PETUNJUK DARI ALLAH DAN RASULNYA BERKENAAN PUASA RAMADHAN
Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kepada kamu puasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa.”
(Q.S.al-Baqarah:183)

“(Puasa itu) beberapa hari yang tertentu (29 atau 30). Barangsiapa yang
sakit diantara kamu atau dalam perjalanan (musafir) maka berpauasalah
kamu pada hari yang lain (sebanyak hari yang ditinggalkan itu). Bagi
orang-orang yang berat menjalankannya (puasa) (wajib membayar fidyah) yaitu memberi makanan orang miskin. Barangsiapa menderma lebih,maka itu adalah lebih baik baginya.Puasa itu lebih baik bagimu,jika kamu mengetahinya.” (Q.S.al-Baqarah:184)

“Bulan Ramadhan yang didalamnya diturunkan (permulaan ayat) al-Qur’an, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan dari petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dengan yang bathil.Barangsiapa yang berada dibulan (Ramadhan) hendaklah ia berpuasa. Barangsiapa yang sakit atau dalam
perjalanan (bolehlah ia berbuka dan )wajiblah ia menggantikan puasanya
pada hari yang lain.Allah menghendaki kemudahan bagimu,dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu.Hendaklah kamu sempurnakan bilangan itu dan hendaklah kamnu membesarkan nama Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu,dan supaya kamu bersyukur.”
(Q.s.al-Baqarah:185)

RASULALLAH S.A.W.BERSABDA:

“Semua amal manusia baginya, melainkan puasa, sesungguhnya puasa itu bagi-Ku (Allah) dan Aku akan memberikan pembalasannya”.
(H.Q.R.Bukhari)

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah telah mewajibkan atasmu
berpuasa dan aku mensyari’atkan bagimu ibadah pada malam harinya.
Barangsiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dan beribadah dimalam harinya karena iman dan dan mengharap ridha Allah,maka akan keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya.”
(H.R.Ibnu Majah)

“Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum,tetapi puasa itu dari
perkataan-perkataan kotor dan caci-maki.”
(H.R.Ibnu Khuzaimah)

Insya Allah kita ditemukan kembali.