Hati Lebih Keras Daripada Batu, Batu Pun Takutkan Allah

Posted on Julai 7, 2010 by sulaiman

Baqarah [74] Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah; sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan.

Ada pihak mempertikaikan ayat ini dengan mengatakan bagaimana batu boleh takut sedangkan ia tidak hidup. Hanya sesuatu yang hidup mempunyai perasaan seperti takut dan sebagainya. Kajian saintis mendapati batu juga sebenarnya hidup, misalnya saiz batu karang juga didapati membesar.

Hati manusia adakalanya lebih keras daripada batu, sedangkan batu pun takut kepada Allah tetapi manusia ada yang tidak takut kepada Allah.