Rauhah al-Imam al-Habib ‘Abdullah al-Haddad: Sifat Lemah-lembut Dalam Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar

Quthbul Da’wah wal Irsyad, Ghauts al-‘Ibaad wal Bilaad, al-Imam al-‘Allamah al-Habib ‘Abdullah bin ‘Alwi bin Muhammad al-Haddad رضي الله عنه, menyebut di dalam kitabnya yang terkenal bertajuk an-Nashoih ad-Diniyyah wa al-Washoya al-Imaniyyah tentang besarnya pengaruh sifat lemah-lembut tatkala menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran:

الأخذ بالرفق عليه مدار كبير

(واعلم) – أن الأخذ بالرفق واللطف, وإظهار الشفقة والرحمة عليه مدار كبير عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, فعليك به ولاتعدل عنه, ما دمت ترجو نفعه وحصول المقصود به. وورد أيضا: إنه لايأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به, رفيق فيما ينهى عنه.

وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون عاملا بما يأمر به, مجتنبا لما ينهى عنه, فإنه يكون لكلامه وقع في القلوب, وهيبة فى الصدور. وقد ورد الوعيد الشديد في حق من يأمر بالخير ولا يأتيه, وينهى عن الشرّ ويأتيه, وهذا هو الأفضل والأولى, وإلا فعلى الإنسان أن يأمر وينهى وإن كان غير عامل بما يدعو إليه, فإن العالم الذي لايعمل بعلمه ولايعلِّمه الناس أخس حالا وأشدّ عقابا من الذي يعلم ولا يعمل. والله أعلم.

Sikap Lemah Lembut Sangat Besar Pengaruhnya

(Ketahuilah) bahawasanya bersikap lemah lembut dan menampakkan rasa kasih sayang mempunyai pengaruh besar dalam amar ma’ruf dan nahi mungkar. Oleh kerana itu hendaklah engkau bersikap sedemikian dan jangan berpaling darinya selama engkau masih mengharapkan manfa’at sikap itu dan tercapainya tujuan amar ma’ruf nahi mungkar.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa tidak boleh menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar kecuali orang yang lemah lembut ketika menyuruh kepada yang ma’ruf dan ketika mencegah dari yang mungkar.

Oleh yang demikian, seharusnya bagi orang yang menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar itu mengamalkan dan menerapkan apa yang ma’ruf tersebut dan meninggalkan apa yang mungkar tersebut, sebab hal itu dapat membuat perkataannya lebih jatuh (meresap) ke dalam hati dan terkesan di dalam dada (orang yang mendengarnya). Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ancaman keras bagi orang yang menyuruh kepada kebajikan namun dia sendiri tidak melakukannya dan mencegah dari yang mungkar namun dia sendiri melakukannya.

Ini adalah sikap yang lebih baik dan lebih utama. Akan tetapi setiap manusia berkewajiban menyuruh dan melarang sekalipun dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, sebab orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan atau tidak memberitahukannya kepada orang lain adalah lebih hina dan lebih berat siksaannya daripada orang yang mengajarkan atau memberitahukan ilmunya namun tidak mengamalkan. Allahu a’lam.