Adakah wajib jumat pabila hari raya jatuh pada hari jumat?.

Apabila hari raya jatuh pada hari jumat maka hadir ahli kampung yang jauh yang wajib jumat untuk sembahyang hari raya, jikalau kembali mereka kepada keluarga mereka nescaya meraka akan luput jumat adakah mereka boleh kembali kepada keluarga mereka selepas sembahyang hari raya. dijawab ulama Syafie harus mereka itu kembali dan mereka itu boleh meningalkan jumat.

Difaham dari kalam ulama itu bahawa orang yang boleh meningalkan jumat pada hari itu ialah mereka yang duduk jauh yang mana jikalau kembali mereka selepas sembahyang hari raya nescaya mereka tidak sempat datang semula ketempat jumat. Pada asalnya mereka itu wajib jumat kerana mendengar seruan azan dari kampung yang wajib jumat.

Dengan itu sekarang di Malaysia, kita lihat tidak ada tempat yang keadaan seperti itu. kalau adapun munkin dikawasan pendalaman seperti di Sabah dan Serawak. ditempat lain kemudahan banyak samaada mereka boleh kembali dengan kenderaan atau lainnya dan tempat dikerjakan sembahyang jumat dekat.

Syarat boleh meningalkan jumat pada masalh ini:

1. hendaklah mereka itu bersembahyang hari raya di tempat jumat. Jika mereka kerjakan sembahyang hari raya di tempat yang tidak di buat jumat seperti surau atau lainnya maka wajib mereka datang ketempat jumat untuk sembahyang jumat.

2. kesukaran kembali ketempat jumat sehinga jika mereka kembali dan datang semula meluputkan jumat. Jika mudah kembali ketempat jumat maka wajib mereka itu mengerjakan sembahyang jumat.

3. mereka itu telah kembali sebelum masuk waktu jumat. Sekiranya mereka masih berada di kampung yang dibuat jumat maka wajib mereka mengerjakan sembahyang jumat.

4. Hadir mereka itu ke tempat jumat untuk sembahyang hari raya. Jika hadir mereka ketempat jumat bukan kerana sembahyang hari raya tetapi kerana membeli barang atau lainnya maka wajib jumat diatas mereka itu sekalipun mereka sudah kembali ke tempat mereka.

http://almalakawi.wordpress.com/2010/08/25/adakah-wajib-jumat-pabila-hari-raya-jatuh-pada-hari-jumat/