Kepentingan Sanad dalam Periwayatan Warisan Ilmiah Islam (Turath)

Takrif Sanad atau Isnad

Sanad atau Isnad dari Sudut Bahasa

Dalam Lisan Al-‘Arab ada menyebutkan:

إن الإسناد في اللغة مصدر للفعل اسند من قولهم : أسندت هذا الحديث إلى فلان، اسنده إسنادا إذا رفعته فاسند الحديث بمعنى رفعه

لذا يعني الإسناد في الحديث عند أهل اللغة أن يسند الحديث أو يرفعه إلى قائله

Maksudnya: “Isnad dari sudut bahasa adalah kata terbitan bagi perbuatan asnada (iaitu menyandarkan) seperti dalam kata mereka: Saya sandarkan perkataan ini kepada si fulan. Iaitu, menyandarkan sandaran, bilamana ianya diangkatkan kepada yang berkata. Maka menyandarkan perkataan bererti mengangkatkan perkataan (mengembalikan perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut).

Oleh kerana itulah yang dimaksudkan isnad pada sesuatu perkataan di sisi ahli bahasa ialah seseorang menyandarkan sesuatu perkataan atau mengangkatnya (mengembalikannya) kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut.”

Sanad atau Isnad dari Sudut Istilah

Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqollanni mentakrifkan Isnad dengan berkata:

عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال : (( الإسناد : حكاية طريق المتن)) ( نزهة النظر : 19)

“Al-Isnad: penceritaan tentang kedudukan jalan matan” (nuzhatu An-Nazhor: 19)

Makna penceritaan tentang jalan matan adalah, mengkaji kedudukan sanad bagi sesuatu matan hadith.

وقيل : الإسناد (( هو الإخبار عن طريق المتن ))( حاشية لقط الدرر : 24)

Dikatakan: Isnad ialah khabar tentang jalan sesuatu matan (Hasyiyah Laqt Ad-Durar: 24)

ومعنى الإخبار عن طريق المتن ، حكاية رجال الحديث (شرح المنظومة البيقونية : 14).

Adapun makna perkhabaran tentang jalan matan ialah, mengkaji kedudukan perawi-perawi hadith. (Syarh Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah: 14)

Imam Mulla Al-Qari berkata lagi:

وقيل : الإسناد (( هو الطريق الموصل إلى المتن ))( شرح شرخ النخبة : 1/17).

Dikatakan bahawa: Isnad adalah jalan yang bersambung sehingga ke matan (Syarh Syarh An-Nukhbah 1/17)

Kepentingan Bersanad

ففي مقدمة الإمام مسلم عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه – أي لا يستمع – ولا ينظر إليه ، فقال : ” يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي، أُحدثك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا تسمع ، فقال ابن عباس : ” إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف ” .

Dalam Muqoddimah Sahih Muslim, dari Mujahid bahawa beliau berkata: telah datang Basyir Al-‘Adawi kepada Ibn Abbas r.a. lalu dia sering mengucapkan: telah berkata Rasulullah s.a.w., telah berkata Rasulullah s.a.w.”. Lalu Ibn Abbas r.a. tidak mengizinkan untuk meriwayatkan hadith yang diriwayatkan olehnya dan tidak pula melihat kepadanya (tidak mengendahkannya). Maka, dia berkata: “Wahai Ibn Abbas. Kenapa engkau tidak mahu mendengar perkataanku (hadith yang ku riwayatkan). Aku menyebut hadith daripada Rasulullah s.a.w. namun kamu tidak mahu mendengarnya?” Ibn Abbas r.a. menjawab: “Sesungguhnya dahulu jika kami mendengar seseorang berkata: “telah bersabda Rasulullah s.a.w…” kami akan menumpukan perhatian kami kepadanya dan mendengar ucapannya. Namun, setelah manusia ditimpa malapetaka dan kesusahan (timbulnya banyak fitnah dan pendustaan dari kalangan manusia), maka kami tidak akan meriwayatkan hadith melainkan daripada orang yang kami kenal sahaja”.

Ini menunjukkan akan kepentingan sanad dalam hadith itu sendiri, bagi mengelakkan berlakunya pendustaan dalam periwayatan tersebut. Kepentingan sanad sangat berkait rapat dengan hadith-hadith Nabi s.a.w., namun dalam tradisi ilmu Islam, kitab-kitab warisan ilmiah Islam (turath) turut diriwayatkan secara bersanad bagi memastikan ketulenan isi kandungan kitab-kitab tersebut tanpa sebarang penambahan daripada pihak ketiga.

Tradisi Ilmu Islam sangat mementingkan sanad selain daripada kefahaman terhadap isi kandungan kitab kerana ilmu Islam bukan sahaja diwarisi secara dirayah (kefahaman) tetapi juga diwarisi secara riwayah iaitu secara bersanad bagi memastikan kitab-kitab yang diriwayatkan tersebut jelas nisbahnya kepada penulis asalnya.

Golongan tabi’en mula mengambil berat masalah periwayatan hadith khususnya secara bersanad kerana ingin menilai kedudukan perawi-perawi hadith yang meriwayatkan hadith-hadith tersebut, bagi mengelakkan sebarang kemungkinan berlakunya pendustaan dalam hadith Nabi s.a.w..

0 ulasan: