Mengenai Maulid Nabawi

Kenapa kita merayakannya ?
Kita merayakannya kerana melahirkan rasa gembira dengan Nabi S.A.W , juga kerana melahirkan rasa kasih kepada junjungan Besar kita Nabi S.A.W. Kita berkumpul merayakannya untuk mendengar sirahnya dan menghayati “madeh” yang terkandung padanya sifat-sifat mulia NabiS.A.W(ms/ 12)

Perhimpunan ini merupakan “wasilah kubra” yang dikira sebagai “dakwah ila Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yakni menyeru manusia kepada Allah Taala”. Saat ini merupakan peluang keemasan. Bahkan menjadi kewajipan ke atas pendaie’ dan ulama’ memperingatkan ummah terhadap Nabi S.A.W pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlaknya,sirahnya , cara muamalahnya dan ibadat nabi s.a.w .(m/s 12)

Siapakah yang mula-mula nerayakan Maulid Nabawi?

Yang mula-mula merayakannya ialah Nabi S.A.W .sepertimana yang termaktub di dalam hadith sohih yang diriwayatkan oleh Muslim R.A : Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. ditanya tentang puasa hari Isnin. Baginda menjawab: Padanya aku dilahirkan dan padanya diturunkan (al-Quran) ke atasku. m/s 15)

Adakan disyaratkan kita berpuasa pada hari perayaan maulid?
Jawapannya : terserahlah pada individu.(m/s 20)

Dalil yang menunjukkan harus merayakan Maulid Nabawi:
Bahawasanya kita melahirkan rasa gembira dengan Nabi S.A.W adalah sesuatu yang dituntut sebagaimana didalam surah Yunus ayat 58.Bergembira dengan Rasulullah S.A.W. adalah dituntut.

Firman Allah Taala bermaksud:

Dan tidaklah Kami utuskan kamu kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. (Surah Al-Anbiya: Ayat 107). Maulidur Rasul akan menganjurkan kita untuk sentiasa berselawat dan salam yang sangat dituntut ini kepada Baginda S.A.W.

Firman Allah Taala bermaksud:
“Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad S.A.W), wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya”. (Surah al-Ahzab: ayat 56).

Sambutan maulid adalah satu amalan baik yang diterima ulama dan umat Islam di serata tempat. Ia dilakukan di setiap penjuru dunia dan ia tentulah dituntut berdasarkan kaedah yang telah diterima pakai dari sebuah hadis Ibnu Masud:

Apa yang dilihat umat Islam baik maka ia juga baik di sisi Allah dan apa yang dilihat umat Islam buruk maka ia juga buruk di sisi Allah. (Riwayat Ahmad).

Perayaan Maulid dapat mengumpulkan kebanyakkan orang untuk membaca beberapa ayat al-Quran. Kemudian menerangkan kepada kita jalan-jalan dakwah yang dlaksankan oleh Nabi S.A.W sejak mula diutuskannya Rasulullah S.A.W. Pada majlis itu dihidangkan dengan makanan sebelum para hadirin kembali ke tempat masing-masing. Dengan tidak berlebihan saya katakan bahawa perayaan semacam itu tergolong dalam bidaah hasanah yang bila dilakukan akan mendapat pahala. Mereka telah mengagungkan kedudukan Nabi S.A.W. dan melahirkan kesyukuran mereka di atas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. sebagai penghulu umat.

Sesungguhnya “Maulid Nabawi” terangkum hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran Nabi S.A.W, sirah Nabi S.A.W membicarakan tentang mukjizat Nabi S.A.W . sebagaimana yang kita maklum, kita semua disuruh atau diperintah beriman dengan mukjizat-mukijizat Nabi S.A.W dan membenarkannya. Dengan mengadakan maulid ,secara tidak lansung hal-hal sedemikian dapat kita fahami dan mengingatkan semula sirah Nabi S.A.W.

Bahawasanya dengan mengetahui “syamail” ,”mukjizat” dan “irhosah” menjadikan iman kita lebih sempurna dan menambahkan kecintaan kepada Nabi S.A.W .sedangkan kecintaan yang lebih dan keimanan yang sempurna merupakan suatu yang dituntut oleh syara’.

Sesungguhnya sambutan maulid ini adalah satu amalan baik yang diterima ulama dan umat Islam di serata tempat dan dilakukan di setiap penjuru dunia dan ia tentulah dituntut berdasarkan kaedah yang telah diterima pakai dari sebuah hadis Ibnu Masud:

Apa yang dilihat umat Islam baik maka ia juga baik di sisi Allah dan apa yang dilihat umat Islam buruk maka ia juga buruk di sisi Allah. (Riwayat Ahmad).

Adakah Kita Wajib Menyambut Maulid Nabawi?
Maulidur Rasul akan menganjurkan kita supaya sentiasa berselawat dan salam kepada Baginda. Perkara ini amatlah dituntut sebagaimana yang termaktub di dalam Surah Al-Ahzab.

Firman Allah Taala bermaksud:
Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikkan) kepada Nabi (Muhammad S.A.W), wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. (Surah al-Ahzab: ayat 56).

Bukanlah sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh “para salaf” ataupun perkara itu tidak berlaku pada waktu permulaan dikira “bid’ah munkarah sayyi’ah” yang ditegah untuk melakukannya.Hal seumpama ini, ulama’ membahagikan “bid’ah” kepada lima bahagian.

Wajib :- Seperti mempelajari ilmu nahu,
Sunat/ mandubat :- Azan di atas mimbar.
Harus:- seperti Memperhiaskan masjid,
Makruh:- contohnya melebih-lebihkan pada makan dan minum.
Haram:- perkara yang menyalahi sunnah dan tidak berdalilkan syara’. Secara umumnya perkara-perkara yang tidak mengandungi kebaikan dari segi syara’.

Bukanlah setiap bid’ah itu haram hukumya. Sebagai contoh pengumpulan Al-Quran dan penulisannya di dalam mushaf. Jika tindakan pengumpulan ini haram,tentu ia tidak dilakukan oleh Saiyidina Abu Bakar R.A , Saiyidina Umar R.A dan Saiyidina Zaid R.A .(m/s 32).

Berkata Imam Shafie: Bidaah ada dua: Bidaah terpuji (mahmudah) dan bidaah yang dicela (mazmumah). Maka apa yang sesuai dengan sunnah tetap dipuji dan yang mencanggahinya tetap dicela. Imam Shafie R.A berkata lagi bahawa perkara-perkara baru (al-muhdathat) ada dua jenis:

Pertama: Perkara yang mencanggahi al-Quran atau sunnah atau athar atau ijmak dan ini dikira sebagai bidaah sesat.
Kedua: Perkara baik yang diadakan yang tidak mencanggahi mana-mana daripada keempat-empat sumber (al-Quran, sunnah, athar dan ijmak) adalah perkara baru yang tidak dicela.(Riwayat Abu Nuaim. Kitab: Hilyah al-Auliya).

Berdiri di dalam majlis maulid :
Termasuk dalam katogeri “ISTIHSAN” . Yang dimaksudkan istihsan ialah sesuatu yang dipandang elok atau bagus,dan perbuatan ini amatlah dituntut. Kita berdiri kerana menghormati orang-orang yang memiliki kelebihan adalah termasuk dalam perkara-perkara yang disyariatkan.

Berdalilkan hadith yang diriwayatkan oleh Al Bukhari daripada Abu Said Al Khudri radiyallahu ‘anhu bahawa ketika Banu Quraizah setelahmana menyerah kalah sanggup menerima hukuman yang dijatuhkan oleh Saad bin Muaz radiyallahu ‘anhu, lalu Rasulullah Sallalahu ‘alaihi wasallam mengutuskan utusan untuk menjemputnya ya’ini Saad R.A. Tak lama kemudian Saad pun tiba, lalu Rasulullah bersabda: “Bangunlah berdiri untuk tuan kamu.” Atau di dalam satu riwayat:”….seorang yang terbaik di kalangan kamu.”

Arahan ini adalah jelas supaya berdiri bangun untuk Saad r.a.dapatlah kita fahami menerusi hadith ini, bahawasanya perbuat berdiri ini dianjurkan oleh syara’. Jadilah adalah terlebih baik kita berdiri ketika menyambut maulidurasul.

Kita berdiri sebagai menghormati dan penghargaan yang timbul dari sanubari mereka terhadap syakhsiah yang mulia iaitu Rasulullah S.A.W sebagaimana di dalam majlis maulid nabawi adalah sesuatu perkara yang baik.

Kesimpulannya:
Sesungguhnya Perayaan Maulid Nabawi merupakan suatu ungkapan ataupun menampakkan kecintaan kita kepada Nabi S.AW, dan perkara ini menjadi salah satu bukti dari bukti atau tanda-tanda kecintaan dan kasih kita kepada Nabi S.A.W.

Di antara sebesar-besar nikmat Allah taala yang dianugerahkan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini ialah dengan diutuskan Baginda sallallahu alaihi wasallam.Kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan satu rahmat kepada seluruh alam.

Firman Allah
Subhanahu’ wa taala di dalam surah al-Anbiya’:

Maksudnya: Tidaklah kami utuskan kamu (wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam)melainkan ianya merupakan rahmat kepada seluruh alam.

Rujukan Kitab – Haul Al Ihtifal Bi Zikriil Maulidin Nabawi Al Shariff, Karangan , Al Muhadith As Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani, Makkah