Al-Anwar}
Ustaz Ahmad Lutfi Abdul Wahab Al Linggi
Mawleed Publishing RM16.00

“Beliau adalah merupakan seorang ulama’ ahli sufi dan pejuang Islam yang terkenal. Sayyid Ahmad al Badawi ra telah berjuang dan melibatkan diri dalam perang Salib antara umat Islam dan orang-orang Krisitian pada ketika itu. Pada tahun 1248 Masihi, Sayyid Ahmad al Badawi ra bersama dengan sebahagian pengikutnya telah bergerak dengan semangat menuju ke kawasan tentera Salib yang berdekatan dengan Mansurah. Dengan kita membaca kisah-kisah beliau, akan datang semangat cintakan Islam. Ini kerana penting bagi kita untuk mengenal ulama’ dan para wali ALlah, mereka telah banyak menghabiskan usia dan waktu mereka demi kepentingan umat Islam.

Imam Sufyan ibn Uyainah pernah berkata: “Hikayat-hikayat itu adalah satu batalion daripada batalion tentera-tentera ALlah. Dengannya ALlah menguatkan hati-hati para waliNYA”>

Buku ini juga menyelitkan zikir-zikir, salawat-salawat dan qosidah ke atas RasuluLlah SAW yang diilhamkan kepada Sayyid Ahmad al Badawi ra.

Bacalah dalam keadaan kamu mencintainya, pasti kamu