Seminar 20 & 21 Julai 2010

SEMINAR PEMIKIRAN ISLAM PERINGKAT KEBANGSAAN II

“AL-ASHA`IRAH & CABARAN MUTAKHIR ”

Tarikh: 20 & 21 JULAI 2010

Tempat : Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,
Kuala Lumpur