Taqwa Kepada Allah

Kaum mislimin yang dimuliakan ALLAH SWT,mari kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada ALLAH SWT,agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan Akhirat,tugas kita sebagai manusia hanya menyembah ALLAH yang Esa.ALLAH berfirman:
“Bertaqwalah kepada ALLAH sebenar-benarnya bertaqwa {Ali ‘Imran 102} dalam arti kata ALLAH benar-benar memerintahkan kita bertaqwa hanya kepadanya.
Arti dari pada Taqwa adalah : Meninggalkan semua larangan ALLAH dan mengerjakan semua perintah ALLAH.
ALLAH SWT menjadikan didalam ketaqwaan itu adalah semua keberuntungan bagi orang yang bertaqwa.Wahai hamba-hamba ALLAH, Taqwa telah diwasiatkan Robulalamim buat ummat terdahulu sampai hari kiamat nanti, Dalam Firman ALLAH SWT:
“Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu,bertaqwalah kepada ALLAH” {An Nisaa’ 131}.
Taqwa adalah salah satu jalan siraturahmi kita kepadanya,banyak sekali ALLAH SWT menuliskan kalimat TAQWA didalam kitab suci AL QURAN.
Dan banyak sekali keberuntungan orang yang bertqwa,mereka akan medapatkan pejagaan dari ALLAH SWT,ALLAH berkata: “Bertaqwalah kalian sesungguhnya ALLAH selalu bersama orang-orang yang bertaqwa” {Al Baqarah 194} Orang yang bertaqwa akan mendapatkan ilmu yang tanpa dia sadari,sepeti dalam Firman ALLA SWT : “Bertaqwalah kepada ALLAH SWT,ALLAH mengajarimu” {Al Baqarah 282}. Kaum muslimin yang dimuliakan ALLAH,apa bila kita ingin medekatkan diri kepada nya,koncinya adalah Taqwa,kemuliaan manusia disisi yang Maha Mulia adalah ketaqwaan,ALLAH berkata : “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”.{Al Hujuraat 13}
jadi dapat kita fahami bahwa bukanlah kemulian itu dengan nasabnya ataupun dengan hartanya tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah apa bila manusia tersebut bisa benar-benar bertaqwa seperti ketaqwaan yang telah dicontoh kan oleh kekasih ALLAH,Nabi kita MUHAMMAD SAW.yang ketaqwaan nya benar-benar tingkat tinggi,alangkah beruntung kita bernabi kepada beliau,sangat-sangat beruntung,kita seharusnya kita malu tidak bisa mencontoh ketaatan ROSULULLAH. Guru mulia megatakan siapa orang yang lalai dari pada ketaqwaan maka mereka telah meghilangkan konci syurga,dan Seorang yang sholeh berkata : Siapa orang yang melalaikan Taqwa kepada ALLAH selama hidup didunia,maka mereka akan mejadi orang-orang yang sangat menyesal di hari kiamat nanti.
ALLAH megatakan : “dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”{Ali ‘Imran 102} Mudah-mudahan ALLAH SWT memberikan kita hidayah taufiknya agar kita bisa selalu bertaqwa dan dimatikan kita dalam keadaan islam AMIN YA ROBBALALAMIN