Ratibul Haddad – Pandangan Pejabat Mufti

Rupa-rupanya pihak Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sarawak telah pun memberikan pandangan mereka mengenai Ratib al-Haddad. Ianya dibuat setelah suatu pertanyaan dikemukakan kepada pihak mereka suatu ketika dahulu oleh seorang muhibbin dan ese telah berhasil mendapatkan salinan jawapan pihak Pejabat Mufti tersebut yang bertarikh 21 Syawal 1419H / 8 Februari 1999, iaitu kire-kire 12 tahun dahulu.

Isi kandung surat tersebut antara lain memperakui bahawa Imam al-Haddad adalah seorang alim dan warak, seorang mahaguru, ustaz, penulis, penyair, seorang pemimpin dakwah dan seorang yang mempunyai pendidikan dari keturunan al-Husaini al-Hadrami asy-Syafi`ie. Juga dinyatakan bahawa menurut kajian dan pengalaman pihak Pejabat Mufti, RATIB AL-HADDAD ADALAH BAIK DAN SESUAI UNTUK DIAMALKAN kerana dalam ratib tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat Islam.

Moga-moga Allah memberikan balasan kebajikan berganda kepada pihak Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sarawak teristimewanya kepada Shohibus Samahah Datuk Haji Murtadza Haji Daud dan Shohibus Samahah Datu Haji Loling Othman bin Haji Alwi. Juga mudah-mudahan Allah merahmati dan memberikan curahan kasih sayangNya kepada mereka-mereka yang bertolong bantu atas ketaqwaan dan atas kebajikan dengan mengamal serta menyebarluas kan amalan mulia berupa ratib dan wiridnya para sholihin yang bersumberkan ajaran Sayyidul Mursalin. Inilah surat tersebut untuk tatapan para ikhwah yang budiman:-

http://bahrusshofa.blogspot.com/